Pengurusan Harta Pusaka

Home » Harta Pusaka » Pengurusan Harta Pusaka

Adakah anda mengalami masalah untuk menguruskan harta pusaka?

Saya Hanaffi Idris boleh bantu anda dalam penguruskan dan pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan. Saya berpengalaman dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka islam dan telah menyelesaikan proses tuntutan sehingga selesai.

Saya yakin, jika anda google saja dah boleh dapat cara untuk menyelesaikan masalah ini, persoalannya adakah anda mampu untuk menggalas tanggungjawab ini? Anda mungkin tahu sikit-sikit, tapi masih tak jelas dan tiada masa untuk menguruskannya. Adakalanya dah bincang dengan keluarga tetapi tidak diputuskan secara rasmi kerana tidak jelas tentang undang-undang sedia ada.

Jika pengurusan dan pembahagian harta pusaka tidak diselesaikan segera atau tiada tindakan, akan timbul masalah lain sehingga merumitkan masalah pusaka ini. Antaranya:

 • Waris faraid meninggal dunia sehingga menyebabkan kematian berlapis.
 • Pergaduhan antara ahli waris kerana tiada pemudahcara atau orang tengah bagi menyelesaikan tuntutan.
 • Dokumen hilang atau lupus sehingga tiada siapa yang sanggup untuk menguruskan harta pusaka si mati.

Antara tugas yang boleh saya bantu anda adalah:

 1. Mengenalpasti aset dan liabiliti si mati.
 2. Mengenalpasti orang yang berhak ke atas harta pusaka.
 3. Memohon sijil Faraid daripada pihak yang berkuasa (jika perlu).
 4. Mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.
 5. Menurun milik bagi hartanah.

Surat Kuasa Mentadbir sangat diperlukan bagi menguruskan harta pusaka si mati yang tidak berwasiat. Ini membolehkan harta pusaka si mati diuruskan secara sah mengikut undang-undang.

Rujuk artikel Harta Pusaka : Kepentingan Pentadbiran Dalam Islam (Bahagian 1), klik disini

Soalan Lazim Surat Kuasa Mentadbir atau Letter of Administration (LA)

Q : Apakah Surat Kuasa Mentadbir atau Letter of Administration (LA)?
A : Surat Kuasa Mentadbir adalah dokumen yang keluarkan oleh Amanah Raya / Pusaka Kecil / Mahkamah Tinggi Sivil yang memberikan kuasa kepada pentadbir untuk mengurus dan mengagihkan harta pusaka si mati. Ia juga dikenali sebagai Letter of Administration (LA).

Q : Institusi manakah en Hanaffi Idris akan buat permohonan Surat Kuasa Mentadbir?
A : Ia berdasarkan jenis harta dan nilai yang ditinggalkan.

 • Amanah Raya – Harta alih sahaja bernilai RM600,000 ke bawah.
 • Pejabat Pusaka Kecil – Harta alih dan tidak alih bernilai RM2,000,000 ke bawah.
 • Mahkamah Tinggi – Harta alih bernilai RM600,000 ke atas atau harta alih dan tidah bernilai RM2,000,000 keatas.

Rujuk artikel Aliran Proses Dan Cara Mengurus Pentadbiran Harta Pusaka Islam Di Malaysia, klik disini

Rujuk artikel 2 Jenis Kategori Harta Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam (Rujukan Lengkap), klik disin

Q : Apakah yang perlu dibuat sebelum permohonan Surat Kuasa Mentadbir?
A : Untuk memudahkan anda, saya senaraikan 7 langkah ringkas untuk memudahkan anda faham.

 1. Kenalpasti waris faraid si mati.
 2. Kumpulkan maklumat harta si mati.
 3. Berbincang bagi melantik pentadbir di kalangan ahli waris faraid.
 4. Buat permohonan bagi mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.
 5. Perbicaraan di Mahkamah Tinggi Sivil atau Pusaka Kecil.
 6. Terima Surat Kuasa Mentadbir
 7. Buat tuntutan harta pusaka dengan Surat Kuasa Mentadbir.

Q : Berapa lama proses bagi mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir?
A : Ia bergantung dimana permohonan dibuat. Pusaka Kecil anggaran 6 bulan keatas, manakala Mahkamah Tinggi Sivil dalam masa sebulan sahaja.

