10 Soalan Lazim Yang Ditanya Berkaitan Harta Pusaka Apabila Pasangan Meninggal Dunia

Home » Harta Pusaka » 10 Soalan Lazim Yang Ditanya Berkaitan Harta Pusaka Apabila Pasangan Meninggal Dunia

Bacaan penting berkenaan soalan lazim harta pusaka apabila pasangan meninggal dunia. Tempoh bacaan kurang dari 4 minit
—-

Apa Nak Buat?

Kehilangan pasangan hidup merupakan pengalaman yang sukar dan memerlukan penyesuaian emosi yang mendalam. Di samping menghadapi kesedihan yang datang dengan kematian seseorang yang disayangi, terdapat juga aspek praktikal yang perlu diuruskan, terutamanya dalam hal pengurusan harta pusaka mereka. Apabila pasangan seseorang meninggal dunia, terdapat beberapa soalan yang sering timbul berkaitan dengan harta pusaka yang perlu difahami dan diselesaikan oleh waris atau keluarga yang ditinggalkan.

Berikut adalah sepuluh soalan lazim yang kerap diajukan berkaitan pengurusan harta pusaka apabila pasangan meninggal dunia. Pertanyaan-pertanyaan ini memainkan peranan penting dalam proses penyelesaian harta pusaka dan penting untuk difahami bagi memastikan proses berjalan dengan lancar dan selaras dengan undang-undang yang berlaku:

 1. Adakah pasangan tersebut meninggalkan wasiat?
 2. Siapakah yang akan menjadi executor atau pentadbir harta pusaka?
 3. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk membuka harta pusaka atau menguruskan wasiat?
 4. Adakah terdapat harta bersama (sepencarian) yang perlu diambil kira?
 5. Apakah langkah-langkah praktikal untuk memindahkan harta pusaka kepada waris?
 6. Adakah saya boleh menuntut nafkah saya atau anak-anak saya daripada harta pusaka suami saya?
 7. Saya mempunyai akses terhadap wang tunai suami saya. Bolehkah saya menggunakan duit beliau untuk tujuan kelangsungan hidup?
 8. Suami saya telah menamakan saya sebagai penama di KWSP/Tabung Haji/Takaful/Insurans. Bolehkah saya menggunakan duit tersebut untuk manfaat diri saya sendiri?
 9. Bagaimana caranya untuk saya mendapatkan bahagian yang lebih daripada bahagian Faraid saya?
 10. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya dilantik sebagai pemegang amanah untuk harta anak-anak saya yang masih di bawah umur?

Kesemua pertanyaan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang undang-undang harta pusaka yang berlaku di sesuatu negara dan juga perlunya bantuan dari pakar harta pusaka atau peguam yang berkelayakan. Memahami aspek praktikal pengurusan harta pusaka adalah penting bagi waris atau keluarga yang ditinggalkan untuk memastikan proses penyelesaian harta pusaka berlangsung dengan lancar dan adil kepada semua pihak yang terlibat.

Sebagai maklumat am, undang-undang pengurusan harta pusaka di Malaysia tertakluk kepada Akta Harta Pusaka 1958. Walau bagaimanapun, bagi maklumat yang tepat dan terkini, adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat daripada peguam atau pakar harta pusaka yang berkelayakan. Di sini adalah jawapan secara umum berdasarkan undang-undang harta pusaka di Malaysia:

S1. Adakah pasangan meninggalkan wasiat?

Jika pasangan meninggalkan wasiat yang sah, harta pusaka akan diagihkan mengikut arahan dalam wasiat tersebut.

Pertanyaan mengenai adanya wasiat adalah salah satu aspek penting dalam penyelesaian harta pusaka apabila pasangan meninggal dunia. Wasiat merupakan dokumen undang-undang yang mengandungi arahan dari individu yang meninggal (penama wasiat) tentang bagaimana harta pusakanya hendak diagihkan selepas kematiannya.

Jika pasangan yang meninggal dunia meninggalkan wasiat yang sah, isinya akan menjadi panduan utama bagi pengagihan harta pusaka. Dalam wasiat, penama wasiat boleh menetapkan harta pusaka yang mereka miliki dan bagaimana harta tersebut hendak diagihkan kepada waris-waris yang dipilih.

Penting untuk mengesahkan keberadaan dan keabsahan wasiat tersebut. Untuk wasiat sah, ia perlu mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang termasuk syarat-syarat pembuatan wasiat yang sah, kebolehpercayaan penama wasiat semasa membuat wasiat, serta keabsahan isinya.

