Cara Memohon Surat Kuasa Mentadbir Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam

Surat Kuasa Mentadbir - Hanaffi.com
Home » Harta Pusaka » Cara Memohon Surat Kuasa Mentadbir Dalam Pengurusan Harta Pusaka Islam

Cara Memohon Surat Kuasa Mentadbir dalam pengurusan harta pusaka.
Tempoh bacaan kurang dari 5 minit

Harta pusaka adalah aset yang sangat bernilai dan mewakili usaha seumur hidup seseorang. Oleh itu, pengurusan harta pusaka selepas kematian seseorang adalah suatu perkara yang memerlukan perhatian dan ketelitian yang besar. Di Malaysia, pengurusan harta pusaka dalam konteks Islam tertakluk kepada prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan dalam undang-undang.

Salah satu dokumen yang penting dalam pengurusan harta pusaka Islam adalah Surat Kuasa Mentadbir. Surat ini memberi kuasa kepada seseorang untuk menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Bagaimanakah cara untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir dalam pengurusan harta pusaka Islam di Malaysia? Inilah panduan langkah demi langkah yang perlu anda ketahui:

Apakah Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) Dalam Konteks Harta Pusaka?

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) adalah sejenis dokumen undang-undang yang memegang peranan penting dalam pengurusan harta pusaka apabila individu meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang sah. Ia digunakan untuk mengesahkan siapa yang berhak untuk menguruskan dan mengagihkan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati kepada waris-waris yang sah. Dalam konteks harta pusaka, surat kuasa mentadbir biasanya diperlukan apabila:

a. Tiada Surat Wasiat (Will):

Apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan surat wasiat yang sah, harta pusakanya menjadi subjek kepada undang-undang pewarisan yang berlaku di negara tersebut. Surat kuasa mentadbir akan digunakan untuk menentukan siapa yang berhak untuk menguruskan harta pusaka tersebut dan bagaimana pengagihannya berdasarkan undang-undang.

b. Wasiat Yang Tak Jelas:

Terdapat kes ketidakjelasan dalam surat wasiat yang boleh menimbulkan pertikaian di kalangan waris-waris. Surat kuasa mentadbir dapat membantu mengesahkan tafsiran yang betul mengenai kehendak si mati dalam pengagihan harta pusaka.

c. Surat Wasiat Tidak Sah:

Jika surat wasiat yang ditinggalkan oleh si mati tidak sah atau mempunyai cacat undang-undang, mahkamah mungkin memerlukan surat kuasa mentadbir untuk mengagihkan harta pusaka mengikut undang-undang pewarisan yang berlaku.

Penerbitan surat kuasa mentadbir adalah proses yang dijalankan oleh mahkamah untuk memastikan bahawa harta pusaka disusun dengan teliti dan dipindahkan kepada waris-waris yang sah. Proses ini melibatkan pelantikan seorang pentadbir yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka tersebut. Pentadbir ini biasanya merupakan individu yang memiliki hubungan keluarga dengan si mati atau mereka yang memiliki kepentingan sah dalam pengurusan harta pusaka.

Dalam banyak kes, Surat Kuasa Mentadbir diberikan kepada ahli keluarga yang terdekat atau individu yang dianggap layak oleh mahkamah. Proses mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir boleh melibatkan proses perbicaraan di mahkamah sivil, terutamanya jika terdapat percanggahan atau pertikaian dalam pengagihan harta pusaka.

Penting untuk diingat bahawa Surat Kuasa Mentadbir adalah satu instrumen undang-undang yang sah, dan pentadbir yang dilantik perlu mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka. Ini adalah langkah penting dalam memastikan bahawa harta pusaka si mati dikelola dengan adil, efisien, dan mengikut peraturan undang-undang yang berlaku.

Perbezaan Antara Surat Kuasa Mentadbir dan Surat Wasiat (Will) dalam Pengurusan Harta Pusaka.