Q : Apakah dokumen yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Kuasa Pentadbir?
A : Antaranya adalah:

 • Salinan Sijil Kematian 
 • Salinan Kad Pengenalan Waris (salinan muka hadapan dan belakang) dan salinan Kad Pengenalan /Sijil Kelahiran bagi waris yang berumur kurang dari 18 tahun.
 • Salinan Sijil Perkahwinan atau Daftar Perkahwinan simati.
 • Salinan Geran yang lengkap beserta Pelan Tapak bagi harta tak alih yang dituntut jika ada Hakmilik / Geran; atau 
 • Salinan Surat Perjanjian Jual Beli harta tak alih yang dituntut atau Daftar Pegangan (Registry of Holding) jika harta tersebut masih belum mempunyai Hakmilik / Geran.
 • Salinan Bil / Resit Cukai Pintu (Taksiran) jika berkaitan.      
 • Salinan dokumen-dokumen yang terkini berkaitan dengan pemilikan harta alih simati seperti penyata akaun simpanan, sijil saham, insurans, hakmilik kenderaan dan lain-lain (jika berkaitan).
 • Salinan dokumen Penyata Hutang Piutang simati (jika berkaitan).

Rujuk artikel Panduan Mengurus Kehilangan Dokumen atau Maklumat Harta Pusaka di Malaysia, klik disini

Q : Siapa yang boleh jadi pentadbir dalam permohonan Surat Kuasa Mentadbir?
A : Antara mereka yang layak adalah:

 • Suami
 • Isteri
 • Bapa, ibu, anak dan lain-lain waris yang boleh mewarisi harta si mati
 • Pemiutang
 • Pemegang gadaian
 • Penerima wasiat
 • Baitulmal
 • Penghulu
 • Pegawai Penempatan
 • Pemegang Amanah (trustee)
 • Penerima Amanah
 • Pemegang Surat Kuasa Wakil (Power of Attorney)
 • Amanah Raya Berhad
 • Pembeli

Rujuk artikel Tanggungjawab Waris & Pentadbir Dalam Pengurusan Harta Pusaka, klik disini

Q : Jika pentadbir meninggal dunia bagaimana?
A : Mohon ulang bicara dengan melantik pentadbir baru dikalangan ahli waris. 4 orang pentadbir boleh didaftarkan sebagai pentadbir.

Q : Waris faraid bawah umur bagaimana?
A : Bahagian mereka akan dikekalkan dan melantik pemegang amanah. Di Mahkamah Tinggi Sivil pula, 2 pentadbir diperlukan.

Bayaran Kos Pengurusan Harta Pusaka

Q : Adakah terdapat fi yang dikenakan oleh En Hanaffi Idris?
A : Ya, ada. Saya senaraikan dibawah, caj yang dikenakan bermula dari harga yang dinyatakan bagi mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir.

Amanah Raya – RM2,000

Pusaka Kecil, nilai harta bawah RM 2juta – bermula RM4,000

Mahkamah Tinggi – bermula dari RM5,000

Bayaran yang dikenakan oleh saya tidak termasuk kos guaman atau kos sekiranya melibatkan Mahkamah Syariah. Antara kos-kos yang diambil kira ialah kos carian, kos pengangkutan (mileage & tol), kos Pesuruhjaya Sumpah dan kos disbursement (upah runner, kertas,

Q : Adakah terdapat kos tambahan bagi pengurusan harta pusaka?
A : Ya, ada. Di pusaka kecil adalah 0.2% daripada nilai harta, manakala di Mahkamah Tinggi Sivil terdapat kos filing. Segala kos pengurusan harta pusaka boleh diambil daripada harta peninggalan si mati.

Soalan Lazim Pengurusan Dan Pembahagian Harta Pusaka

Q : Bila waktu yang sesuai untuk pengurusan dan pembahagian harta pusaka si mati?
A : Segera yang mungkin, anda tak perlu risau jika orang lebel “gila harta”. Jika dibiarkan, saya takot akan berlaku kematian waris yang berhak / dokumen penting hilang atau lupus. Ini akan merumitkan lagi proses pentadbiran pusaka.

Jika cepat, harta pusaka dapat dimanfaat dengan segera bagi faedah semua waris. Betul tak?

Mengelakkan berlakunya tanah terbiar dan mengelakkan wang simpanan simati dalam mana-mana institusi kewangan, atau koperasi, saham-saham, bon daripada dipindahkan kepada Pentaftar Wang Tak Dituntut. 

