Faraid dalam Islam: Prinsip-prinsip Asas Pengurusan Harta Pusaka

Home » Faraid » Faraid dalam Islam: Prinsip-prinsip Asas Pengurusan Harta Pusaka

Bacaan umum harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit
—-

Harta pusaka merupakan satu aset yang amat berharga dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam ajaran Islam. Ia bukan sahaja merangkumi harta benda fizikal seperti harta tanah, wang, dan harta bergerak, tetapi juga merujuk kepada nilai-nilai, kebijaksanaan, dan keadilan dalam pengagihan harta ini selepas kematian seseorang individu. Pengurusan harta pusaka adalah suatu tugas yang memerlukan pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip asas yang terkandung dalam Faraid.

Dalam Islam, Faraid adalah undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran untuk mengatur pengagihan harta pusaka. Faraid ini membawa bersamanya prinsip-prinsip yang penting dalam pengurusan harta pusaka, dan pengamalannya adalah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Didalam perkongsian ini, saya akan bawa anda memahami prinsip-prinsip asas dalam pengurusan harta pusaka dalam Islam yang bersandarkan Al-Quran.

Kita juga akan melihat prinsip-prinsip asas ini satu persatu untuk memahami mengapa pengurusan harta pusaka adalah suatu amalan yang mendalam dalam Islam. Selain daripada itu, saya akan kongsikan juga contoh-contoh daripada Al-Quran, serta rujukan daripada kes mahkamah yang melibatkan pengagihan harta pusaka. Semuanya ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai kepentingan memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip asas Faraid dalam pengurusan harta pusaka dalam konteks masyarakat Islam.

Prinsip 1: Pengagihan Harta Pusaka Mengikut Ketetapan Allah

Pertama sekali, dalam pengurusan harta pusaka dalam Islam, terdapat prinsip mendasar yang tidak boleh dinafikan: pengagihan harta pusaka perlu mengikut ketetapan Allah seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran. Prinsip ini berlandaskan daripada kepercayaan yang mendalam bahawa Allah adalah pemberi harta, dan oleh itu, Dia juga telah menetapkan cara yang adil untuk mengagihkannya selepas kematian seseorang.

Al-Quran, sebagai sumber utama ajaran Islam, menyediakan panduan yang jelas mengenai cara-cara pengagihan harta pusaka. Surah An-Nisa, Ayat 11 menyatakan, “Bagi lelaki sama dengan bahagian dua orang perempuan.” Ayat ini adalah contoh yang paling nyata mengenai prinsip asas ini. Ia menggariskan nisbah yang telah ditetapkan oleh Allah untuk pengagihan harta pusaka, dengan lelaki menerima bahagian yang sama dengan dua orang perempuan. Prinsip ini adalah asas kepada pengagihan harta pusaka dalam Islam.

Prinsip ini bukan sahaja menegaskan pentingnya mengikut ketetapan Allah dalam pengagihan harta pusaka, tetapi juga menunjukkan keadilan yang ada dalam ajaran Islam. Pengagihan yang diarahkan oleh Allah adalah adil, dan ia memberikan hak-hak yang saksama kepada semua waris. Oleh itu, dalam setiap pengurusan harta pusaka, prinsip ini harus diutamakan sebagai tuntunan utama.

Pentingnya prinsip ini dapat dilihat dalam praktik pengurusan harta pusaka dalam masyarakat Islam. Ia mengelakkan sebarang bentuk penyalahgunaan kuasa atau penindasan terhadap waris-waris yang lain. Pengikut prinsip ini juga percaya bahawa dengan mengikut ketetapan Allah, mereka sedang menjalankan ibadah kepada-Nya melalui tindakan mereka dalam pengagihan harta pusaka.

Dalam kes mahkamah, prinsip ini juga sering menjadi asas dalam menentukan sah atau tidaknya pengagihan harta pusaka. Ia adalah panduan yang tetap dalam setiap situasi di mana pengurusan harta pusaka dalam Islam diperlukan. Dengan mengikuti prinsip ini, pengurusan harta pusaka akan sentiasa adil, sah, dan selaras dengan ajaran Islam yang murni.

