Kenapa Waris Perlu Mendapatkan “Perintah Faraid” Dalam Pengurusan Harta Pusaka.

Home » Faraid » Kenapa Waris Perlu Mendapatkan “Perintah Faraid” Dalam Pengurusan Harta Pusaka.

Bila masa perlu dapatkan perintah Faraid. Bacaan wajib. Kurang dari 3 minit sahaja!

Pembahagian harta pusaka adalah suatu proses yang penting dalam Islam. Ia membabitkan pengagihan harta dan harta benda seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dalam Islam, terdapat panduan yang jelas mengenai bagaimana harta pusaka harus dibahagikan, dan ini dikenali sebagai hukum faraid.

Hukum faraid adalah satu perintah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Walau bagaimanapun, untuk memastikan bahawa proses pembahagian berlaku dengan adil dan mengikut hukum syarak, waris-waris perlu mendapatkan perintah faraid.

Dalam artikel ini, kita akan melihat mengapa perintah faraid adalah penting, contoh kepentingannya dalam isu semasa, dan beberapa kes mahkamah syariah yang berkaitan

1. Apa itu Perintah Faraid

Perintah Faraid adalah satu akuan rasmi yang mengandungi maklumat tentang waris-waris dan bahagian-bahagian yang berhak mereka perolehi ke atas harta pusaka selepas dibuat pengiraan faraid yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah. Panduan ini termaktub dalam Al-Quran dan Hadis Nabi Muhammad S.A.W., dan tujuannya adalah memastikan pembahagian harta pusaka berlaku secara adil dan mengikut syariah.

Untuk memudahkan anda memahami. Saya berikan satu conoth kajian kes untuk rujukan.

“Saya seorang perempuan yang sedang melanjutkan pelajaran di IPT. Bapa saya meninggal dunia kira-kira sebulan yang lalu kerana sakit kanser yang dialami. Arwah bapa meninggalkan saya, ibu tiri dan anak-anaknya yang masih kecil (perempuan, 7 tahun dan lelaki, 3 bulan). Ibu kandung saya telah meninggal dunia semasa saya berumur 12 tahun. Arwah bapa saya telah berkahwin dengan ibu tiri sejak 8 tahun yang lepas. Tetapi bapa saudara saya (abang arwah bapa) sejak dua minggu yang lalu mendesak saya menyerahkan akaun simpanan dan geran-geran tanah kerana dia menyatakan dia berhak ke atas harta arwah bapa saya. Ibu tiri mencadangkan saya supaya merujuk kepada pihak yang boleh membantu. Bagaimana saya perlu lakukan sekarang? Adakah bapa saudara saya berhak ke atas harta pusaka arwah bapa saya? “

Kedudukan Anda dalam Kes Ini

Dalam kes yang ini, terdapat beberapa perkara penting yang perlu difahami:

Anak-anak Tiri: Anda menyebut bahawa arwah bapa meninggalkan seorang anak perempuan yang berumur 7 tahun dan seorang anak lelaki yang masih bayi (3 bulan) dari perkahwinan dengan ibu tiri. Dalam undang-undang Islam, anak-anak tiri juga mempunyai hak ke atas harta pusaka arwah bapa jika mereka adalah anak kandung arwah bapa dengan ibu tiri.

Saudara Kandung: Bapa saudara anda, yang merupakan abang arwah bapa, tidak mempunyai hak ke atas harta pusaka arwah bapa jika arwah bapa mempunyai anak-anak kandung (termasuk anak-anak tiri) yang masih hidup. Anak-anak kandung mempunyai hak lebih utama daripada saudara kandung. Anak perempuan dan anak lelaki adalah waris asabah kepada si mati dan bapa saudara tidak berhak ke atas harta pusaka si mati.

Inilah sebenarnya yang sering terjadi dalam masyarakat kerana:

  1. Menganggap dirinya berhak sedangkan tidak berhak kerana tidak mengetahui ilmu faraid.
  2. Menafikan anak lelaki yang masih kecil dan mengganggap mereka tidak berhak untuk mewarisi harta pusaka si mati.
  3. Menganggap dirinya lebih berhak kerana jasa dan bakti yang telah dicurahkan semasa si mati masih hidup berbanding dengan anak lelaki si mati yang baru berusia 3 bulan.
  4. Menganggap waris-waris boleh dipermainkan dan diperbodohkan semata-mata kerana sikap tamak dan haloba.

2. Proses Pembahagian Harta Pusaka Berdasarkan Undang-Undang?

Di Malaysia, apabila si mati meninggal dunia tanpa membuat sebarang wasiat, hibah atau meletakkan penama bagi harta tak alih dan harta alih seperti wang simpanan di Tabung Haji atau KWSP, maka secara automatik kesemua harta-harta tersebut akan dibekukan.

