4 Isu Dan Masalah Utama Dalam Pengurusan Dan Pembahagian Pusaka Orang Islam Di Malaysia

Harta Pusaka - Hanaffi.com
Home » Harta Pusaka » 4 Isu Dan Masalah Utama Dalam Pengurusan Dan Pembahagian Pusaka Orang Islam Di Malaysia

Bacaan wajib harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit
—-

Sebagai makhluk yang di cipta oleh Allah SWT, kita semua akan merasai penghujung kehidupan ini iaitu kematian. Dalam Surah Al-Anbiya’ (21:35), Allah berfirman dengan jelas mengenai keadaan ini, bahawa tiap-tiap diri akan merasai mati, lalu diuji dengan kesusahan dan kesenangan sebagai sebahagian daripada ujianNya, dan pada akhirnya, semua akan kembali kepadaNya.

Kematian adalah pengakhiran hidup manusia di dunia ini, namun ia juga membawa tanggungjawab yang besar kepada waris-waris yang ditinggalkan untuk menguruskan harta si mati. Apabila seseorang meninggal dunia, tugas penting bagi waris-waris ialah mentadbir dan menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan.

Dalam menjalankan tanggungjawab ini, satu rangkaian proses perlu diikuti – pembayaran hutang si mati harus diberi keutamaan, wasiatnya harus dipenuhi jika ada, dan selebihnya, harta pusaka perlu dibahagikan kepada waris-waris yang berhak menerima. Keperluan untuk menunaikan tanggungjawab ini dengan cermat dan cepat adalah penting agar pengurusan dan pembahagian harta dapat dilakukan secara adil, menyeluruh, dan mengikut garis panduan serta hukum syara’, menghindari penggunaan harta pusaka dalam cara yang tidak benar atau tidak berkeadilan


1: Masalah Pertama : Waris Tidak Mempunyai Pengetahuan Umum Tentang Ilmu Faraid Dan Pengurusannya

Masalah pertama yang sering timbul dalam pengurusan harta pusaka adalah ketiadaan pengetahuan tentang ilmu faraid dan cara pengurusannya. Banyak waris dan ahli keluarga yang tidak mempunyai pemahaman yang mencukupi tentang hukum faraid, proses pembahagian harta pusaka menurut undang-undang Islam, serta cara melaksanakan pengurusan ini.

Contohnya, terdapat kes di mahkamah syariah di Malaysia di mana keluarga menghadapi konflik dalam proses pembahagian harta pusaka selepas kematian. Perbincangan mahkamah sering menemui situasi di mana waris-waris tidak memahami nisbah faraid yang diperuntukkan kepada setiap waris, dan hal ini menyebabkan perselisihan di antara mereka.

Ketidaktahuan juga menyebabkan penundaan dalam proses pembahagian harta pusaka. Banyak kes di mahkamah yang terbengkalai kerana kegagalan waris dalam memahami tanggungjawab mereka serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan faraid.

Penting untuk mencari panduan daripada ahli waris yang lebih arif dalam hukum faraid atau mendapatkan bantuan daripada pegawai mahkamah syariah untuk memastikan pembahagian harta pusaka dilakukan mengikut hukum syarak. Keterlibatan pegawai profesional yang berpengetahuan dalam hal faraid dapat membantu menerangkan dan membimbing keluarga dalam proses pengurusan harta pusaka ini.

Untuk mengatasi perkara ini, adalah penting untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat akan pentingnya ilmu faraid. Kempen pendidikan dan penerangan berkaitan dengan faraid harus ditingkatkan. Institusi agama, pusat-pusat pendidikan, dan masyarakat secara keseluruhan perlu menggalakkan pembelajaran dan pemahaman mengenai faraid. Hal ini dapat membantu masyarakat memahami hak dan tanggungjawab mereka dalam pengurusan harta pusaka dan juga meminimakan kesilapan yang boleh berlaku. Adapon, tugas sebagai individu, kita haruslah berusaha mempelajarinya.