Rujuk artikel Harta Pusaka : 11 Langkah Uruskan Harta Pusaka Dengan Berkesan (Bahagian 2), klik disini

Q : Dimanakan permohonan dan pembahagian harta pusaka akan dibuat?
A : Saya akan mohon di Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi Sivil.

Rujuk artikel Pembahagian Harta Pusaka Kecil Di Malaysia, klik disini

Rujuk artikel Harta Pusaka : 10 Perkara Wajib Tahu Sebelum Melantik Peguam Harta Pusaka! bagi urusan pengurusan dan pembahagian harta pusaka di Mahkamah Tinggi Sivil, klik disini

Q : Adakah semua waris perlu hadir semasa sesi permohonan harta pusaka?
A : Tidak perlu.

Q : Adakah semua waris perlu hadir semasa sesi bicara harta pusaka nanti?
A : Digalakkan hadir. Di Pusaka Kecil, minima 3 orang iaitu Pemohon beserta 2 orang saksi yang mengenali si mati. Di Mahkamah Tinggi Sivil hanya Pemohon (Pentadbir) wajib hadir.

Q : Bagaimana harta pusaka diagihkan?
A : Terdapat beberapa cara antaranya:

 • Pembahagian secara Faraid. Rujuk artikel Faraid dalam Islam: Prinsip-prinsip Asas Pengurusan Harta Pusaka, klik disini
 • Pembahagian secara muafakat (perlu semua waris setuju dengan pembahagian yang dicadangkan). Rujuk artikel Cara Pembahagian Harta Pusaka Yang Adil di Malaysia, klik disini
 • Pembahagian bagi pegangan desa di bawah Akta Tanah (Kawasan – kawasan Penempatan Berkelompok) 1960  tidak boleh dibuat lebih dari dua orang. Jika lebih dari dua orang yang berhak dan mereka tidak bersetuju secara muafakat memberi kepada dua orang sahaja daripada mereka, Pentadbir Tanah boleh menjual pegangan itu dan hasil jualannya dibahagikan di kalangan orang yang berhak.

Q : Apakah masalah utama dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka?
A : Terdapat beberapa sebab antaranya:

 • Waris tidak mempunyai pengetahuan umum tentang ilmu faraid dan pengurusannya.
 • Tidak menguruskan harta pusaka dengan segera.
 • Terlalu beremosi dalam menguruskan harta pusaka si mati.
 • Terdapat waris yang telah menggunkan harta si mati sebelum meninggal dunia dan takut harta tersebut jatuh ke tangan orang lain.

Rujuk artikel 4 Isu Dan Masalah Utama Dalam Pengurusan Dan Pembahagian Pusaka Orang Islam Di Malaysia, klik disini

Q : Ada waris tak puas hati macam mana?
A : Pertama adalah dengan berunding dengan pihak-pihak yang terlibat bagi mendapatkan kesepakatan dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka.

Jika tiada penyelesaian, perlulah sitasi pihak yang tidak memberi kerjasama.

Rujuk artikel Penyelesaian Terbaik Bagi Kes Perbalahan & Pertengkaran Harta Pusaka Mengikut Panduan Dari Al-Quran, klik disini

Rujuk artikel Kes Pertelagahan Perebutan Harta Pusaka: Sebab & Pengajaran, klik disini

Q : Adakah boleh waris yang tidak dinamakan mengambil atau menuntut wang untuk perbelanjaan harian / nafkah dari pada harta pusaka si mati?
A : Boleh. Tiada masalah. Berdasarkan Seksyen 3 (1) Akta Pewarisan (Peruntukan Keluarga) 1971 membolehkan waris memohon peruntukan daripada harta pusaka bersih simati.

Q : Adakah boleh waris ambil sebahagian wang untuk kegunaan harian?
A : Jika tunai ditangan boleh guna, jika duit tersebut masih di bank tidak boleh keluarkan. Bank akan minta Surat Kuasa Mentadbir baru boleh serahkan kepada pemohon / pentadbir bagi harta pusaka si mati.

Disarankan tunggu sehingga proses pengurusan dan pembahagian harta pusaka selesai sebab kemungkinan ada hutang yang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

Q : Adakah terdapat fi yang akan dikenakan? Jika waris tak nak bayar macam mana?
A : Ya, ada. Jika tak bayar tiada proses pentadbiran pusaka akan dijalankan. Fail akan ditutup sehingga kos tersebut dibayar.

