Proses Tuntutan Harta Sepencarian

Penting ke ambil tahu tentang harta sepencarian? Penting! Sebab masih ramai yang belum tahu bagaimana nak buat tuntutan harta sepencarian. Baca sampai habis, sebab penting nie!

Q1 : Apa itu harta sepencarian?
A : Harta sepencarian adalah harta yang wujud atau diusahakan bersama-sama dalam tempoh perkahwinan samada harta alih atau tidak alih yang telah ditentukan oleh hukum syarak. Ia juga boleh jadi harta sebelum kahwin, tetapi mesti yang diusahakan atau sumbangan bersama.

Q2 : Macam mana kita nak tentukan harta sepencarian tersebut?
A : Bagus soalan ini, dalam borang permohonan harta sepencarian anda perlu nyatakan nanti. Ia terdiri dari dua bahagian.

a. Sumbangan secara langsung
Kedua-dua pihak (suami isteri) telah bersama-sama menyumbang dengan mengeluarkan modal bagi mendapatkan aset tersebut. Contoh suami-isteri mengeluarkan sumbangan bagi membayar rumah yang mereka beli.

b. Sumbangan tidak langsung
Bagi sumbangan tidak langsung, ia bukan sumbangan dari bentuk wang bagi mendapatkan aset tersebut. Ia boleh jadi dari segi nasihat, idea, dorongan, semangat kepada pasangan bagi mendapatkan aset tersebut. Contoh suami bekerja dan memberikan sumbangan secara langsung dengan mengeluarkan wang bagi mendapatkan aset tersebut, manakala isteri tidak bekerja. Isteri menjalankan tanggungjawab menjaga rumahtangga, menjaga anak-anak sepanjang tempoh perkahwinan. Isteri masih dianggap memberi sumbangan walaupon tidak berbentuk wang.

Bila nak buat tuntutan perlu ada bukti yang jelas (berdokumen), sebab jika sekadar cakap mulut akan merumitkan dan menyusahkan mahkamah membuat keputusan. Akhirnya mahkamah akan membuat keputusan dengan bukti dan alasan yang diterima akal dengan merujuk kes-kes terdahulu. Lebih rumit jika perlu mendapatkan persetujuan beberapa pihak dan ada pihak yang terlibat sudah meninggal dunia. Lantik lawyer yang arif dalam tuntutan harta sepencarian jika kita tiada kepakaran dalam bidang ini. Sediakan duit saje, minimum RM10K hehe

Sebaiknya buat perancangan awal seperti nyatakan didalam wasiat / hibah agar memudahkan urusan pentadbiran kelak. Jika nak dibandingkan kesusahan yang bakal ditempuhi oleh pasangan yang masih hidup.

Q3 : Jika isteri beli rumah, isteri saje yang bayar bagaimana?
A : Itu dikira sebagai harta sepencarian. Asalkan harta tersebut wujud lepas berkahwin dikira sebagai harta sepencarian.

Q4 : Bila boleh tuntut harta sepencarian?
A : Ia boleh dituntut dalam beberapa keadaan seperti berikut.

 • Selepas pasangan meninggal dunia
 • Selepas penceraian
 • Tuntutan poligami

Q5 : Berapakah kadar yang boleh dituntut harta sepencarian?
A : Mahkamah yang akan tentukan. Rujuk kepada:

ENAKMEN 2 TAHUN 2003
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI SELANGOR) 2003
BAHAGIAN VIII – PELBAGAI
Pembahagian Harta Sepencarian

Seksyen 58. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

Seksyen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian

(1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(2) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperolehi aset-aset itu;

(b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;

(c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

(a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;

(b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

(5) Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperoleh dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

Q6 : Saya telah diceraikan suami kerana berlaku curang, adakah saya layak tuntut harta sepencarian sedangkan saya juga menyumbang ketika membeli rumah?
A : Jika puan diceraikan disebabkan kesilapan puan tanpa sebarang sumbangan, puan tidak layak menuntut harta sepencarian. Walaubagaimapun, jika menyumbang maka puan layak menuntut harta sepencarian.