2: Masalah Kedua: Tidak Menguruskan Harta Pusaka Dengan Segera

Masyarakat Melayu terkenal dengan adat sopan santun dan budaya kesopanan yang dipegang teguh, terutamanya di kawasan pedalaman. Mereka sering menghadapi kesukaran untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka orang yang telah meninggal kerana takut dianggap tamak, tidak berakhlak, atau tidak menghormati si mati yang baru meninggal dunia.

Walau bagaimanapun, dalam Islam, penting untuk menguruskan dan membahagikan harta pusaka secepat mungkin. Ini adalah untuk menunaikan hutang si mati dan juga untuk memenuhi wasiat yang mungkin ditinggalkan oleh si mati sebelum kematiannya. Ini adalah tuntutan syarak yang perlu dipatuhi oleh waris-waris untuk memastikan keadilan dan kepatuhan kepada ajaran Islam dalam urusan harta pusaka

Apabila tuntutan atau urusan pembahagian harta pusaka dilakukan secara lewat, beberapa akibat yang mungkin timbul termasuk:

 1. Ketidakadilan dan Konflik Dalam Keluarga:
  Keterlambatan dalam pembahagian harta pusaka boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan waris-waris. Ini boleh menyebabkan konflik dalaman keluarga, pertikaian, dan perbalahan di antara ahli keluarga yang mungkin mengganggu hubungan mereka kerana tidak kerjasama.
 2. Kelewatan dalam Penyelesaian Hutang:
  Sekiranya harta pusaka tidak diuruskan dengan cekap, hutang-hutang si mati mungkin tidak dibayar dengan segera. Ini boleh menyebabkan kelewatan dalam penyelesaian hutang-hutang dan mungkin menimbulkan masalah kewangan kepada waris-waris.
 3. Pengurusan Harta Tidak Teratur:
  Tertangguhnya urusan pembahagian harta pusaka boleh menyebabkan harta tersebut tidak diuruskan dengan baik. Ini termasuk pembayaran cukai, pemeliharaan aset, atau pengurusan lain yang penting untuk mengekalkan nilai harta.
 4. Masalah Waris Berlapis : Perkara yang biasa timbul apabila melewatkan urusan pengurusan harta pusaka adalah masalah waris berlapis. Disebabkan jurang keakrapan sesama ahli keluarga waris sukar mendapatkan keizinan dari waris berlapis dan akhirkan menyebabkan proses tuntutan menjadi lewat dan sukar.
 5. Ketidakpastian dan Kebimbangan:
  Waris-waris mungkin menghadapi ketidakpastian mengenai pemilikan harta pusaka dan proses pembahagiannya. Ini boleh menimbulkan kebimbangan dan tekanan emosi terutama apabila ada kelewatan atau tidak jelas mengenai pengurusan harta tersebut. Dan semakin lama tuntutan tidak dibuat, semakin sukar mendapatkan dokumen penting untuk pentadbiran itu nanti.

Penting untuk memahami bahawa menguruskan pembahagian harta pusaka dengan cermat dan segera adalah penting untuk mengelakkan masalah yang lebih besar dalam keluarga serta memastikan keadilan dan kestabilan kewangan waris-waris

3: Masalah Ketiga: Terlalu Beremosi Dalam Menguruskan Harta Pusaka Si Mati

Seringkali berlaku, apabila waris-waris ini bertelingkah atas isu lain sebagai contoh si mati adalah isteri, dan tidak mempunyai anak mempunyai konflik dengan suami, dengan itu keluarga isteri tidak berbaik lagi dengan pihak suami apabila suami meningggalkan pihak isteri, dan timbulnya dendam serta marah waris/ahli keluarga isteri kepada pihak suami. Maka, timbul isu siapakah pentadbir yang perlu dilantik bagi menguruskan harta pusaka si isteri/arwah? Berlakulah sesi perebutan dan saling menyalahi hingga melambatkan proses pengurusan dan pembahagian harta si arwah/isteri tersebut.