Q : Adakah sijil faraid diperlukan dalam proses pengurusan dan pembahagian harta pusaka dan dimana boleh mohon?
A : Ia bergantung kepada keadaan.

Jika proses tuntutan berlaku di Amanah Raya, sijil faraid diperlukan bagi nilai harta alih melebihi RM100,000 atau waris berlapis.

Jika di Pejabat Pusaka Kecil dan Mahkamah Tinggi, tak perlu kebiasaannya.

Sijil faraid boleh mohon di Mahkamah Syariah. Rujuk artikel Cara Dapatkan Sijil Faraid Di Mahkamah Syariah, klik disini

Q : Siapa yang layak terima pusaka si mati?
A : Mereka adalah waris faraid si mati yang telah ditetapkan dalam Al Quran.

Rujuk artikel Apps Kiraan Faraid – Ifaraid Calculator, klik disini

Rujuk artikel Kenapa Waris Perlu Mendapatkan “Perintah Faraid” Dalam Pengurusan Harta Pusaka, klik disini

Q : Si mati tidak mempunyai waris bagaimana?
A : Berdasarkan hukum faraid, waris tetap ada. Terdapat waris ganti dan waris Kedua yang layak menerima pusaka.

Rujuk artikel Soalan Lazim Faraid, klik disini

Q : Waris setuju nak agih sama rata bagaimana pula?
A : Boleh tiada masalah. Yang penting semua waris faraid mesti sepakat dan bersetuju.

Rujuk artikel Waris Sepakat Percepatkan Pembahagian Harta Pusaka: Pengajaran dari Kes Mahkamah di Malaysia, klik disini

Q : Bagaimana harta yang ada penamaan seperti KWSP atau tabung haji, adakah wajib selesaikan hutang arwah?
A : Bagi harta yang menpunyai penamaan, penama itu berhak mengeluarkan harta tersebut dan wajib diuruskan secara amanah dan mengikut cara undang-undang islam.

 • Kos pengurusan jenazah
 • Tolak hutang si mati, samada dengan manusia atau Allah.
 • Agihkan wang kepada ahli waris yang layak.

Rujuk artikel Liabiliti Hak Berkaitan Harta Pusaka Dalam Islam, klik disini

Q : Penama KWSP adalah waris bawah umur bagaimana?
A : Penama yang dibawah umur akan dibatalkan jika penama tersebut didaftarkan pada 1 Jan 2017 keatas. Rujuk artikel Proses Pengurusan Harta Pusaka Untuk Anak Bawah Umur Dalam Islam, klik disini

Q : Si mati berhasrat nak serahkan wang KWSP kepada penama bagaimana?
A : Tanpa wasiat, kita tak tahu hasrat sebenar si mati walaupon pernah cakap kepada saudara mara. Ramai yang letak penama KWSP isteri dan anak-anak dan anggap mereka layak terima. Pada hakikatnya tidak. Mereka hanya sebagai pentadbir, melainkan dinyatakan dalam wasiat.

Anda boleh wasiatkan duit KWSP maklumat lanjut rujuk aritkel Wasiat Duit KWSP, klik disini

Q : Si mati ada hutang yang masih belum diselesaikan bagaimana? Jika waris pon tidak tahu si mati berhutang atau tidak bagaimana?
A : Jika waris tahu hutang si mati, boleh gunakan tunai yang ada untuk membayar hutang tersebut.

Pihak waris atau saya boleh semak dengan Bank Negara, dengan menyemak record CCRIS. Cara terbaik adalah selepas Surat Kuasa dikeluarkan, pentadbir terus rujuk dengan pihak bank untuk mengetahui baki hutang yang masih ada.

Q : Adakah hutang si mati akan ditolak daripada harta pusaka si mati secara automatik?
A : Ia akan bergantung kepada tempat yang dimohon Surat Kuasa.

 • Amanah Raya – Amanah Raya akan jadi pentadbir, maka baki hutang akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum baki diagihkan kepada ahli waris.
 • Pejabat Pusaka Kecil & Mahkamah Tinggi – Seorang pentadbir akan dilantik dikalangan waris. Tugas pentadbir ini yang akan menyelesaikan hutang si mati dengan aset yang ditinggalkan. Institusi bertanggungjawab keluarkan Surat Kuasa saja.

