Cara Dapatkan Sijil Faraid Di Mahkamah Syariah

Home » Faraid » Cara Dapatkan Sijil Faraid Di Mahkamah Syariah

Ia adalah tugas mahkamah syariah mengeluarkan sijil faraid jika terdapat permohonan daripada mana-mana pihak untuk membahagiakan harta pusaka berdasarkan hukum syarak.

Perkara yang penting dalam sijil faraid adalah kiraan bahagian yang layak diterima oleh setiap ahli waris sebagaimana yang ditetapkan oleh syarak.

Di setiap mahkamah di Malaysia mempunyai peruntukan khusus dalam mengeluarkan sijil faraid seperti dinyatakan dalam Enekment Pentadbiran Agama Islam.

Kita boleh rujuk Seksyen 46(2)(b) Akta Pentadbiran Undang-undang Islam (Wilayah Persekutuan) 1993. Bidang kuasa mahkamah syariah diperkuatkan lagi dalam Seksyen 50 yang menyatakan:

Seksyen 50. Perakuan-perakuan pewarisan.

“Jika dalam perjalanan mana-mana prosiding yang berhubungan dengan pentadbiran atau pembahagian harta pusaka seseorang si mati Islam, mana-mana mahkamah atau pihak berkuasa, selain daripada Mahkamah Tinggi Syariah atau suatu Mahkamah Rendah Syariah, adalah mempunyai kewajipan untuk menentukan orang-orang yang berhak kepada bahagian dalam harta pusaka itu, atau bahagian-bahagian yang kepadanya orang-orang itu masing-masingnya berhak, Mahkamah Syariah bolehlah, atas permohonan mana-mana orang yang menuntut bahawa dia menjadi benefisiari, atau wakilnya dan setelah dibayar olehnya fee yang ditetapkan, memperakukan fakta-fakta yang didapati olehnya dan pendapatnya mengenai orang-orang yang berhak kepada bahagian dalam harta pusaka itu dan mengenai bahagian-bahagian yang padanya mereka masing-masingnya berhak.”

Rujukan : Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993

Harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati terdiri daripada dua kategori iaitu:

  • Harta tidak alih seperti rumah dan tanah.
  • Harta alih seperti barang kemas, tunai, kenderaan dan seumpamanya.

Baca : Kadar Dan Syarat Bagi Setiap Ahli Waris

Sijil faraid hanya dikeluarkan apabila terdapat permohonan daripada mana-mana pihak.

1. Sijil Faraid

Di dalam sijil faraid atau perintah faraid mengandungi maklumat berkaitan waris faraid atau waris yang berhak keatas harta pusaka si mati dan bahagian yang mereka layak terima berdasarkan hukum syarak yang telah ditentukan oleh mahkamah syariah.

Sangat disarankan pemohon menyelesaikan belanja penyelenggaran jenazah, menyelesaikan hutang, pembahagian harta sepencarian, penyempurnaan wasiat terlebih dahulu sebelem memohon sijil faraid.

Perkara seperti gadaian, tuntutan jual beli, sekatan hak kepentingan tanah dan lain-lain juga perlu juga diberi perhatian agar dapat diselesaikan terlebih dahulu sebelum diagihkan harta secara faraid.

2. Kegunaan Sijil Faraid

Sijil faraid bukanlah sesuatu yang wajib dibuat, ia bergantung kepada dimana pemohon uruskan harta pusaka si mati. Sijil faraid diperlukan apabila:

  • Si mati meninggalkan harta alih sahaja dan pemohon berurusan dengan Amanah Raya bagi mendapatkan surat kuasa. Ia diperlukan oleh pihak Amanah Raya.
  • Si mati meninggalkan harta alih / tidak alih yang bernilai RM2 juta keatas dan kes dirujuk ke Mahkamah Tinggi.
  • Si isteri memohon harta sepencarian di mahkamah syariah, sijil faraid diperlukan bagi mengesahkan waris-waris yang layak terima pusaka si mati.
  • Andai berlaku pertikaian tentang nasab keturunan atau bahagian yang waris faraid terima, boleh memohon sijil faraid untuk mengesahkannya di Mahkamah Syariah.