Masalah yang melibatkan sesama waris yang bertelingkah atau tidak berbaik boleh menimbulkan pergaduhan di dalam proses pengurusan harta pusaka. Pergaduhan ini boleh disebabkan oleh beberapa faktor seperti:

 1. Kepentingan Sendiri:
  Apabila sesama waris mempunyai pandangan yang berbeza mengenai pentingnya harta pusaka atau hak masing-masing, ini boleh menimbulkan ketegangan. Ada yang mungkin berpendapat hak mereka lebih utama berbanding yang lain, mengakibatkan pertikaian.
 2. Perbezaan Pemikiran:
  Sesama waris mungkin mempunyai pendekatan yang berbeza terhadap pengurusan harta pusaka. Perbezaan pendapat mengenai cara terbaik untuk memelihara atau mengurus harta pusaka boleh menyebabkan ketidaksepakatan.
 3. Masalah Hubungan Keluarga:
  Pergaduhan dan ketegangan antara sesama waris kadang-kadang disebabkan oleh masalah hubungan keluarga yang tidak baik di masa lalu. Konflik ini boleh diperburuk apabila terlibat dalam proses pengurusan harta pusaka.
 4. Ketidaktentuan Wasiat: Apabila terdapat kekaburan dalam peraturan wasiat yang ditinggalkan atau faraid, iaitu undang-undang yang mengatur pembahagian harta, ini boleh menjadi punca pergaduhan di kalangan sesama waris.
 5. Tuntutan atas Aset Tertentu:
  Keinginan untuk memiliki aset tertentu yang diwariskan boleh menyebabkan pertengkaran, terutamanya apabila aset tersebut mempunyai nilai emosional atau material yang tinggi.

Pergaduhan di antara sesama waris dalam urusan pengurusan harta pusaka boleh mengakibatkan kelewatan dalam pembahagian harta, konflik keluarga, dan kerosakan hubungan antara ahli keluarga. Ia juga boleh memakan masa, tenaga, dan sumber untuk menyelesaikan pergaduhan yang timbul, yang pada gilirannya membebani proses pengurusan harta pusaka. Sebab itu adalah penting untuk bersua muka dan adakan perbincangan dengan baik atau libatkan pihak seperti ahli keluarga yang dihormati atau pendamai.

4: Masalah Keempat : Terdapat Waris Yang Telah Menggunakan Harta Si Mati Sebelum Meninggal Dunia Dan Takut Harta Tersebut Jatuh Ke tangan Orang Lain.

Masalah keempat berkaitan dengan keadaan di mana beberapa waris telah menggunakan harta si mati sebelum kematian beliau, dan kini bimbang bahawa harta tersebut akan jatuh ke tangan waris lain selepas pengagihan dilakukan.

Contohnya, sesetengah waris mungkin sudah lama menduduki atau menggunakan rumah atau tanah milik si mati sebelum beliau meninggal dunia. Keadaan ini menimbulkan kebimbangan bahawa mereka mungkin perlu meninggalkan harta tersebut jika pengurusan dan pembahagian dilakukan dengan segera.

Ketika berlaku ketidaksepakatan dalam pengurusan harta pusaka, beberapa waris mungkin mahu menjual harta tersebut dan berkongsi hasil jualan berdasarkan peraturan faraid, yang mungkin tidak dipersetujui oleh mereka yang telah menduduki atau menggunakan harta tersebut. Situasi ini juga boleh melibatkan ketidakjujuran, contohnya dengan menukar hakmilik harta kepada anak-anak mereka tanpa mendapat persetujuan waris lain.

Kesannya, konflik timbul dan masalah berkembang yang mungkin melibatkan pertikaian undang-undang antara waris-waris tersebut. Kes ini sering berlarutan dan akhirnya dibawa ke Mahkamah Syariah dan Sivil untuk penyelesaian. Pertikaian seringkali berpanjangan, dan proses perundangan ini memakan masa yang lama tanpa penyelesaian yang segera. Situasi ini menjadi lebih rumit apabila pihak yang menggunakan harta tersebut enggan untuk mengembalikannya secara baik.

Penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang Islam atau bantuan dari pakar undang-undang waris dalam proses melaksanakan wasiat kerana ia melibatkan perkara yang kompleks dan berbeza mengikut keadaan individu.