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Perbezaan antara Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration) dan Surat Wasiat (Will) dalam pengurusan harta pusaka adalah penting untuk difahami, kerana keduanya melibatkan pengurusan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, tetapi berbeza dalam konteks dan cara penggunaannya. Berikut adalah perbezaan utama antara keduanya:

a. Definisi

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration): Surat Kuasa Mentadbir dikeluarkan oleh mahkamah apabila seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat yang sah atau apabila wasiat yang ada tidak memuatkan pelantikan seorang executor yang layak. Ia memberikan kuasa kepada pentadbir yang dilantik untuk menguruskan harta pusaka dan melaksanakan pengagihan mengikut undang-undang faraid.
 • Surat Wasiat (Will): Surat Wasiat adalah dokumen yang disiapkan oleh seseorang semasa hidup untuk mengatur pengagihan harta pusaka selepas kematian mereka. Dalam wasiat, individu tersebut boleh melantik seorang executor untuk menguruskan harta pusaka dan menentukan bagaimana harta tersebut akan diagihkan.

b. Penggunaan:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration): Ia digunakan apabila tidak ada wasiat yang sah atau executor dalam wasiat, atau apabila harta pusaka tidak didagangkan dalam wasiat, dan pentadbir diperlukan untuk melaksanakan pengagihan mengikut undang-undang faraid.
 • Surat Wasiat (Will): Ia digunakan apabila seseorang ingin mengawal pengagihan harta pusaka mereka selepas kematian. Dalam wasiat, individu tersebut boleh menentukan siapa yang akan menerima harta pusaka mereka dan bagaimana harta tersebut akan diagihkan.

c. Pelantikan Pentadbir:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration): Dalam kes Surat Kuasa Mentadbir, mahkamah akan melantik pentadbir jika tidak ada executor yang telah dilantik dalam wasiat. Pentadbir ini biasanya adalah ahli keluarga yang terdekat atau individu yang dianggap layak oleh mahkamah.
 • Surat Wasiat (Will): Dalam wasiat, individu yang telah meninggal dunia boleh melantik seorang executor yang akan menjadi bertanggungjawab untuk menguruskan harta pusaka dan melaksanakan instruksi yang dinyatakan dalam wasiat.

d. Ketetapan Harta Pusaka:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration): Dalam Surat Kuasa Mentadbir, pengagihan harta pusaka perlu mengikut undang-undang faraid atau undang-undang pengagihan harta pusaka yang berlaku. Ini bermaksud bahawa pengagihan adalah mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
 • Surat Wasiat (Will): Dalam Surat Wasiat, individu yang telah meninggal dunia boleh menentukan dengan lebih fleksibel siapa yang akan menerima harta pusaka dan bagaimana ia akan diagihkan, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

e. Kesilapan dan Pertikaian:

 • Surat Kuasa Mentadbir (Letter of Administration): Pengagihan harta pusaka menggunakan Surat Kuasa Mentadbir cenderung kurang dipertikai kerana ia mengikuti undang-undang faraid yang telah ditetapkan.
 • Surat Wasiat (Will): Terdapat potensi untuk pertikaian dalam Surat Wasiat, terutamanya jika waris-waris atau pihak lain merasakan bahawa wasiat tidak adil atau tidak sah. Ini boleh membawa kepada perbicaraan mahkamah.

Ringkasnya, Surat Kuasa Mentadbir dan Surat Wasiat adalah dua dokumen berbeza yang digunakan dalam pengurusan harta pusaka. Surat Kuasa Mentadbir diperlukan apabila tidak ada wasiat yang sah atau executor dalam wasiat, manakala Surat Wasiat membolehkan individu mengawal pengagihan harta pusaka mereka mengikut kehendak mereka. Kedua-dua dokumen ini memainkan peranan yang penting dalam pengurusan harta pusaka dan memastikan harta pusaka diuruskan dan diagihkan dengan sewajarnya

Kenapa Surat Kuasa Mentadbir Penting Dalam Pengurusan Harta Pusaka?

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, apakah sebenarnya yang menjadikan Surat Kuasa Mentadbir ini sangat penting untuk diperolehi?

a. Memudahkan proses tuntutan harta pusaka

Bagi memudahkan urusan rasmi dibuat di mana-mana pejabat kerajaan atau swasta, pihak kerajaan atau swasta hanya akan berurusan dengan pentadbir yang telah diberi surat kuasa untuk mentadbir harta pusaka si mati.

