Waris Sepakat Percepatkan Pembahagian Harta Pusaka: Pengajaran dari Kes Mahkamah di Malaysia

Home » Harta Pusaka » Waris Sepakat Percepatkan Pembahagian Harta Pusaka: Pengajaran dari Kes Mahkamah di Malaysia

Kematian seseorang adalah pengalaman yang sukar dan mencabar, terutamanya dalam konteks pengurusan harta pusaka. Terlalu kerap dan kita sering dengan, proses pembahagian harta pusaka mengambil masa yang lama untuk diuruskan. Ada yang mengambil masa sehingga bertahun tahun lamanya. Hal ini kerana terdapat isu-isu yang timbul dalam kalangan waris yang tidak disepakati. Walau bagaimanapun, ada banyak pengajaran yang dapat dipelajari daripada kes mahkamah di Malaysia yang melibatkan orang Islam berkaitan dengan pembahagian harta pusaka.

1. Kes Kesukaran Mencapai Sepakat

Dalam banyak kes, salah satu isu utama adalah kesukaran waris untuk mencapai sepakat mengenai pembahagian harta pusaka. Ini boleh berlaku apabila ada salah seorang waris yang tidak mahu bekerjasama atau tidak bersetuju dengan cadangan pembahagian yang diajukan. Kes-kes ini seringkali berakhir di mahkamah, dan proses mahkamah boleh menjadi panjang dan mahal.

Sebagai contoh, dalam kes Siti v. Abdul, salah seorang waris enggan menyokong pembahagian harta pusaka yang dicadangkan oleh pemegang amanah. Kes ini mengambil masa bertahun-tahun untuk diselesaikan di mahkamah, dan akhirnya mahkamah membuat keputusan mengenai pembahagian.

1.1 Buat Perancangan Semasa Hidup

Perancangan harta semasa hidup melibatkan tindakan seperti hibah, wasiat, wakaf, dan sedekah. Tujuannya adalah untuk memastikan pemilik harta boleh mengawal siapa yang akan mewarisi harta tersebut dengan cara yang dikehendaki. Contohnya, seseorang boleh membuat wasiat untuk menyumbangkan sebahagian harta kepada amal atau individu tertentu.

Contoh: Ahmad membuat wasiat yang menetapkan bahawa sebahagian daripada hartanya akan disumbangkan kepada sebuah organisasi amal yang beliau sokong apabila beliau sudah tiada.

Malangnya, masih ramai lagi dalam kalangan masyarakat di Malaysia yang dilihat kurang berminat untuk membuat perancangan rapi, terutamanya dari sudut persiapan pengagihan harta sebelum mereka meninggal dunia.

Masalah ini timbul berikutan ramai yang tidak menyedari tentang keperluan dan kepentingan untuk membuat perancangan awal pembahagian harta pusaka.

2. Tanggungjawab Waris & Prosedur Pembahagian Harta Pusaka

Pembahagian harta pusaka akan menjadi lebih mudah sekiranya ketika hayatnya si mati telah membuat perancangan yang jelas ke atas hartanya. Tetapi, hakikatnya ramai pemilik harta yang tidak membuat perancangan terhadap hartanya sebelum kematian. Maka menjadi tugas dan tanggungjawab waris untuk membuat tuntutan pembahagian ke atas harta berkenaan.

2.1 Tangungjawab waris

Menurut undang-undang di negara ini, hanya waris yang berhak ke atas harta pusaka berkenaan sahaja yang layak untuk terlibat dalam perbincangan pembahagian harta pusaka. Pihak ketiga adalah tidak digalakkan untuk masuk campur, kecuali diminta berbuat demikian oleh semua waris yang berhak.

Maka, adalah menjadi tanggungjawab semua waris yang berhak untuk sama-sama bertindak mempercepatkan proses permohonan pembahagian pusaka si mati. Kegagalan untuk menyegerakan pengurusan dan pembahagian harta pusaka akan menyebabkan semua harta pusaka terbiar dan tidak memberi nilai ekonomi kepada individu dan negara.

