Surat Kuasa Mentadbir Penting Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam

Surat Kuasa Mentadbir - Hanaffi.com
Home » Harta Pusaka » Surat Kuasa Mentadbir Penting Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam

Penting surat kuasa mentadbir dalam pengurusan harta pusaka.
Tempoh bacaan kurang dari 5 minit
—-

Tahukah anda, tanpa perintah dan dokumen yang betul seperti Surat Kuasa Mentadbir, pihak waris contohnya isteri atau suami si mati berkemungkinan besar tidak boleh menggunakan harta yang ditinggalkan oleh si mati bagi meneruskan kehidupan seharian mereka. Ada situasi di mana waris tidak membuat urusan Surat Kuasa Mentadbir segera dan apabila bil elektrik dan air ada tunggakan dan bil dipotong, penyambungan meter tak berjaya kerana nama rumah masih di atas nama simati.

Sekiranya situasi ini sedang berlaku kepada anda sebagai waris si mati, jangan bimbang! Teruskan membaca panduan yang akan kami kongsikan ini.

1. Apakah Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) dalam Konteks Harta Pusaka?

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) adalah sejenis dokumen undang-undang yang memegang peranan penting dalam pengurusan harta pusaka apabila individu meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang sah. Ia digunakan untuk mengesahkan siapa yang berhak untuk menguruskan dan mengagihkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris-waris yang sah.

Dalam konteks harta pusaka, surat kuasa mentadbir biasanya diperlukan apabila:

a. Tiada Surat Wasiat (Will):
Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang sah, harta pusakanya menjadi subjek kepada undang-undang pewarisan yang berlaku di negara tersebut. Surat kuasa mentadbir akan digunakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menguruskan harta pusaka tersebut dan bagaimana pengagihannya berdasarkan undang-undang.

b. Wasiat Yang Tak Jelas:
Terdapat kes ketidakjelasan dalam surat wasiat yang boleh menimbulkan pertikaian di kalangan waris-waris. Surat kuasa mentadbir dapat membantu mengesahkan tafsiran yang betul mengenai kehendak si mati dalam pengagihan harta pusaka.

c. Surat Wasiat Tidak Sah:
Jika surat wasiat yang ditinggalkan oleh si mati tidak sah atau mempunyai cacat undang-undang, mahkamah mungkin memerlukan surat kuasa mentadbir untuk mengagihkan harta pusaka mengikut undang-undang pewarisan yang berlaku.

Penerbitan surat kuasa mentadbir adalah proses yang dijalankan oleh mahkamah untuk memastikan bahawa harta pusaka disusun dengan teliti dan dipindahkan kepada waris-waris yang sah. Proses ini melibatkan pelantikan seorang pentadbir yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka tersebut. Pentadbir ini biasanya merupakan individu yang memiliki hubungan keluarga dengan si mati atau mereka yang memiliki kepentingan sah dalam pengurusan harta pusaka.

Dalam banyak kes, Surat Kuasa Mentadbir diberikan kepada ahli keluarga yang terdekat atau individu yang dianggap layak oleh mahkamah. Proses mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir boleh melibatkan proses perbicaraan di mahkamah sivil, terutamanya jika terdapat percanggahan atau pertikaian dalam pengagihan harta pusaka.

Penting untuk diingat bahawa Surat Kuasa Mentadbir adalah satu instrumen undang-undang yang sah, dan pentadbir yang dilantik perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahawa harta pusaka si mati dikelola dengan adil, efisien, dan mengikut peraturan undang-undang yang berlaku.

2. Perbezaan Antara Surat Kuasa Mentadbir dan Surat Wasiat (Will) dalam Pengurusan Harta Pusaka.

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Perbezaan antara Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) dan Surat Wasiat (Will) dalam pengurusan harta pusaka adalah penting untuk difahami, kerana keduanya melibatkan pengurusan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi berbeza dalam konteks dan cara penggunaannya. Berikut adalah perbezaan utama antara keduanya:

a. Definisi:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration):
  Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan oleh mahkamah apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah atau apabila wasiat yang ada tidak memuatkan pelantikan seorang executor yang layak. Ia memberikan kuasa kepada pentadbir yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka dan melaksanakan pengagihan mengikut undang-undang faraid.
 • Surat Wasiat (Will):
  Surat Wasiat adalah dokumen yang disiapkan oleh seseorang semasa hidup untuk mengatur pengagihan harta pusaka selepas kematian mereka. Dalam wasiat, individu tersebut boleh melantik seorang executor untuk menguruskan harta pusaka dan menentukan bagaimana harta tersebut akan diagihkan.