Kesimpulan


Pengurusan dan pembahagian harta pusaka orang Islam di Malaysia melibatkan pelbagai masalah yang boleh menimbulkan konflik di kalangan waris. Antara masalah utama yang dihadapi termasuk kekurangan pengetahuan tentang ilmu faraid, kecenderungan untuk menangguhkan tuntutan atau pembahagian harta pusaka, pergaduhan sesama waris, dan penggunaan harta si mati sebelum beliau meninggal dunia.

Bagi mengatasi masalah ini, beberapa cadangan boleh dipertimbangkan:

 1. Peningkatan Pengetahuan:
  Masyarakat perlu didedahkan dengan ilmu faraid yang mencukupi agar mereka memahami proses pengurusan harta pusaka. Kempen pendidikan dan kesedaran tentang tuntutan syarak berkaitan faraid juga penting. Adapon sebagai individu, kita perlulah ada inisiatif untuk memepelajari ilmu fariad ini.
 2. Penyelesaian Secara Segera:
  Waris-waris perlu bekerjasama untuk menyelesaikan pembahagian harta pusaka dengan segera selepas kematian. Ini akan mengelakkan konflik dan pertikaian di kemudian hari.
 3. Penghormatan Terhadap Hak Waris:
  Keberanian untuk menghormati hak waris lain, tanpa mengira kedudukan sosial atau ekonomi, adalah penting dalam memastikan pembahagian harta berjalan dengan adil.
 4. Pengetahuan dan Sokongan Undang-Undang:
  Waris perlu mendapatkan sokongan undang-undang dari pakar-pakar undang-undang berkaitan urusan harta pusaka bagi memastikan proses pembahagian dilaksanakan mengikut peraturan dan perundangan yang betul.
 5. Kerjasama dan Adakan Perbincangan :
  Amalan komunikasi yang baik dan pendekatan berdasarkan musyawarah dalam keluarga dapat membantu mengelakkan perselisihan dalam pengurusan harta pusaka. Membina dialog yang berterusan dan menghormati pendapat serta keperluan setiap waris adalah penting.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengurusan dan pembahagian harta pusaka dapat dilakukan dengan lebih harmoni dan adil, serta dapat mengelakkan konflik dan pergaduhan dalam kalangan waris. Adapon, disarankan semua individu melakukan wasiat kerana ia adalah adalah instrumen yang kuat dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka.

Ia bukan hanya merupakan hak individu untuk menentukan nasib harta mereka, tetapi juga alat yang dapat mencegah konflik dan perbalahan dalam keluarga selepas kematian seseorang. Langkah bijak untuk mengelakkan konflik keluarga melibatkan merancang dengan cermat dan menggunakannya sebagai satu bentuk perlindungan untuk waris dan keluarga terdekat.

Melalui wasiat, seseorang dapat:

 1. Memberi Arahan yang Jelas:
  Wasiat membolehkan seseorang untuk memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana harta mereka harus diagihkan. Ini menghindari ketidakpastian dan pertikaian antara waris.
 2. Melindungi Kepentingan Keluarga:
  Dengan merancang dengan bijak, seseorang dapat memastikan bahawa kebajikan keluarga terdekat, terutamanya isteri dan anak-anak, dijaga dengan baik selepas kematian mereka.
 3. Menghormati Niat dan Nilai-nilai Individu:
  Wasiat membenarkan individu untuk menghormati niat mereka yang melibatkan tujuan derma /amal, bantuan kepada golongan yang memerlukan, dan lain lain.
 4. Menghindari Pertikaian Waris:
  Dengan merancang dengan bijak, seseorang dapat mengelakkan pertikaian di kalangan waris dan mematuhi prinsip-prinsip undang-undang syarak.

Namun, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan memastikan bahawa wasiat adalah sah dan sah mengikut syariah. Ia juga adalah tanggungjawab individu untuk menjelaskan niat mereka kepada keluarga dan memastikan bahawa keluarga memahami dan menghormati keputusan yang telah dibuat.

Dengan langkah-langkah bijak ini, wasiat dapat berfungsi sebagai alat penting dalam menjaga harmoni dan mengelakkan konflik dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka, serta mewujudkan warisan yang bermakna untuk generasi akan datang.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!