Contohnya, bagi tuntutan ASB atau KWSP si mati, anda memerlukan dokumen surat kuasa mentadbir atau probet sebagai salah satu dokumen penting untuk menuntut harta si mati

Oleh itu, bagi sebarang proses tuntutan harta dan pusaka selepas kematian, proses mendapatkan dokumen ni adalah penting bagi melancarkan proses tuntutan harta pusaka.

b. Mendapatkan geran rumah daripada Pemaju, pihak Bank atau LPPSA

Apabila seseorang yang mempunyai pinjaman rumah meninggal dunia, baki pinjaman perumahan ini biasanya akan diselesaikan oleh insurans. Namun, pihak bank atau LPPSA tidak akan sewenang-wenangnya menyerahkan geran rumah tersebut kepada pihak waris tanpa dokumen yang betul dan sah.

Malah, proses mendapatkan geran individu atau geran strata daripada Pemaju juga memerlukan Surat Kuasa Mentadbir. Oleh itu, waris wajib mengemukakan Surat Kuasa Mentadbir yang diperolehi daripada Pejabat Pusaka Kecil atau Mahkamah Tinggi kepada pihak bank, LPPSA atau pihak pemaju.

Bukan itu sahaja, bagi kedua-dua urusan ini, pihak mereka juga kebiasaannya akan meletakkan syarat supaya waris atau Pentadbir melantik peguamcara bagi menyelesaikan urusan mendapatkan geran rumah ini daripada pihak mereka.

c. Melindungi hak waris yang layak

Seterusnya, seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang, hanya waris dan pihak yang layak sahaja boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir ini. Oleh itu, hak waris yang berhak akan terbela dan tidak akan jatuh sewenang-wenangnya kepada pihak lain

Siapa Yang Layak Memohon Surat Kuasa Mentadbir

Pengurusan Harta Pusaka Dan Surat Kuasa Mentadbir _ Hanaffi.com

Siapa yang boleh memohon surat kuasa pentadbir? Waris yang layak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir ini termasuk:

 • Pasangan si mati:
  Isteri atau suami si mati mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 • Anak si mati:
  Anak-anak si mati juga mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 • Ibu bapa si mati:
  Ibubapa si mati, iaitu ibu atau bapa, mempunyai hak untuk memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 • Adik beradik si mati:
  Saudara atau saudari kandung si mati juga layak memohon Surat Kuasa Mentadbir.
 • Waris terdekat:
  Selain daripada kategori di atas, waris terdekat yang layak mengikut undang-undang juga boleh memohon Surat Kuasa Mentadbir.

Kepentingan Surat Kuasa Mentadbir

Pentingnya Surat Kuasa Mentadbir dalam pengurusan harta pusaka adalah kerana ia membantu dalam beberapa aspek:

a. Membantu proses pembahagian harta pusaka secara adil:

Terdapat kesalahfahaman yang mengatakan bahawa jika seseorang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiat, proses tuntutan harta pusaka menjadi sukar. Namun, dengan penyediaan Surat Kuasa Mentadbir dan pemahaman undang-undang, proses tuntutan dan pembahagian harta pusaka masih boleh dilakukan secara adil.

b. Membantu menguruskan hutang si mati:

Selain harta yang ditinggalkan, hutang juga perlu dilangsaikan. Dengan Surat Kuasa Mentadbir, Pentadbir yang dilantik mempunyai kuasa untuk menguruskan hutang-hutang si mati dengan menggunakan harta pusaka yang ditinggalkan.