3. Klasifikasi Permohonan

Pemohon perlu tahu anggaran nilai harta pusaka yang ditinggalkan, kerana ia akan menentukan samada permohonan sijil faraid perlu dibuat di mahkamah tinggi syariah atau mahkamah rendah syariah.

a)  Mahkamah Rendah Syariah

Bagi kes permohonan Perintah Faraid yang didaftarkan di Mahkamah Rendah Syariah hendaklah nilai keseluruhan harta pusaka tidak melebihi seratus ribu ringgit (RM100,000.00)

b)  Mahkamah Tinggi Syariah

Bagi kes permohonan Perintah Faraid yang didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah nilai keseluruhan harta pusaka melebihi seratus ribu ringgit (RM100,000.00). Selain mengikut nilaian, kes faraid yang berlapis (munasakhat) juga diselesaikan di Mahkamah Tinggi Syariah.

4. Permohonan Sijil Faraid Di Mahkamah Syariah

Anda boleh memohon sendiri sijil faraid di mahkamah syariah. Prosedur ringkasnya sebagaimana berikut:

i. Menyediakan notis permohonan untuk mendapatkan sijil faraid.

ii. Menyediakan afidavit sokongan bagi menyokong permohonan sijil faraid tersebut.

iii. Mengekshibitkan dokumen-dokumen sokongan seperti salinan sijil kematian si mati, salinan surat nikah pasangan si mati, salinan sijil kelahiran anak-anak si mati, salinan sijil kematian bagi waris-waris fardhu si mati yang telah meninggal dunia lebih awal dari si mati, dan lain-lain dokumen yang sesuai sebagai lampiran kepada afidavit sokongan.

iv. Memfailkan notis permohonan beserta afidavit sokongan dan ekshibit-ekshibit tersebut di mahkamah syariah tempat pemohon bermastautin.

v. Mahkamah syariah akan menghantar notis mengenai tarikh perbicaraan kepada pemohon.

vi. Pemohon hadir dengan membawa salinan asal dokumen yang diekshibitkan. Sila bawa saksi bersama.

vii. Mahkamah akan menyoalsiasat pemohon tentang waris-waris si mati bagi mengesahkan waris-waris yang layak mendapat harta pusaka si mati.

viii. Mahkamah akan menyoalsiasat saksi-saksi bagi mengesahkan siasatan terhadap pemohon.

ix. Setelah mahkamah berpuas hati, hakim syarie akan mengeluarkan perintah pengesahan waris dan pembahagiannya mengikut faraid (sijil faraid).

x. Setelah siap sijil faraid dimeterai, pemohon boleh mengambilnya di pejabat pendaftaran Mahkamah Syariah.

Terima kasih kepada En Ahmad Termizi Abdullah atas perkongsian cara memohon sijil faraid di mahkamah syariah.

5. Contoh Sijil Faraid

Ini adalah sijil faraid / perintah faraid yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah.

Contoh Sijil Faraid Atau Perintah Faraid - 1
Contoh Sijil Faraid Atau Perintah Faraid - 2

6. Sijil Faraid Hilang

Jika sijil faraid hilang, waris (pemohon) boleh mendapatkan ia semula di mahkamah syariah yang mengeluarkan sijil faraid tersebut.

7. Kos Sijil Faraid

Caj yang dikenakan mahkamah syariah tidaklah mahal, cuma jika anda melantik peguam menguruskan sijil faraid ini dianggarakan dalam RM3000 dan keatas bergantung kepada kerumitan menyediakannya.

Anda berhak melantik mana-mana peguam yang difikirkan sesuai dan selesa dengan anda.

8. Kesimpulan

Sijil faraid sangat diperlukan bagi menentukan bahagian waris faraid ketas harta si mati. Dengan sijil faraid ini dapat mengurangkan risiko penipuan atau penyembunyian waris yang berhak atau manipulasi diantara ahli waris.

9. Hubungi Kami

Pihak kami dapat membantu anda menyediakan dokumen hibah bagi harta yang ingin dihibahkan. Anda boleh hubungi En Hanaffi Idris 016-5577653 untuk khidmat nasihat berkaitan hibah.

Jika ada sebarang soalan, sila komen dibawah. Kami ingin tahu pendapat anda.

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

LEAVE A REPLY

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!