Q7 : Apakah proses tuntutan harta sepencarian?

a. Secara sulk
Melalui cara pengakuan dan penyerahan hak kepada pihak pasangan. Contoh, suami menyatakan rumah tersebut adalah harta sepencarian dan beliau tidak mahu menuntut dan menyerahkan kepada bekas isteri dan anak-anak.

b. Secara ansuran balik
Bagi pihak yang ingin memiliki harta tersebut, maka dia harus membayar tunai dengan kadar yang sepatutunya diterima oleh pasangan.

c. Secara penjualan
Bagi mereka yang tidak lagi mahu memiliki harta tersebut, maka ia perlu dijual dan diagihkan mengikut kadar yang telah dipersetujui.

d. Dibahagi dua secara sama rata
Bagi mereka yang bersama-sama menyumbang dalam memiliki aset tersebut.

Q8 : Apakah dokumen yang diperlukan untuk buat tuntutan harta sepencarian?
A : Anda boleh rujuk senarai semak yang sediakan dalam borang tuntutan harta sepencarian.

Antaranya:

 • Butir-butir perkahwinan
 • Butir-butir pihak penuntut
 • Nilai tafsiran harta tersebut oleh Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Sijil kematian
 • Surat mentadbir harta pusaka atau probe

Q9 : Dimana nak dapatkan borang tuntutan harta sepencarian?
A : Anda akan terus boleh download borang tuntutan harta sepencarian sebagai rujukan apa yang perlu diisi. Kesemua borang adalah dari negeri Selangor. Anda perlu rujuk dinegeri masing-masing.

Q10 : Dimana nak tuntut harta sepencarian?
A : Nak buat tuntutan harta sepencarian hanya boleh dilakukan di mahkamah tinggi syariah sahaja dan setiap negeri ada sebuah. Sila rujuk alamat dibawah:

Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Darul Ehsan
Bangunan Mahkamah Syariah Sultan Idris Shah, Persiaran Masjid, Seksyen 5,
40000 Shah Alam Selangor
Tel: 03-5519 1291 / 03-5519 1294
Fax: 03-5510 5620

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
Kompleks Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan,
No 71, Jalan Sri Hartamas 1, Taman Sri Hartamas,
50676 Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
Tel: 03-6205 7000/7200
Fax: 03-6205 7100

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Labuan
Bangunan Mahkamah Syariah, Jalan Tun Mustapha,
87000 WP Labuan.
Tel: 087-410 857
Fax: 087-410 885

Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Putrajaya
Bangunan Annexe, Istana Kehakiman, Presint 3,
62506 Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Tel: 03-8880 4500
Fax: 03-8880 4564

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Perlis
Darul Qada’ Tuanku Syed Sirajuddin,
Persiaran Jubli Emas, Jalan Pegawai,
01000 Kangar , Perlis.
Tel: 04-977 4846
Fax: 04-977 5107

Mahkamah Tinggi Syariah Kedah
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
06550 Bandar Muadzam Shah
Kedah Darul Aman.
Tel: 04-700 1980/1982
Fax: 04-700 1989/1990

Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang
Daerah Timur Laut No. 3, Jalan Batu Gantung,
10450 Geogetown Pulau Pinang
Tel: 04-828 2727 / 827 8586
Fax: 04-82 96427

Mahkamah Tinggi Syariah Perak
Aras 5, Mahkamah Syariah Perak Darul Ridzuan, Jalan Pari,
Off Jalan Tun Abdul Razak,
30100 Ipoh, Perak Darul Ridzuan
Tel: 05-501 8448
Fax: 05-501 8523

Mahkamah Tinggi Syariah Kelantan
Kompleks Mahkamah Syariah,
Bandar Baru Tunjung, Jalan Pasir Mas – Salor,
15510 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim
Tel: 09-748 2206
Fax: 09-743 0476

Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu
Aras 5, Bangunan Mahkamah Syariah, Jalan Sultan Mohamad,
21100 Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman.
Tel: 09-623 2323
Fax: 09-624 1510