b. Penggunaan:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration):
  Ia digunakan apabila tidak ada wasiat yang sah atau executor dalam wasiat, atau apabila harta pusaka tidak didagangkan dalam wasiat, dan pentadbir diperlukan untuk melaksanakan pengagihan mengikut undang-undang faraid.
 • Surat Wasiat (Will):
  Ia digunakan apabila seseorang ingin mengawal pengagihan harta pusaka mereka selepas kematian. Dalam wasiat, individu tersebut boleh menentukan siapa yang akan menerima harta pusaka mereka dan bagaimana harta tersebut akan diagihkan.

c. Pelantikan Pentadbir:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration):
  Dalam kes Surat Kuasa Mentadbir, mahkamah akan melantik pentadbir jika tidak ada executor yang telah dilantik dalam wasiat. Pentadbir ini biasanya adalah ahli keluarga yang terdekat atau individu yang dianggap layak oleh mahkamah.
 • Surat Wasiat (Will):
  Dalam wasiat, individu yang telah meninggal dunia boleh melantik seorang executor yang akan menjadi bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka dan melaksanakan instruksi yang dinyatakan dalam wasiat.

d. Ketetapan Harta Pusaka:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration):
  Dalam Surat Kuasa Mentadbir, pengagihan harta pusaka perlu mengikut undang-undang faraid atau undang-undang pengagihan harta pusaka yang berlaku. Ini bermaksud bahawa pengagihan adalah mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
 • Surat Wasiat (Will):
  Dalam Surat Wasiat, individu yang telah meninggal dunia boleh menentukan dengan lebih fleksibel siapa yang akan menerima harta pusaka dan bagaimana ia akan diagihkan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

e. Kesilapan dan Pertikaian:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration):
  Pengagihan harta pusaka menggunakan Surat Kuasa Mentadbir cenderung kurang dipertikai kerana ia mengikuti undang-undang faraid yang telah ditetapkan.
 • Surat Wasiat (Will):
  Terdapat potensi untuk pertikaian dalam Surat Wasiat, terutamanya jika waris-waris atau pihak lain merasakan bahawa wasiat tidak adil atau tidak sah. Ini boleh membawa kepada perbicaraan mahkamah.

Ringkasnya, Surat Kuasa Mentadbir dan Surat Wasiat adalah dua dokumen berbeza yang digunakan dalam pengurusan harta pusaka. Surat Kuasa Mentadbir diperlukan apabila tidak ada wasiat yang sah atau executor dalam wasiat, manakala Surat Wasiat membolehkan individu mengawal pengagihan harta pusaka mereka mengikut kehendak mereka. Kedua-dua dokumen ini memainkan peranan yang penting dalam pengurusan harta pusaka dan memastikan harta pusaka diuruskan dan diagihkan dengan sewajarnya

3. Kenapa Surat Kuasa Mentadbir Penting dalam Pengurusan Harta Pusaka?

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah sebenarnya yang menjadikan Surat Kuasa Mentadbir ini sangat penting untuk diperolehi?

a. Memudahkan proses tuntutan harta pusaka

Bagi memudahkan urusan rasmi dibuat di mana-mana pejabat kerajaan atau swasta, pihak kerajaan atau swasta hanya akan berurusan dengan pentadbir yang telah diberi surat kuasa untuk mentadbir harta pusaka si mati.

Contohnya, bagi tuntutan ASB atau KWSP si mati, anda memerlukan dokumen surat kuasa mentadbir atau probet sebagai salah satu dokumen penting untuk menuntut harta si mati

Oleh itu, bagi sebarang proses tuntutan harta dan pusaka selepas kematian, proses mendapatkan dokumen ni adalah penting bagi melancarkan proses tuntutan harta pusaka.

b. Mendapatkan geran rumah daripada Pemaju, pihak Bank atau LPPSA

Apabila seseorang yang mempunyai pinjaman rumah meninggal dunia, baki pinjaman perumahan ini biasanya akan diselesaikan oleh insurans. Namun, pihak bank atau LPPSA tidak akan sewenang-wenangnya menyerahkan geran rumah tersebut kepada pihak waris tanpa dokumen yang betul dan sah.