Akta Yang Terlibat Dalam Permohonan Surat Kuasa Mentadbir

Untuk mendapatkan Surat Kuasa Mentadbir, terdapat beberapa akta yang terlibat, termasuk:

 • Akta Probet dan Pentadbiran 1959:
  Akta ini merangkumi peruntukan undang-undang mengenai wasiat dan pentadbiran harta pusaka selepas kematian seseorang.
 • Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955:
  Akta ini berkaitan dengan pembahagian harta pusaka yang bernilai kecil.
 • Akta Pembahagian 1958:
  Akta ini berkaitan dengan pembahagian harta pusaka secara umum.
 • Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012:
  Kaedah ini merangkumi prosedur-prosedur yang berkaitan dengan pengurusan harta pusaka dalam mahkamah.
 • Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (jika berkenaan):
  Akta ini berkaitan dengan pentadbiran amanah dan harta pusaka.
 • Akta Kebankrapan:
  Jika si mati berada dalam keadaan bankrap, akta ini berkaitan dengan pengurusan hutang-hutangnya.
 • Enakmen Rizab Melayu Negeri-Negeri (jika berkenaan):
  Jika harta pusaka melibatkan tanah rizab Melayu di negeri-negeri tertentu.
 • Enakmen Pentadbiran Negeri-Negeri:
  Enakmen yang berkaitan dengan pentadbiran harta pusaka di negeri-negeri tertentu.

Dengan Surat Kuasa Mentadbir dan pemahaman yang baik mengenai undang-undang yang berkaitan, pengurusan harta pusaka dapat dilaksanakan dengan lebih lancar dan adil bagi semua pihak yang berkepentingan.

7 Langkah Memohon Surat Kuasa Mentadbir

Langkah 1 – Kumpulkan maklumat harta dan sediakan dokumen berkaitan

Langkah pertama yang perlu anda lakukan sebelum memohon surat kuasa mentadbir adalah dengan menyemak dan mengumpul semua maklumat berkaitan harta pusaka si mati.

Anda juga perlu sediakan maklumat tambahan seperti:

 • Salinan sijil kematian si mati
 • Salinan ic waris
 • Salinan sijil nikah

Jika boleh dapatkan maklumat yang terkini agar memudahkan anda semasa menguruskan harta pusaka kelak. Maklumat lama berkemungkinan ia tidak boleh diguna pakai. Sebagai contoh geran lama menunjukkan nama arwah sebagai pemilik, tetapi sebenarnya ia telah dipindah milik pada pihak lain. Jadi maklumat yang lama tidak terpakai.

Langkah 2 – Rujuk kepada yang pakar dalam pengurusan harta pusaka

Rujuk kepada mereka yang pakar agar dapat membimbing anda ke arah proses yang betul dan tepat. Jika ada cuba buat sendiri tanpa bimbingan dikuatiri akan mengambil masa yang panjang sehingga melakukan perkara yang tidak sepatutunya. Ini adalah pengalaman kami sendiri, pernah datang waris merujuk kepada kami mengenai status permohonan yang dibuat olehnya sehingga mengambil masa bertahun, tetapi masih tidak dipanggil bicara. Apabila kami semak, permohonannya tidak pernah diterima oleh pejabat pusaka kecil. Akhirnya beliau meminta kami uruskan.

Pihak kami mampu memberikan nasihat berkaitan undang-undang serta memenuhi keperluan waris dalam menyelesaikan harta pusaka si mati.

Langkah 3 – Lengkapkan borang permohonan dan dokumen sokongan

Bila semua maklumat diperolehi dan perundingan pihak yang pakar telah dibuat, sekarang anda perlu lengkapkan boarng permohonan. Bagi permohonan di Pusaka Kecil dan Amanah Raya, anda boleh isi borang secara manual. Tetapi jika di Mahkamah Tinggi Sivil, anda perlu melantik peguam mewakili anda dan menyediakan dokumen permohonan tersebut.

Dokumen ini biasanya memerlukan anda mengisi maklumat peribadi, senarai waris serta maklumat harta pusaka yang memerlukan surat kuasa mentadbir. Untuk makluman, tidak semua harta pusaka memerlukan surat kuasa mentadbir, seperti:

 • Harta yang telah hibah / wakaf
 • Harta yang telah dipindahmilik semasa hidup
 • Wang tunai yang telah dikeluarkan melalui penamaan

Langkah 4 – Serah permohonan kepada agensi berkaitan

Setelah borang permohonan lengkap sudah tiba masanya anda serah dokumen terbabit untuk pihak agensi pentadbiran memproses permohonan anda. Anda perlu semak beberapa kali supaya tiada kesilapan ejaan atau terlupa senaraikan aset yang memerlukan surat kuasa mentadbir. Kesilapan ini adakalanya direkodkan dalam surat kuasa mentadbir, untuk pembetulan akan mengambil masa yang panjang untuk dipinda!