Mahkamah Tinggi Syariah Pahang Darul Makmur
Jalan Masjid,
25000 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.
Tel: 09-517 7966
Fax: 09-513 4805

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan
Kompleks Kehakiman Syariah Negeri Sembilan,
1054A, Jalan Sendayan,
71950 Bandar Sri Sendayan,
Negeri Sembilan.
Tel: 06-781 2444
Fax: 06-781 2424

Mahkamah Syariah Negeri Melaka
Kompleks Mahkamah Syariah Melaka,
Jalan Ayer Keroh Lama, Hang Tuah Jaya,
75450 Melaka.
Tel: 06-333 3333 / 233 1084
Fax: 06-231 3913

Mahkamah Tinggi Syariah Johor Darul Takzim,
Bangunan Mahkamah Syariah Negeri Johor,
Lot 259, Jalan Abu Bakar,
80100 Johor Bharu, Johor Darul Takzim.
Tel: 07-219 9000
Fax: 07-221 3133

Mahkamah Tinggi Syariah Pantai Barat Selatan,
Bangunan Mahkamah Syariah, Wisma MUIS, Beg Berkunci 130,
88739 Kota Kinabalu.
Tel: 08-825 8549
Fax: 08-825 7032

Mahkamah Tinggi Syariah Kuching,
Tingkat 5, Bangunan Mahkamah Syariah,
Jalan Satok, 93400 Kuching.
Tel: 08-24 9810
Fax: 08-24 8715

Boleh baca entry dibawah bagi tambah pengetahuan.

Soalan lazim wasiat. Klik disini

Soalan lazim hibah. Klik disini

Soalan lazim faraid. Klik disini

Sebarang kemuskilan boleh hubungi atau whatsapp saya di no berikut 0165577653

Share This Post

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

 1. assalamualaikum…arwah ayah telah bercerai dan berkahwin baru…kami telahpun ke mahkamah tinggi agar harta di atas nama arwah ayah di faraidkan utk hutang dan di agihkan termasuk harta yg wujud semasa bersama ibu saya…soalan saya,bagaimana pulak dengan harta arwah ayah yang wujud semasa dengan isteri kedua tadi yang mana kebanyakan di letakkan atas nama syarikat yang wujud selepas mereka berkahwin.?adakah kami sebagai anak boleh membuat tuntutan ke atas hak arwah ayah???info tambahan,arwah ayah semasa hayatnya adalah pegawai kerajaan dan tidak mahu menggunakan nama beliau di sebabkan hal2x tertentu.mohon pencerahan.wassalam.

  • Kalau letak nama syarikat, itu harta syarikat. Saham syarikat itu lah harta arwah. Saham syarikat itulah yang jadi harta pusaka. Pusaka saham itu pula jatuh kepada waris-waris arwah.

 2. J.
  Apa patut saya buat
  Adakah perlu saya buat Tuntutan harta sepencarian jika suami kawin lain.
  Apakan harta isteri kedua dpt sama rata dgn isteri pertama

  • boleh buat tuntutan. pn mmg ada hak menuntut.

   jika faraid mmg bahagian isteri akan dibahagi sama rata.

 3. Maaf sekadar bertnya mak dng ayah bercerai..mak x pnh melaksankn tugasan sbgai seorg isteri ( sediakan mkn minum ayah dan anak²) mak hanya pandai msk megi je..punca p’ cerai berlaku ats kesilapan mak ( mek terlalu ingtkn sngt ape kata nenak) mak selalu buruk kan ayah.skg mak tuntuk harta sepecarian+ nutaah.adakah mak layak utk dpt kn smuanya..sepanjang perkhwinan ayah ada memiliki rumah dan kereta ayah seorg pegwai tentera

  • susah nak jawab. tetapi jika ibu gagal melaksanakan tanggungjawab sebagai isteri kemungkinan dpt sikit atau tiada langsung. ini bergantung kepada hujah yang diberikan kepada hakim. hakim akan buat keputusan atas hujah dan bukti yang diberikan.

LEAVE A REPLY

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!