Prinsip 2: Kepentingan Waris dalam Pengagihan Harta Pusaka

Prinsip kedua dalam pengurusan harta pusaka dalam Islam adalah bahawa kepentingan waris harus diberi keutamaan utama. Waris-waris adalah individu-individu yang, menurut undang-undang Islam, mempunyai hak sah untuk menerima bahagian harta pusaka yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pengagihan harta pusaka perlu memastikan bahawa hak-hak waris ini dihormati dan dipenuhi dengan adil. Prinsip ini membawa manfaat yang sangat besar kerana ia dapat mencegah konflik dan perselisihan dalam keluarga selepas kematian seseorang.

Kepentingan waris dalam pengurusan harta pusaka adalah suatu aspek yang sangat ditekankan dalam Islam. Ini disebabkan Islam mengiktiraf hak waris sebagai satu aspek penting dalam menjaga keadilan sosial dan kesejahteraan keluarga. Oleh itu, ketika seseorang meninggal dunia, adalah tanggungjawab masyarakat untuk memastikan bahawa waris-warisnya menerima bahagian yang sah dari harta pusaka tersebut.

Prinsip ini membantu mengelakkan konflik dan pertikaian yang mungkin timbul dalam keluarga selepas kematian seseorang. Apabila waris-waris diberi hak dan bahagian mereka dengan adil, ia mengurangkan peluang untuk berlakunya perbalahan dan pergaduhan dalam keluarga. Selain itu, ia juga menggalakkan keharmonian dan solidariti dalam masyarakat Islam.

Dalam beberapa kes mahkamah, prinsip ini sering menjadi penentu dalam menentukan sah atau tidaknya pengagihan harta pusaka. Hak waris diutamakan, dan jika ada sebarang penyelewengan atau ketidakadilan dalam pengagihan, ia boleh menjadi asas untuk tindakan undang-undang. Prinsip ini adalah satu panduan penting dalam menjaga integriti sistem pengurusan harta pusaka Islam.

Dengan memahami dan mengamalkan prinsip ini, pengurusan harta pusaka boleh dilakukan dengan lebih berkesan dan aman, menjadikan proses tersebut lebih lancar dan bebas daripada konflik. Ini adalah satu asas utama dalam memastikan harta pusaka diuruskan dengan adil dan mengikut nilai-nilai Islam yang tinggi.

Prinsip 3: Pelaksanaan Faraid Mengikut Hukum Syarak

Prinsip ketiga dalam pengurusan harta pusaka adalah bahawa pelaksanaan faraid perlu mengikut hukum syarak. Dalam konteks ini, faraid merujuk kepada undang-undang warisan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Pengagihan harta pusaka perlu dilakukan dengan teliti dan mematuhi peraturan-peraturan agama Islam yang telah ditetapkan dalam faraid.

Pelaksanaan faraid yang mengikut hukum syarak adalah penting kerana ia memastikan bahawa pengagihan harta pusaka adalah sah dan sah dari segi agama. Ini bermaksud bahawa pengagihan perlu mematuhi nisbah-nisbah yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Setiap jenis harta, sama ada tanah, wang tunai, harta bergerak, atau aset lain, mempunyai nisbah yang ditetapkan yang perlu diikut.

Contoh yang mudah adalah jika seseorang meninggalkan harta yang terdiri daripada tanah, wang tunai, dan harta bergerak. Faraid menggariskan bahawa setiap jenis harta ini mempunyai nisbah yang berbeza untuk waris-waris yang berlainan. Oleh itu, pelaksanaan faraid yang mengikut hukum syarak akan melibatkan pengiraan yang teliti untuk memastikan bahawa setiap waris menerima bahagian yang sepatutnya.