Jika terdapat wasiat yang sah, executor (pemegang wasiat) akan dilantik untuk melaksanakan arahan-arahan yang terdapat di dalamnya. Proses ini biasanya melibatkan permohonan kepada mahkamah untuk pengesahan wasiat dan penyelesaian harta pusaka mengikut arahan yang terkandung dalam wasiat tersebut.

Bagi memastikan proses penyelesaian harta pusaka berjalan lancar, penting untuk mencari bantuan dari peguam atau pakar harta pusaka untuk memahami dengan jelas keberadaan dan kandungan wasiat, serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam melaksanakan wasiat tersebut mengikut undang-undang yang berlaku. Jika tiada, propes untuk mendapatkan surat kuasa mentadbir perlu dilaksanakan dahulu dan kemudian barulah boleh diagihkan mengikut faraid.


S2. Siapakah yang akan menjadi executor atau pentadbir harta pusaka?

Executor ditetapkan oleh wasiat. Jika tiada executor ditetapkan, mahkamah boleh menamakan pentadbir untuk menguruskan harta pusaka.

Dalam kes di mana pasangan yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat, pemilihan executor atau pentadbir harta pusaka akan bergantung kepada undang-undang warisan yang berlaku di tempat tersebut. Biasanya, dalam keadaan tanpa wasiat, mahkamah akan melantik seorang pentadbir harta pusaka untuk menguruskan penyelesaian harta pusaka yang tidak didaftarkan dalam wasiat.

Pentadbir harta pusaka ini boleh dilantik melalui permohonan kepada mahkamah atau secara automatik mengikut undang-undang yang berkuatkuasa di tempat tersebut. Pemilihan pentadbir harta pusaka sering berasaskan kepada hubungan keluarga dengan orang yang meninggal, kebolehan untuk menjalankan tugas tersebut, atau kadang-kadang berdasarkan permintaan dan persetujuan semua waris.

Dalam beberapa negara, undang-undang warisan menetapkan urutan pewarisan dan juga siapa yang berhak menjadi pentadbir harta pusaka apabila tiada wasiat. Contohnya, di Malaysia, undang-undang mungkin menetapkan suami atau isteri yang hidup sebagai pentadbir harta pusaka jika tiada wasiat yang ditinggalkan oleh pasangan yang meninggal.

Bagaimanapun, jika tidak jelas siapa yang harus menjadi pentadbir harta pusaka atau jika terdapat pertikaian di kalangan waris tentang siapa yang sepatutnya melaksanakan tugas tersebut, mahkamah biasanya akan membuat keputusan untuk melantik pentadbir yang sesuai.

Penting untuk diingat bahawa proses penamaan pentadbir harta pusaka adalah tertakluk kepada undang-undang tempatan yang berbeza dan adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang daripada peguam atau pakar harta pusaka bagi memahami sepenuhnya proses pemilihan pentadbir harta pusaka dalam keadaan tanpa wasiat.


S3. Apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjalankan proses harta pusaka atau menguruskan wasiat?

Langkah pertama adalah untuk mendapatkan sijil kematian dan membuat permohonan untuk mendapatkan surat kuasa pentadbiran dari mahkamah.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk menjalankan proses harta pusaka atau menguruskan wasiat bergantung kepada keadaan individu yang meninggal dunia dan undang-undang warisan yang berlaku di tempat tersebut. Berikut adalah beberapa langkah umum yang perlu diambil dalam proses ini:

 1. Peroleh Sijil Kematian: Langkah pertama adalah memperoleh salinan sijil kematian individu yang meninggal. Dokumen ini akan diperlukan dalam proses pengurusan harta pusaka.
 2. Mencari Wasiat: Jika ada indikasi atau pengetahuan mengenai kewujudan wasiat, langkah seterusnya adalah mencari dan mengesahkan kewujudan wasiat tersebut. Wasiat mungkin disimpan di bank, dipegang oleh peguam, atau disimpan di rumah individu yang meninggal.
 3. Hubungi Peguam atau Pakar Harta Pusaka: Jika wasiat ditemui atau jika proses penyelesaian harta pusaka diperlukan, penting untuk mendapatkan nasihat peguam atau pakar harta pusaka yang berkelayakan. Mereka dapat membantu untuk memahami langkah-langkah yang perlu diambil dan proses yang terlibat.
 4. Mengajukan Permohonan Pengesahan Wasiat atau Surat Kuasa Pentadbiran: Jika terdapat wasiat, proses pengesahan wasiat perlu dilakukan melalui mahkamah. Ini melibatkan mengemukakan permohonan untuk pengesahan wasiat atau mendapatkan surat kuasa pentadbiran dari mahkamah bagi melaksanakan arahan-arahan yang terdapat dalam wasiat tersebut.
 5. Pengumpulan Informasi Mengenai Harta Pusaka: Adalah penting untuk mengumpulkan maklumat mengenai aset, hutang, dan harta pusaka yang dimiliki oleh individu yang meninggal. Ini termasuk akaun bank, hartanah, harta bergerak, pelaburan, atau sebarang aset lain yang dimiliki.
 6. Penyeliaan Proses Pengagihan: Jika terdapat wasiat, executor atau pentadbir harta pusaka akan memainkan peranan penting dalam menyelia proses pengagihan harta pusaka mengikut arahan yang terdapat dalam wasiat.
 7. Pengurusan Hutang dan Pembayaran Cukai: Hutang-hutang yang masih belum diselesaikan perlu diuruskan sebelum pengagihan harta pusaka. Cukai warisan atau cukai lain yang berkaitan juga perlu dipertimbangkan dan dibayar (jika berkenaan).
 8. Pengagihan Harta Pusaka: Setelah semua proses pengurusan selesai, langkah terakhir adalah mengagihkan harta pusaka kepada waris atau pihak yang berhak mengikut arahan yang diberikan dalam wasiat atau undang-undang warisan yang berlaku.

Adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang dari peguam atau pakar harta pusaka bagi memastikan proses penyelesaian harta pusaka dijalankan mengikut undang-undang yang berlaku dan untuk memudahkan pengurusan harta pusaka secara efektif dan sah.


S4. Adakah terdapat harta bersama (sepencarian) yang perlu diambil kira sebelum dibuat faraid?

Harta bersama atau harta sepencarian merujuk kepada harta yang dimiliki bersama oleh pasangan yang berkahwin. Di beberapa negara atau wilayah, undang-undang mengenai harta sepencarian menentukan bahawa harta tertentu yang diperolehi semasa perkahwinan adalah milik bersama suami isteri dan mempunyai hak yang sama ke atas harta tersebut.

Di dalam konteks Malaysia, harta bersama atau harta sepencarian merujuk kepada harta yang diperolehi semasa perkahwinan, dan ia dianggap sebagai milik bersama suami isteri. Harta ini termasuk harta yang diperolehi semasa perkahwinan tanpa mengira siapa yang membeli harta tersebut.

Sebelum proses faraid atau penyelesaian harta pusaka dilakukan, harta bersama ini perlu diambil kira dalam proses pengagihan harta pusaka. Dalam undang-undang warisan Malaysia, harta bersama ini boleh mempengaruhi bagaimana harta pusaka akan diagihkan kepada waris-waris yang berkaitan.

Jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat dan terdapat harta sepencarian, harta tersebut perlu dipertimbangkan bersama dengan harta lain dalam proses faraid. Harta sepencarian ini akan diambil kira dalam pengagihan harta pusaka mengikut undang-undang warisan yang berlaku.

Adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat daripada peguam atau pakar harta pusaka untuk memastikan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana harta bersama atau harta sepencarian akan dipertimbangkan dan diuruskan dalam proses faraid atau penyelesaian harta pusaka di Malaysia atau mana-mana negara lain yang mungkin mempunyai undang-undang yang sama berkaitan harta sepencarian.

S5. Apakah langkah-langkah praktikal untuk memindahkan harta pusaka kepada waris?