Kalau hutang melebihi aset maka semua kena guna untuk langsai hutang. Tiada aset yang boleh diagihkan kepada waris.

Q : Ada waris yang tidak beri kerjasama bagaimana? Mereka masih dapat bahagian faraid ke?
A : Jika di kalangan waris berkemampuan membeli atau menebus bahagian waris yang tidak memberi kerjasama dengan tunai. Tunai akan disimpan di Amanah Raya, maka hartanah akan dimiliki olehnya.

Andai tiada yang mampu untuk membeli atau menebus bahagian faraid waris tersebut, maka bahagian faraid tersebut akan dikekalkan.

Q : Si mati berhutang dengan saya bagaimana?
A : Boleh tuntut, diharap Pemiutang dapat mengemukakan bukti yang jelas bahawa si mati berhutang dengan anda.

Q : Wasi atau penama gagal menjalankan tanggungjawab dengan amanah bagaimana?
A : Waris faraid boleh mengenakan tindakan undang-undang keatas wasi berkenaan.

Q : Waris yang tidak mahu beri kerjasama dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka bagaimana?
A : Tiada masalah, proses permohonan masih boleh dijalankan. Bahagian faraid mereka dikekalkan.

Q : Waris tidak dapat dikesan bagaimana pula?
A : Bahagian faraid mereka di Amanah Raya, walaubagaimanapon usaha menjejak mereka perlu diusahakan. Boleh rujuk Jabatan Pendaftaran Negara.

Nak istihar waris sudah meninggal boleh, kena guna khidmat peguam untuk istihar kematian di Mahkamah Tinggi.

Q : Adakah boleh saya mengetahui aset yang ditinggalkan si mati yang diluar pengetahuan?
A : Tidak boleh. Setakat pengetahuan saya masih tiada sistem yang boleh trace semua maklumat harta si mati berdasarkan no ic.

Jika dipejabat tanah, untuk buat carian mesti ada maklumat tanah. Jika di bank anda perlu semak di setiap bank.

Q : Adakah boleh mengetahui si mati ada buat wasiat atau hibah dimana-mana agensi atau syarikat?
A : Kena hubungi setiap agensi berkaitan, rekod wasiat atau hibah juga tidak akan diketahui jika tiada siapa maklum pada mereka.

Q : Adakah terdapat perbezaan antara harta berwasiat dengan tidak berwasiat?
A : Pengurusan harta pusaka akan lebih cepat daripada biasa. Wasi yang dilantik akan terus menjalankan tugasnya tanpa perlu berbincang dengan waris untuk pelantikan pentadbir. Adakalanya perkara ini menimbulkan perbalahan antara waris kerana mereka tidak mempercayai antara satu sama lain.

Q : Jika perkahwinan yang tidak mengikut undang-undang negara Malaysia bagaimana? Adakah pasangan layak terima pusaka?
A : Perkahwinan perlu didaftarkan bagi melayakkan pasangan menerima pusaka.

Q : Tuntutan harta sepencarian bagaimana pula?
A : Ia perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum perbicaraan pusaka.

Q : Adakah anak luar nikah layak tuntut harta pusaka?
A : Anak luar nikah hanya layak tuntut pusaka bagi harta ibunya sahaja. Bahagian bapa tidak layak kerana nasab tidak jelas.

Q : Jika salah seorang waris faraid bawah umur atau mak/ayahnya nyanyuk bagaimana?
A : Bahagian anak bawah umur atau mak/ayahnya yang nyanyuk layak dan sah terima bahagian faraid.

Q : Bagaimana jika waris tidak berminat untuk menguruskan harta pusaka si mati?
A : Harta pusaka akan terbiar dan tidak dapat dimanfaatkan oleh sesiapa.

Rujuk artikel Harta Pusaka Yang Tidak Dituntut (Apa Berlaku & Apa Perlu Dibuat?), klik disini

Q : Adakah “Surat Ikatan Amanah” (Trust Deed) dianggap sebagai harta pusaka si mati?
A : Jika nama si mati sebagai nama yang memegang amanah tidak dianggap sebagai harta pusaka. Melainkan nama si mati adalah nama yang dipegang amanah, maka ia dianggap sebagai harta pusaka si mati.