Simpan rekod penyerahan, termasuk sebarang nombor penjejakan atau e-mel pengesahan. Ini akan membolehkan anda membuat susulan kemajuan permohonan anda jika perlu.

Langkah 5 – Sentiasa follow up agensi berkaitan dan berikan makluman tambahan jika perlu

Sangat penting untuk anda follow up pihak agensi tentang status permohonan anda dan berikan maklumat tambahan yang diperlukan. Anda tidak perlu sebulan sampai 2-3 kali telefon, ini akan memenatkan anda juga. Minima sebulan sekali memadai.

Berdasarkan pengalaman kami berurusan di Pusaka Kecil dan Amanah Raya, permohonan disini biasanya akan mengambil masa lebih 6 bulan untuk dipanggil bicara. Tetapi, jika di Mahkamah Tinggi Sivil hanya sebulan saja dari tarikh permohonan.

Pantau e-mel dan mel fizikal anda untuk sebarang komunikasi daripada agensi pentadbiran. Mereka mungkin meminta maklumat tambahan atau penjelasan tentang aspek tertentu permohonan anda. Balas dengan segera dan berikan maklumat yang diminta, pastikan anda mematuhi sebarang tarikh akhir yang ditetapkan oleh agensi.

Langkah 6 – Tunggu tarikh bicara dengan sabar

Sentiasa bersabar semasa menunggu panggilan perbicaraan, banyak pihak yang terlibat dalam proses semakan dokumen permohonan surat kuasa anda. Elakkan tekanan yang tidak diperlukan, jika perlukan bantuan, dapatkan dari pihak ketiga atau berhubung secara terus dengan agensi berlibat.

Langkah 7 – Fahami Tanggungjawab Dan Batasan Kuasa Pentadbir

Sebaik sahaja anda menerima keputusan daripada agensi pentadbiran, luangkan masa untuk menyemaknya dengan teliti dan memahami tanggungjawab dan batasan kuasa yang diberikan kepada pentadbir. Ini akan memastikan bahawa anda dan wakil anda yang dilantik mengetahui skop kuasa dan kewajipan undang-undang yang terlibat.

Rujuk dengan peguam anda untuk menjelaskan sebarang keraguan atau soalan yang mungkin anda miliki mengenai keputusan dan implikasinya. Mereka boleh memberikan panduan tentang cara terbaik untuk melaksanakan kuasa yang diberikan dan memastikan pematuhan kepada undang-undang dan peraturan yang berkaitan.

Adalah penting untuk diingat bahawa Surat Kuasa Pentadbiran ialah dokumen undang-undang, dan kedua-dua pihak yang terlibat mesti mematuhi syaratnya. Semak dan kemas kini Surat Kuasa Pentadbiran secara kerap seperti yang diperlukan untuk menggambarkan sebarang perubahan dalam keadaan atau pilihan anda.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Surat Kuasa Mentadbir adalah dokumen yang sangat penting dalam pengurusan harta pusaka. Ia memainkan peranan kunci dalam memudahkan proses tuntutan harta pusaka, membantu menguruskan hutang si mati, dan memastikan pembahagian harta pusaka dilakukan dengan adil. Selain itu, Surat Kuasa Mentadbir melindungi hak waris yang layak dan mematuhi undang-undang berkaitan.

Dengan memiliki Surat Kuasa Mentadbir, pentadbir yang dilantik mempunyai kuasa sah untuk menguruskan harta pusaka dengan efisien dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berkenaan. Oleh itu, Surat Kuasa Mentadbir adalah alat penting dalam memastikan urusan pengurusan harta pusaka berjalan lancar dan adil, serta memenuhi keperluan undang-undang.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!