Langkah-langkah praktikal untuk memindahkan harta pusaka kepada waris boleh berbeza bergantung kepada jenis harta yang terlibat dan undang-undang warisan yang berkuatkuasa di tempat tersebut. Namun, secara umum, terdapat beberapa langkah am yang perlu diambil:

 1. Pengumpulan Maklumat Harta Pusaka: Langkah pertama adalah mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat lengkap tentang harta pusaka yang termasuk dalam penyelesaian tersebut. Ini termasuk harta bergerak, hartanah, wang tunai, pelaburan, insurans, dan sebarang harta lain yang dimiliki oleh individu yang meninggal dunia.
 2. Pemeriksaan Dokumen dan Surat Kuasa Pentadbiran: Jika ada wasiat, pastikan wasiat itu sah dan diiktiraf oleh mahkamah. Sekiranya pentadbiran harta pusaka diperlukan, dapatkan surat kuasa pentadbiran dari mahkamah untuk melaksanakan tugas tersebut.
 3. Penilaian Harta Pusaka: Untuk harta tertentu seperti hartanah atau harta yang memerlukan penilaian nilai, proses penilaian mungkin perlu dijalankan untuk menentukan nilai harta-harta tersebut.
 4. Penyelesaian Hutang dan Cukai: Sebelum pengagihan, hutang-hutang yang masih belum diselesaikan perlu diuruskan. Selain itu, perlu juga memastikan pembayaran cukai warisan atau cukai lain yang berkaitan telah diselesaikan.
 5. Pengagihan Harta Pusaka: Setelah semua persediaan telah dilakukan, langkah seterusnya adalah mengagihkan harta pusaka kepada waris mengikut arahan yang terdapat dalam wasiat (jika ada) atau mengikut undang-undang warisan yang berlaku. Ini melibatkan pemindahan hak milik atau pemindahan harta secara sah kepada waris yang berhak.
 6. Pemindahan Hak Milik Harta Fizikal: Jika harta pusaka termasuk hartanah atau harta fizikal lainnya, proses pemindahan hak milik perlu diuruskan mengikut peraturan undang-undang yang berlaku. Ini boleh melibatkan proses pendaftaran atau penukaran nama atas dokumen hak milik.
 7. Pemantauan Proses dan Pengesahan: Proses pengagihan perlu dipantau dengan teliti dan pengesahan perlu diperolehi bagi setiap langkah yang diambil untuk memastikan keberkesanan dan kesahihan proses tersebut.

S6. Adakah saya boleh menuntut nafkah saya atau anak-anak saya daripada harta pusaka suami saya?

Dalam konteks undang-undang syariah atau undang-undang keluarga Islam di Malaysia, nafkah boleh dituntut bagi sebarang tunggakan semasa individu masih hidup dari harta pusaka yang ditinggalkan. Proses untuk menuntut nafkah tertunggak ini biasanya melibatkan membuat permohonan kepada Mahkamah Syariah untuk mendapatkan perintah bagi tujuan menuntut pembayaran dari harta pusaka yang telah ditinggalkan.

Di Malaysia juga, contohnya, Akta Harta Pusaka 1958 memberikan hak kepada pasangan yang masih hidup dan anak-anak untuk menuntut elaun atau nafkah daripada harta pusaka yang ditinggalkan. Ia bergantung kepada keadaan keseluruhan harta pusaka dan keperluan serta keperluan kewangan mereka.

Pasangan yang masih hidup boleh memohon untuk diberikan elaun atau nafkah untuk memenuhi keperluan asas mereka dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh suami atau isteri yang telah meninggal dunia. Begitu juga, anak-anak yang masih belum dewasa atau mempunyai keperluan tertentu juga boleh mempunyai hak untuk menuntut nafkah dari harta pusaka.

Perintah mahkamah boleh dihadkan kepada wasi atau pentadbir harta pusaka bagi memastikan bahawa nafkah tertunggak tersebut dibayar kepada penerima yang berhak mengikut undang-undang warisan atau undang-undang keluarga yang berkuatkuasa

Bagaimanapun, perlu diingat bahawa proses untuk menuntut nafkah atau elaun daripada harta pusaka boleh melibatkan prosedur undang-undang tertentu. Ini termasuk membuat permohonan kepada mahkamah atau melalui pentadbiran harta pusaka dengan bantuan peguam atau pakar harta pusaka.

S7. Saya mempunyai akses terhadap wang tunai suami saya. Bolehkah saya menggunakan duit beliau untuk tujuan kelangsungan hidup?

Apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan harta pusaka, penyelesaian hutang atau perbelanjaan yang diperlukan untuk urusan tersebut menjadi keutamaan. Selepas itu, sisa harta pusaka (jika ada) akan diagihkan kepada waris-waris mengikut peraturan undang-undang warisan yang berlaku.