Q : Adakah boleh rumah ditapak diserahkan kepada orang lain, lot tanah diserahkan kepada orang lain?
A : Tidak boleh, lot tanah akan beserta rumah sekali.

Anda boleh lanjutkan bacaan bagi artikel Soalan Lazim Pusaka, klik disini atau artikel 10 Soalan Lazim Yang Ditanya Berkaitan Harta Pusaka Apabila Pasangan Meninggal Dunia, klik disini

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

316 Responses

 1. Nak tanya tentang pembahagian harta pusaka.
  Jika si mati pernah mencuri seutas rantai dari si B semasa beliau hidup, adakah waris perlu menggantikan barang yang dicuri itu jika si B menuntut harta curi itu?

  1. Assalamualaikum tuan..

   Arwah ayah saya telah meninggalkan sebuah rumah yg dibeli semasa perkahwinan dengan ibu saya.. tetapi telah bercerai dgn ibu saya dan tinggal dirumah tu bersama isteri baru sehingga meninggal dunia.. soalan saya, bolehkah ibu saya menuntut harta sepencarian daripada rumah tersebut selepas ayah meninggal dunia kerana ibu saya telah membayar separuh daripada harga rumah tersebut semasa mereka masih bersama. Semua waris telah bersetuju untuk jual rumah tersebut. adakah isteri kedua arwah boleh menuntut supaya hasil jualan daripada rumah tersebut untuk selesaikan hutang arwah semasa mereka hidup bersama dan selepas itu baru diagihkan kepada waris dan ibu saya? Bolehkan bahagian tuntutan harta sepencarian isteri pertama boleh diambil untuk tujuan selesaikan hutang arwah tanpa persetujuan bekas isteri pertama?

   1. jika ada bukti jelas, boleh mohon harta sepencarian bagi ibu cik.

    ibu tiri juga layak dalam bahagian faraid, tetapi tuntutan harta sepencarian dan hutang perlu diselesaikan terlebih dahulu.

 2. Usaha yang sangat baik tuan dalam menyedarkan masyarakat kita kepentingan membuat perancangan hidup. semoga terus istiqamah dalam perkongsian memandaikan masyarakat malaysia

  1. alhamdullilah, terma kasih atas komen. semoga ia bermanfaat.

   ada kes yang dapat saya bantu selesaikan dengan info dan ada juga saya kena bantu secara langsung. 🙂

   apa-apa pun alhamdullilah 🙂

   1. Nak tanya dalam geran tanah nama anak2 sd di kasihmasuk dalam geran tanah atas nama anak 7 org cnth.lepas tu anak tunggal pempuan takut nnti orgtua dah x abg2 diorang tuntut hukum faraid sdgkan sdh di bagi setiap srang 1 ekar cnth.bolhkah c abg tuntut faraid lg?.sdgkan orgtua tiada buat surat wasiat hnya tukar namanya kepda ank2nya shja surat wasiat atau hibah dia tak buat bolhkah abgnya tuntut hukim faraid?.

    1. tak boleh dah nak tuntut faraid sebab itu bukan lagi harta pusaka. Ia dah jadi milik anak-anak.

 3. assalamualaikum.. mohon penjelasan arwah atok sudah meninggal dunia..mngglkn sebuah rumah untuk nenek yg sudah pun di brikan penama untuk nenek.. nenek tiada anak dari arwah.. yg ada beberapa org anak tiri..bolehkah nenek wasiatkn rmh trsbt kpd waris yg dia kehendaki contoh nye cucu kpd arwah suami beliau.. atau perlukah rmh trsbt di faraidkn jugak mngikut kaedah islam

  1. ikut faraid nenek hanya layak 1/4.

   istilah penama tu kena jelas dulu, adakah atuk telah hibah kan kepada nenek? hanya sekadar cakap?

   Ini kes di kajang kan? Bila saya boleh jumpa nenek?

   Selagi urusan pusaka arwah belum selesai, nenek tidak boleh serahkan kepada sesiapa tanpa persetujuan ahi waris yang lain.

   1. en. hanaffi nak tanya skit,setelah dapat surat kuasa apa proses perlu dibuat , soalan kedua,sebelum ini permohonan faraid ni semua dibuat dia kawasan kedah,bolehkah dibuat di negeri lain,maksudnya bukan ditempat yang sama.. terima kasih en hanaffi.