Mana-mana waris atau saudara terdekat si mati tidak dibenarkan untuk membuat sebarang pengeluaran, pindah milik dan jual beli harta tak alih si mati tanpa terlebih dahulu mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) atau Mahkamah Tinggi Sivil mengikut nilaian harta si mati.

Bagi si mati yang beragama Islam, sebelum proses permohonan bagi mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir dibuat, permohonan bagi mendapatkan Perintah Faraid hendaklah dilakukan terlebih dahulu di Mahkamah Syariah bagi menentukan waris-waris yang berhak menerima harta si mati serta bahagian-bahagian mereka.

Tindakan segera perlu diambil untuk menguruskan harta pusaka si mati tanpa bertangguh. Sikap suka bertangguh akan mengakibatkan pembahagian pusaka tergendala sekaligus memberi implikasi yang besar kepada ahli waris yang berhak khususnya kepada anak-anak kecil (sekiranya ada) yang memerlukan harta pusaka tersebut untuk kelangsungan hidup mereka.

Perintah Faraid adalah satu akuan rasmi yang mengandungi maklumat tentang waris-waris dan bahagian-bahagian yang berhak mereka perolehi ke atas harta pusaka selepas dibuat pengiraan faraid yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah.

Waris-waris si mati hendaklah terlebih dahulu menunaikan kewajipan-kewajipan si mati mengikut syarak iaitu perbelanjaan penyelenggaran jenazah, penunaian hutang, pembahagian harta sepencarian, penyempurnaan wasiat dan kemudian pembahagian harta pusaka kepada waris-waris yang berhak.

Perintah Faraid mampu untuk meminimumkan perkara-perkara negatif yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka daripada berlaku antaranya penipuan atau penyembunyian waris yang berhak, penganiayaan hak waris, manipulasi sesama ahli waris kerana di dalamnya tercatat butiran waris dan bahagian yang akan diterimanya yang mempunyai kesan dari sudut undang-undang.

Justeru, pihak-pihak yang terlibat dengan permohonan Perintah Faraid hendaklah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan teliti dan jujur serta memenuhi keperluan setiap prosedur tersebut untuk mengelak daripada berlaku penganiayaan terhadap waris-waris yang berhak akibat kecuaian, kejahilan dan ketidaktelusan semasa menguruskannya.

Dalam Islam, proses pembahagian harta pusaka biasanya melibatkan langkah-langkah berikut:

  1. Memohon Perintah Faraid: Biasanya, langkah pertama adalah memohon Perintah Faraid di Mahkamah Syariah. Ini adalah proses rasmi yang melibatkan pengenalpastian siapa yang berhak menerima bahagian dari harta pusaka dan berapa banyak bahagian yang sepatutnya mereka terima. Dalam kes ini, anak-anak tiri dan mana-mana anak kandung lain akan diambil kira.
  2. Menyelesaikan Hutang dan Perbelanjaan: Sebelum harta pusaka dibahagikan, semua hutang dan perbelanjaan arwah bapa, termasuk perbelanjaan penjagaan anak-anak tiri, perlu diselesaikan.
  3. Pembahagian Harta Pusaka: Setelah Perintah Faraid diterima, bahagian masing-masing waris akan ditentukan dan harta pusaka akan dibahagikan mengikut perkiraan yang telah diperoleh.

3. Pentingnya Perintah Faraid dalam Islam: Landasan Keadilan dalam Pengurusan Harta Pusaka

Perintah Faraid adalah satu konsep yang penting dalam Islam dan memegang peranan utama dalam memastikan pengurusan harta pusaka yang adil dan selaras dengan ajaran Islam. Ia memberikan kerangka kerja yang jelas untuk pembahagian harta pusaka setelah kematian seseorang, dengan memberi tumpuan kepada prinsip keadilan, hak asasi, dan ketelusan. Di samping itu, Perintah Faraid juga mempunyai kepentingan sosial dan moral yang besar dalam masyarakat Islam.

1. Keadilan dan Kepentingan Sosial:

Salah satu prinsip utama yang dipegang teguh oleh Perintah Faraid adalah prinsip keadilan. Ini bermakna setiap waris menerima bahagian harta pusaka yang adil dan sesuai dengan hak mereka. Prinsip ini mengelakkan penindasan atau penyelewengan harta pusaka yang mungkin berlaku jika pembahagian dilakukan tanpa garis panduan yang jelas.

Contoh Kes Mahkamah: Terdapat banyak kes dalam mahkamah syariah di mana Perintah Faraid digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara waris-waris. Contoh ini menunjukkan bagaimana prinsip keadilan dalam Perintah Faraid menjadi landasan penting dalam menyelesaikan perselisihan.

