Tugas Pentadbir Harta Pusaka Untuk Orang Islam Di Malaysia

Home » Pusaka » Tugas Pentadbir Harta Pusaka Untuk Orang Islam Di Malaysia

Bacaan wajib harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 2 minit
—-

Pentadbir adalah orang yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka bagi pihak si mati. Adakalanya Pentadbir juga akan bertindak sebagai pemegang amanah secara sementara sebelum pusaka diagih-agihkan.

Di Malaysia, pentadbir dalam pengurusan harta pusaka seseorang yang telah meninggal memainkan peranan penting dalam mengendalikan urusan dan harta benda individu tersebut. Apabila seseorang meninggal dunia tanpa wasiat yang sah (intestate), pentadbir ditetapkan untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka si mati mengikut undang-undang yang berkenaan, seperti Akta Pengagihan 1958 atau Undang-Undang Faraid bagi individu beragama Islam, bergantung kepada agama si mati.

Tugas-tugas seorang pentadbir dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia biasanya termasuk perkara berikut:

1. Permohonan Surat Pentadbiran:
Tugas pertama seorang pentadbir adalah memohon ke Mahkamah Tinggi atau Unit Pembahagian Pusaka Kecil untuk mendapatkan Surat Pentadbiran. Dokumen ini memberikan kuasa kepada pentadbir untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka si mati. Biasanya, ahli waris atau penerima manfaat boleh memohon surat ini.

2. Mengenal Pasti dan Menjaga Aset:
Pentadbir perlu mengenal pasti dan jika perlu mengambil alih kawalan terhadap semua aset dan liabiliti yang dimiliki oleh harta pusaka si mati. Ini termasuk harta tanah, akaun bank, pelaburan, kenderaan, barang-barang peribadi, dan barangan bernilai lain.

3. Penilaian Aset:
Pentadbir bertanggungjawab untuk menilai nilai aset dan liabiliti harta pusaka si mati. Penilai profesional mungkin perlu dilantik untuk menentukan nilai pasaran yang adil bagi hartanah dan aset lain yang signifikan.

4. Membayar Hutang dan Cukai:
Sebelum mengagihkan harta pusaka kepada penerima manfaat, pentadbir harus menyelesaikan segala hutang dan cukai yang belum diselesaikan oleh si mati. Ini termasuk kos upacara pengebumian, pinjaman tertunggak, hutang kad kredit, dan liabiliti lain.

5. Kos Pengurusan Harta Pusaka:
Pentadbir berhak untuk menuntut kos pengurusan dan perbelanjaan yang munasabah yang dikeluarkan dalam mengendalikan harta pusaka. Kos ini mungkin termasuk yuran guaman, yuran penilaian, yuran mahkamah, dan perbelanjaan lain yang perlu.

7. Mengagihkan Harta Pusaka:
Setelah semua hutang, cukai, dan kos pengurusan diselesaikan, pentadbir bertanggungjawab untuk mengagihkan aset yang tinggal kepada penerima manfaat yang berhak mengikut undang-undang pengagihan harta pusaka yang berkenaan.

8. Menyimpan Rekod:
Menyimpan rekod yang tepat dan terperinci bagi semua urus niaga berkaitan harta pusaka adalah penting. Ini termasuk dokumen penilaian aset, perbelanjaan yang dibuat, dan pembahagian yang dibuat kepada penerima manfaat.

9. Mengendalikan Pertikaian:
Jika terdapat pertikaian di antara penerima manfaat atau pemiutang, pentadbir mungkin perlu berperanan atau mendapatkan nasihat undang-undang untuk menyelesaikan isu-isu tersebut.

10. Penyediaan Penyata dan Pelaporan Akhir:
Setelah selesai pengurusan harta pusaka, pentadbir perlu menyediakan dan mengemukakan penyata akhir kepada mahkamah, yang mengandungi semua urus niaga dan pembahagian akhir aset.


Kesimpulan

Penting untuk diingat bahawa mengurus harta pusaka boleh menjadi proses yang kompleks dan memerlukan masa yang lama, dan ia memerlukan pemahaman yang baik tentang undang-undang dan prosedur yang berkaitan.

Oleh itu, adalah biasa bagi pentadbir untuk mendapatkan nasihat undang-undang atau melibatkan peguam untuk membantu mereka menjalankan tugas mereka dengan betul. Selain itu, tugas dan prosedur yang khusus mungkin berbeza bergantung kepada saiz harta pusaka, lokasi, dan keadaan unik setiap kes.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!