    1. 1. dah dapat surat kuasa, kena uruskan harta si mati.

     2. guna sijil faraid yg dah buat tu, tak perlu nak apply sijil faraid lagi dah. melainkan si mati berbeza. boleh mohon di tempat pemohon saja.

 4. Assalamualaikum en hanaffi…
  Kalau adik lelaki bujang meninggal, ibu dan ayah masih ada tp dah uzur untuk menguruskan harta.. Adik beradik kandung yg tinggal 2 perempuan. Mcamna urusan untuk tuntutan harta trsebut?

   1. Assalam Tuan…bapa saya Belum meninggal…Kami 6 beradik yg sulung perempuan saya no2..soalan saya bapa Ada sebuah rmah,rmah Tu telah dpecah renovet oleh kakak saya Tanpa bincang dgn adek beradik lain (kakak ni mcm gila harta) mungkin rmah Tu kakak yg NK duduk dgn ank2 nya ssdh siap…mcmne saya NK dptkn maklumat yg Adil tentang rmah ITU sesudah kematian bapa..APA yg perlu Kami manfaat kn rumah tersebut ssdh kematian bapa nnti…Mohon pertolongan tunjuk ajar utk pihak adek beradik Kami(kakak agak sombong jgk berkagak perangai)😎🙏

    1. salah akak jika buat tanpa persetujuan dan berniat nak tinggsl disitu tanpa persetujuan ahli waris yang lain.

     jika akak nak bahagian tu, kena beli bahagian daripada adik-beradik yang lain.

 5. Kami adik beradik ingin menuntut wang kwsp dan ASB kakak yang telah meninggal dunia. Kami dan kakak adalah satu mak tapi lain ayah. Ayah kakak tak pernah jaga kakak sejak kecil dan tidak pasti masih hidup atau tidak. Masalah di sini ialah nama emak kakak dengan kami adik beradik tidak sama dalam surat beranak. Emak kami pula telah meninggal dunia tahun lepas. Bagaimana cara kami nak uruskan kwsp dan ASB kakak? Mohon pencerahan… terima kasih..

  1. xde masalah, buat surat akuan sumpah menyatakan satu mak yang sama.

   proses tuntutan perlu dibuat di amanah raya.

 6. Salam..
  Tuan, ayah saya hanya meninggalkan sebuah kenderaan (kereta dibeli tunai) dan sedikit wang simpanan di bank (duit pencen), harta tak alih hanya sebuah rumah tetapi telah dipindah milik kepada nama abang saya semasa arwah ayah saya masih hidup..
  Bolehkah urusan tuntutan harta alih boleh dibuat tanpa harta tak alih di pejabat pusaka kecil?

   1. Salam Tuan. Agak kurang jelas jawapan ini. Harta tak alih telah dipindah milik kepada abangnya. Adakah dikira hibah?

 7. Assalamualaikum tuan..nak tye..bila dah masuk harta dalam pusakan kecil..dan dah dipanggil…berapa lama proses pembahagian harta ye?

  1. Salam tuan. Saya baru kematian kakak sulung. Arwah meninggal dunia d KL tp saya tinggal d Sabah. Arwah pernah berpesan dulu yang dia letakkan saya sebagai penama untuk KWSP dan insurans. Saya ada seorang abang yg juga tinggal d KL. Soalan saya, bolehkah ahli keluarga yg lain menuntut bahagian arwah d KWSP dan institusi insurans atau kena saya seorang shaja yg menguruskan.

   1. wasalam, jika penama adalah en. orang lain tak boleh tuntut.

    tetapi penama kwsp hanya pentadbir bukan pemilik, maka ia perlu diagihkan kepada waris faraid yang berhak.

 8. Assalamualaikum Tuan Hanaffi.

  Saya ada pertanyaan. Macam mana kalau waris-waris bersetuju untuk pembahagian harta pusaka secara muafakat dan bersetuju untuk lantik salah seorangnya untuk buat permohonan sebagai pentadbir di mahkamah tinggi, tetapi ada pula seorang waris yang enggan beri kerjasama untuk tandatangan apa-apa dokumen termasuklah afidavit penolakan.

  Boleh ke permohonan di mahkamah tinggi diteruskan? Kalau tak boleh, adakah boleh jika waris-waris yang bersetuju ni hantar Letter of Demand pada waris yang tak bersetuju?

  Terima kasih.