Dalam keadaan di mana ahli keluarga memerlukan wang untuk keperluan kelangsungan hidup sebelum proses penyelesaian harta pusaka selesai, dengan persetujuan semua waris, individu tersebut boleh menggunakan sebahagian atau keseluruhan bahagian yang menjadi haknya dalam harta pusaka. Ini boleh termasuk penggunaan wang atau aset untuk tujuan seperti perbelanjaan sehari-hari, perubatan, atau keperluan mendesak lain.

Namun, jika penggunaan wang melebihi bahagian yang menjadi haknya dalam harta pusaka, individu tersebut biasanya perlu membayarnya semula kepada harta pusaka apabila proses penyelesaian harta pusaka bermula atau memperoleh persetujuan dari waris lain untuk meluluskan penggunaan yang melebihi bahagian yang menjadi haknya.

S8. Suami saya telah menamakan saya sebagai penama di KWSP/Tabung Haji/Takaful/Insurans. Bolehkah saya menggunakan duit tersebut untuk manfaat diri saya sendiri?

Jika penamaan anda dalam akaun KWSP, Insurans, atau Tabung Haji adalah dalam kapasiti sebagai Wasi/Pemegang Amanah, penggunaan wang tersebut untuk kegunaan peribadi anda mungkin tidak dibenarkan. Sebagai Wasi/Pemegang Amanah, tugas utama anda adalah menjaga wang tersebut untuk tujuan pentadbiran harta pusaka dan pengagihan mengikut undang-undang warisan yang berlaku kepada waris-waris yang berhak.

 1. Peranan sebagai Penama dalam KWSP, Insurans, dan Tabung Haji: Penamaan dalam KWSP, Insurans, atau Tabung Haji tidak semestinya menjadikan anda sebagai benefisiari. Sebagai penama, anda mungkin berperanan sebagai Wasi/Pemegang Amanah, bukan benefisiari. Ini bermakna anda bertanggungjawab untuk menjaga wang tersebut bagi tujuan pentadbiran harta pusaka dan pengagihan mengikut hukum syarak kepada waris-waris yang berhak.
 2. Perbezaan antara Status Wasi/Pemegang Amanah dan Benefisiari: Sebagai Wasi/Pemegang Amanah, dana tersebut tidak boleh digunakan untuk kepentingan diri sendiri. Ia perlu digunakan untuk pentadbiran harta pusaka dan pengagihan kepada waris-waris yang berhak mengikut undang-undang warisan yang berlaku.
 3. Dasar Hibah sebagai Penama: Sekiranya penamaan adalah atas dasar hibah, hak anda sebagai benefisiari mungkin lebih jelas. Anda boleh menerima manfaat tersebut mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan.
 4. Penggunaan Dana dalam KWSP atau Insurans: Penggunaan dana dalam KWSP atau Insurans adalah tertakluk kepada peraturan yang terkandung dalam akaun tersebut. Sebagai penama atau pemegang amanah, penting untuk memahami dengan jelas peraturan dan undang-undang yang berlaku serta bertindak mengikutnya.
 5. Nasihat Undang-Undang dan Pentadbiran Harta Pusaka: Adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang tepat dari peguam atau pakar harta pusaka dalam hal penamaan dalam KWSP, Insurans, atau Tabung Haji. Ini membantu untuk memahami hak dan tanggungjawab anda serta bagaimana wang atau manfaat yang ditetapkan boleh digunakan mengikut undang-undang yang berlaku.

Memahami peranan dan tanggungjawab anda sebagai penama atau pemegang amanah dalam dana-dana ini adalah penting untuk memastikan penggunaan yang sah dan mematuhi undang-undang yang berlaku serta kehendak pemegang harta.

S9. Bagaimana caranya untuk saya mendapatkan bahagian yang lebih daripada bahagian Faraid saya?

Di dalam undang-undang pewarisan harta di Malaysia atau dalam sistem undang-undang syariah, terdapat konsep harta sepencarian yang merujuk kepada harta yang diperolehi semasa perkahwinan oleh pasangan suami-isteri. Harta ini, tanpa mengira siapa yang memperolehnya semasa perkahwinan, dianggap sebagai milik bersama suami-isteri.

Bagi mendapatkan bahagian yang lebih besar daripada bahagian faraid anda, pasangan suami atau isteri yang masih hidup boleh membuat tuntutan terhadap harta sepencarian di Mahkamah Syariah atau mahkamah yang berkaitan. Melalui tuntutan ini, mereka dapat memohon bahagian ke atas harta sepencarian yang ditentukan oleh mahkamah serta bahagian ke atas hak faraid mereka.