Malah, proses mendapatkan geran individu atau geran strata daripada Pemaju juga memerlukan Surat Kuasa Mentadbir. Oleh itu, waris wajib mengemukakan Surat Kuasa Mentadbir yang diperolehi daripada Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi kepada pihak bank, LPPSA atau pihak pemaju.

Bukan itu sahaja, bagi kedua-dua urusan ini, pihak mereka juga kebiasaannya akan meletakkan syarat supaya waris atau Pentadbir melantik peguamcara bagi menyelesaikan urusan mendapatkan geran rumah ini daripada pihak mereka.

c. Melindungi hak waris yang layak

Seterusnya, seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hanya waris dan pihak yang layak sahaja boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir ini. Oleh itu, hak waris yang berhak akan terbela dan tidak akan jatuh sewenang-wenangnya kepada pihak lain

4. Siapa Yang Layak Memohon & Undang Undang Yang Terlibat

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Siapa yang boleh memohon surat kuasa pentadbir? Waris yang layak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir ini termasuk:

 1. Pasangan si mati:
  Isteri atau suami si mati mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 2. Anak si mati:
  Anak-anak si mati juga mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 3. Ibu bapa si mati:
  Ibubapa si mati, iaitu ibu atau bapa, mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 4. Adik beradik si mati:
  Saudara atau saudari kandung si mati juga layak memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 5. Waris terdekat:
  Selain daripada kategori di atas, waris terdekat yang layak mengikut undang-undang juga boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir.

Pentingnya Surat Kuasa Mentadbir dalam pengurusan harta pusaka adalah kerana ia membantu dalam beberapa aspek:

a. Membantu proses pembahagian harta pusaka secara adil:
Terdapat kesalahfahaman yang mengatakan bahawa jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, proses tuntutan harta pusaka menjadi sukar. Namun, dengan penyediaan Surat Kuasa Mentadbir dan pemahaman undang-undang, proses tuntutan dan pembahagian harta pusaka masih boleh dilakukan secara adil.

b. Membantu menguruskan hutang si mati:
Selain harta yang ditinggalkan, hutang juga perlu dilangsaikan. Dengan Surat Kuasa Mentadbir, Pentadbir yang dilantik mempunyai kuasa untuk menguruskan hutang-hutang si mati dengan menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan.

Untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir, terdapat beberapa akta yang terlibat, termasuk:

 1. Akta Probet dan Pentadbiran 1959:
  Akta ini merangkumi peruntukan undang-undang mengenai wasiat dan pentadbiran harta pusaka selepas kematian seseorang.
 2. Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955:
  Akta ini berkaitan dengan pembahagian harta pusaka yang bernilai kecil.
 3. Akta Pembahagian 1958:
  Akta ini berkaitan dengan pembahagian harta pusaka secara umum.
 4. Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012:
  Kaedah ini merangkumi prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka dalam mahkamah.
 5. Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (jika berkenaan):
  Akta ini berkaitan dengan pentadbiran amanah dan harta pusaka.
 6. Akta Kebankrapan:
  Jika si mati berada dalam keadaan bankrap, akta ini berkaitan dengan pengurusan hutang-hutangnya.
 7. Enakmen Rizab Melayu Negeri-Negeri (jika berkenaan):
  Jika harta pusaka melibatkan tanah rizab Melayu di negeri-negeri tertentu.
 8. Enakmen Pentadbiran Negeri-Negeri:
  Enakmen yang berkaitan dengan pentadbiran harta pusaka di negeri-negeri tertentu.

Dengan Surat Kuasa Mentadbir dan pemahaman yang baik mengenai undang-undang yang berkaitan, pengurusan harta pusaka dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan.


Kesimpulan

Kesimpulannya, Surat Kuasa Mentadbir adalah dokumen yang sangat penting dalam pengurusan harta pusaka. Ia memainkan peranan kunci dalam memudahkan proses tuntutan harta pusaka, membantu menguruskan hutang si mati, dan memastikan pembahagian harta pusaka dilakukan dengan adil. Selain itu, Surat Kuasa Mentadbir melindungi hak waris yang layak dan mematuhi undang-undang berkaitan.

Dengan memiliki Surat Kuasa Mentadbir, pentadbir yang dilantik mempunyai kuasa sah untuk menguruskan harta pusaka dengan efisien dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan. Oleh itu, Surat Kuasa Mentadbir adalah alat penting dalam memastikan urusan pengurusan harta pusaka berjalan lancar dan adil, serta memenuhi keperluan undang-undang.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!