Selain itu, prinsip ini juga memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan adil dan mengikut nilai-nilai Islam. Ia mengelakkan sebarang penyelewengan atau ketidakadilan dalam pengagihan harta pusaka. Dengan itu, ia membantu menjaga integriti sistem pengurusan harta pusaka Islam.

Dalam kes-kes mahkamah, prinsip ini juga menjadi asas penting dalam menentukan sah atau tidaknya pengagihan harta pusaka. Jika pengagihan tidak mengikut hukum syarak atau faraid, ia boleh menjadi asas untuk tindakan undang-undang. Oleh itu, pelaksanaan faraid yang betul adalah penting untuk memastikan kesahihan pengagihan harta pusaka.

Secara keseluruhannya, prinsip pelaksanaan faraid mengikut hukum syarak adalah satu langkah penting dalam pengurusan harta pusaka yang mengikut prinsip-prinsip Islam. Ini membantu memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan teliti dan mengikut nilai-nilai agama Islam yang tinggi.

Prinsip 4: Perlindungan Terhadap Waris Yang Memerlukan

Prinsip terakhir dalam pengurusan harta pusaka adalah bahawa faraid juga memperuntukkan perlindungan terhadap waris yang lemah atau memerlukan. Ini adalah satu aspek penting dalam undang-undang faraid yang menekankan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam konteks ini, waris-waris yang lemah merujuk kepada individu yang mungkin tidak mampu untuk menguruskan diri mereka sendiri atau mempunyai keperluan khas. Ini termasuk anak-anak kecil yang belum dewasa, individu yang mempunyai kecacatan fizikal atau mental, atau mereka yang berada dalam keadaan kesukaran ekonomi.

Faraid memastikan bahawa waris-waris seperti ini mendapat perlindungan yang sewajarnya melalui pengagihan harta pusaka. Ini bermaksud bahawa pengagihan perlu mengambil kira keperluan mereka dan memastikan mereka tidak terpinggir atau dianiaya dalam proses pembahagian harta pusaka.

Salah satu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip ini adalah:

“Dan berikanlah kepada orang yang dituntut (haknya) dan kepada orang miskin yang meminta-minta.” (Surah Adh-Dhariyat, Ayat 19)

Ayat ini menegaskan kepentingan memberi kepada mereka yang memerlukan, dan dalam konteks harta pusaka, ia mengingatkan kita bahawa faraid adalah satu sistem yang adil dan mementingkan kesejahteraan semua waris, terutama mereka yang lemah.

Dalam kes mahkamah, prinsip ini juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sah atau tidaknya pengagihan harta pusaka. Jika pengagihan tidak mengambil kira perlindungan terhadap waris yang lemah, ia boleh menjadi asas untuk tindakan undang-undang.

Prinsip perlindungan terhadap waris yang lemah adalah satu lagi contoh bagaimana faraid memastikan bahawa pengurusan harta pusaka adalah adil, kemanusiaan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang tinggi.


Kesimpulan

Dalam banyak negara Islam, mahkamah syariah adalah badan yang menangani kes-kes berkaitan dengan harta pusaka dan faraid. Kes-kes ini melibatkan pertikaian mengenai pengagihan harta pusaka dan bagaimana faraid perlu dilaksanakan. Mahkamah syariah memastikan bahawa prinsip-prinsip asas faraid diikuti dengan betul.

Dalam kes-kes di mana faraid tidak diikuti dengan betul, mahkamah syariah boleh campur tangan untuk memastikan pengagihan yang adil mengikut hukum syarak.

Sebab itu, pengurusan harta pusaka dalam Islam adalah perkara yang penting dan diatur oleh prinsip-prinsip asas faraid. Pengagihan harta pusaka perlu mengikut ketetapan Allah, mengutamakan kepentingan waris, mematuhi hukum syarak, dan melindungi waris yang lemah. Ini adalah untuk memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan adil dan mengikut nilai-nilai Islam.

Dengan memahami prinsip-prinsip asas ini, kita dapat mengelakkan konflik dalam pengurusan harta pusaka dan menjaga keharmonian dalam keluarga.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!