Proses ini melibatkan permohonan kepada mahkamah untuk menentukan bahagian yang adil daripada harta sepencarian berdasarkan kehendak syariah atau undang-undang yang berkuatkuasa. Keputusan mahkamah akan mempengaruhi pembahagian harta sepencarian dan faraid kepada pasangan yang masih hidup serta waris-waris yang lain.

S10. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya saya dilantik sebagai pemegang amanah untuk harta anak-anak saya yang masih di bawah umur?

Seperti yang telah disebutkan, pengurusan harta tak alih (seperti wang tunai) yang diwarisi oleh anak-anak di bawah umur memerlukan perhatian yang berterusan dan keberhatian dalam pengurusan serta penggunaannya. Berikut adalah langkah-langkah lanjut yang perlu diambil sebagai pemegang amanah:

 1. Pendaftaran Harta Tak Alih: Pastikan semua harta tak alih yang diwarisi oleh anak-anak didaftarkan atas nama anda sebagai pemegang amanah. Ini termasuk wang tunai, simpanan bank, atau pelaburan yang mungkin ditinggalkan kepada anak-anak.
 2. Akaun Amanah: Jika wang tunai adalah sebahagian daripada harta yang ditinggalkan, adalah disarankan untuk membuka akaun amanah khusus bagi tujuan yang jelas dan ketelusan. Pastikan setiap transaksi dicatat dengan teliti dan disimpan dengan rapi untuk tujuan rekod dan penyataan.
 3. Penyimpanan Resit dan Rekod: Semua transaksi berkaitan dengan penggunaan wang perlu disokong dengan resit atau dokumen yang sah. Pastikan untuk menyimpan rekod yang lengkap dan teliti tentang penggunaan wang tersebut bagi memastikan keberkesanan serta ketelusan dalam pengurusan.
 4. Tujuan Penggunaan Wang: Pastikan wang tersebut digunakan sepenuhnya untuk manfaat dan kepentingan anak-anak yang menjadi waris. Ini termasuk pembayaran kos pendidikan, perubatan, keperluan harian, dan kebajikan mereka secara umum.
 5. Pematuhan Terhadap Undang-Undang: Penting untuk memastikan semua tindakan yang diambil mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan pemegangan amanah untuk harta anak-anak. Ini termasuk undang-undang warisan, undang-undang kewangan, dan undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan harta bawah umur.

Mengambil langkah-langkah ini akan memastikan pengurusan yang teliti dan ketelusan dalam penggunaan harta anak-anak sebagai pemegang amanah. Adalah penting juga untuk mendapatkan nasihat undang-undang jika ada keraguan atau pertanyaan mengenai pengurusan harta amanah anak-anak untuk memastikan kepatuhan kepada undang-undang yang berlaku serta kepentingan terbaik anak-anak tersebut.


Kesimpulan

Seperti yang telah disimpulkan, pengurusan harta pusaka seseorang yang telah meninggal adalah suatu proses yang memerlukan perancangan yang teliti dan teratur. Matlamat utama proses ini adalah untuk memastikan urusan harta pusaka si mati diuruskan dengan baik, hutang-hutang diselesaikan, dan perbelanjaan yang berkaitan dipenuhi sebelum pengagihan harta dilakukan kepada waris.

Perancangan harta pusaka yang teliti adalah penting, tidak hanya untuk memastikan keberlanjutan dan pengurusan harta pusaka dengan telus, tetapi juga untuk menjamin kesejahteraan waris yang akan ditinggalkan. Dengan perancangan yang baik, ia dapat memastikan pengagihan harta yang adil dan merancang untuk keperluan masa depan waris.

Penting untuk mendapatkan nasihat dan bantuan profesional dari peguam atau pakar harta pusaka dalam proses perancangan harta pusaka ini. Hal ini membantu memastikan bahawa segala aspek penting, termasuk pemenuhan hutang, pengurusan harta secara telus, dan perlindungan kepentingan waris, dapat dilaksanakan mengikut undang-undang yang berlaku.

Dengan perancangan yang teliti dan urusan harta pusaka yang dijalankan dengan baik, ia tidak hanya memberi ketenangan fikiran kepada si mati, malah juga mewarisi kesejahteraan kepada waris yang mereka tinggalkan.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Jika ingin membaca berkenaan cara menulis wasiat. Boleh rujuk posting blog ini : Klik sini https://hanaffi.com/12-panduan-wasiat/

Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!