2. Lindungi Hak Waris:

Perintah Faraid melindungi hak-hak waris dalam harta pusaka. Ini termasuk anak-anak, isteri, ibu bapa, dan saudara-mara yang berhak menerima bahagian daripada harta pusaka. Prinsip ini penting untuk memastikan bahawa waris-waris yang lemah atau yang mungkin terpinggirkan tidak dipinggirkan.

Contoh: Seorang lelaki meninggalkan seorang isteri, seorang ibu yang masih hidup, dan seorang adik lelaki yang cacat. Tanpa Perintah Faraid, harta pusaka mungkin akan diambil alih oleh ahli keluarga yang lebih kuat secara sosial atau ekonomi, dan hak-hak waris yang lemah seperti ibu dan adik lelaki cacat mungkin akan diabaikan.

3. Keadilan Gender:

Perintah Faraid juga memastikan bahawa hak-hak wanita dilindungi dengan adil dalam pembahagian harta pusaka. Ini bertentangan dengan tradisi lama yang sering kali memberikan hak yang lebih besar kepada lelaki dalam pewarisan harta pusaka. Dalam Islam, wanita mempunyai hak yang sama untuk mewarisi harta pusaka.

Contoh: Dalam beberapa masyarakat sebelum penerimaan Perintah Faraid, wanita mungkin tidak mempunyai hak yang sama dalam pembahagian harta pusaka. Namun, dengan Perintah Faraid, hak-hak mereka dijamin, dan mereka berpeluang untuk menerima bahagian yang sama dengan waris lelaki.

4. Kepentingan Moral dan Sosial:

Perintah Faraid juga mempunyai implikasi moral dan sosial yang besar. Ia mengajar nilai-nilai seperti keadilan, kebersamaan, dan kepedulian terhadap orang lain. Prinsip-prinsip ini membantu memperkuat ikatan keluarga dan masyarakat dalam Islam.

Contoh Kes Semasa: Dalam masyarakat yang lebih besar, ketika harta pusaka dibahagikan dengan adil, ia mengurangkan potensi konflik keluarga dan sengketa harta pusaka yang boleh merosakkan hubungan. Ini adalah isu semasa yang sering berlaku dalam masyarakat.

5. Penting dalam Mengelak Penyalahgunaan:

Perintah Faraid juga berperanan dalam mengelakkan penyalahgunaan harta pusaka. Dengan mengesyorkan bahawa harta pusaka dibahagikan mengikut peratusan yang ditetapkan secara jelas, ia mengurangkan kemungkinan penyalahgunaan harta pusaka oleh individu atau keluarga yang mungkin mempunyai motif yang tidak baik

4. Undang Undang yang terlibat

Berdasarkan Seksyen 65, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 menyatakan:

“Jika dalam perjalanan mana-mana prosiding yang berhubungan dengan pentadbiran atau pembahagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam, mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa, selain Mahkamah Tinggi Syariah atau suatu Mahkamah Rendah Syariah, mempunyai kewajipan untuk menentukan-

a) orang-orang yang berhak mendapat bahagian dalam harta pusaka itu; atau

b) bahagian-bahagian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak,

Mahkamah Syariah boleh, atas permohonan mana-mana orang yang menuntut bahawa dia menjadi benefisiari atau wakilnya, dan setelah dibayar olehnya fi yang ditetapkan, memperakukan fakta-fakta yang didapati oleh Mahkamah Syariah itu dan pendapat Mahkamah Syariah itu tentang orang-orang yang berhak atau bahagian-bahagian itu.”

Apakah dokumen yang diperlukan untuk membuat permohonan Perintah Faraid di Mahkamah Syariah?

Dokumen-dokumen yang diperlukan ialah:

Notis Permohonan (Borang MS 3) Dan Afidavit

Salinan Kad Pengenalan/Passport Pemohon

Salinan Sijil Kematian / Permit Penguburan /Perintah Anggapan Mati

Si Mati Salinan Sijil Kelahiran / Kad Pengenalan Waris-Waris

Salinan Surat Perakuan Nikah / Ruju’ / Cerai

Salinan Dokumen Berkaitan Harta / Jumlah harta

Kesimpulan

Perintah Faraid adalah asas penting dalam undang-undang waris Islam yang tidak hanya menggariskan pembahagian harta pusaka, tetapi juga mengajar nilai-nilai penting seperti keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap yang lemah. Ia berperanan dalam melindungi hak-hak waris, mengelakkan konflik dalam keluarga, dan memupuk masyarakat yang lebih adil dan bersatu. Oleh itu, pemahaman dan pelaksanaan yang betul tentang Perintah Faraid adalah penting dalam masyarakat Islam.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan, pastikan dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!