Masalah kelewatan pembahagian harta pusaka juga banyak berpunca daripada tiada sikap bekerjasama dan tolak ansur dalam kalangan waris yang berhak. Cepat atau lambat proses pembahagian harta pusaka tidak bergantung kepada berapa banyak harta yang ditinggalkan oleh si mati atau berapa ramai waris yang berhak ke atas harta yang ditinggalkan.

Sebaliknya, ianya bergantung kepada kesediaan semua waris untuk memainkan peranan mereka dalam proses tuntutan pembahagian. Dengan kata lain, semua waris yang berhak hendaklah bekerjasama dan bersepakat untuk menyelesaikan pembahagian harta tersebut. Sifat tamak, jahil punca harta terbiar.

Apabila seseorang meninggal dunia, waris-waris perlu mematuhi prosedur yang ditetapkan untuk pembahagian harta pusaka. Ini termasuklah menguruskan dokumen-dokumen yang berkaitan, menentukan hak waris, dan membuat tuntutan pembahagian.

Tindakan mengabaikan atau melewat-lewatkan tuntutan pembahagian harta akan mengakibatkan timbul pelbagai masalah seperti yang sering dilihat melalui kes-kes pemilikan harta beramai-ramai, kes-kes kematian berlapis, harta terbiar tanpa diurus, kesulitan proses perbicaraan dalam pembahagian harta si mati dan risiko kehilangan dokumen hak milik si mati.

2.1 Pentingnya Menyimpan Dokumentasi

Kesalahan dan ketidakfahaman mengenai dokumen-dokumen harta pusaka juga boleh menjadi punca utama masalah dalam pengurusan harta pusaka. Terlalu kerap, waris tidak tahu di mana dokumen-dokumen kunci seperti wasiat atau sijil harta tanah berada. Keadaan ini boleh menangguhkan proses pembahagian dan mencetuskan pertikaian di antara waris.

Sebagai contoh, dalam kes Razak v. Aminah, wasiat yang asal hilang dan pihak keluarga tidak dapat mencari dokumen ini. Ini menyebabkan kebingungan dalam pembahagian harta pusaka dan menyebabkan kelewatan yang tidak perlu.

Dalam pengurusan harta pusaka, terdapat beberapa dokumen penting yang perlu ada dan dikendalikan dengan teliti oleh waris untuk memudahkan proses pembahagian dan mengelakkan masalah di masa depan. Berikut adalah beberapa dokumen harta pusaka yang perlu ada:

 1. Sijil Kematian Si Mati:
  Ini adalah dokumen asas yang perlu diperolehi daripada Jabatan Pendaftaran Negara atau pihak berkuasa yang berkaitan. Sijil kematian ini adalah bukti rasmi kematian si mati dan diperlukan untuk memulakan proses pengurusan harta pusaka.
 2. Sijil Kelahiran dan Kad Pengenalan Waris:
  Waris yang berkelayakan perlu menyediakan sijil kelahiran dan kad pengenalan mereka sebagai bukti identiti dan hubungan dengan si mati.
 3. Wasiat:
  Jika si mati meninggalkan wasiat, dokumen ini adalah sangat penting. Ia mengandungi arahan-arahan tertulis mengenai pembahagian harta pusaka. Waris perlu memastikan wasiat asli atau salinan yang sah disimpan dengan selamat.
 4. Dokumen Harta Pusaka:
  Ini termasuk sijil-sijil hakmilik tanah, sijil-sijil simpanan bank, pelan-pelan insurans, dan sebarang dokumen yang membuktikan kepemilikan harta pusaka. Semua dokumen ini perlu disusun dengan baik dan diperiksa untuk memastikan keaslian dan sahnya.
 5. Surat Kuasa:
  Jika diperlukan, surat kuasa boleh diberikan kepada individu tertentu untuk menguruskan harta pusaka dalam keadaan tertentu. Ini mungkin diperlukan jika waris utama berada jauh atau tidak dapat hadir secara fizikal.
 6. Dokumen Hutang dan Cukai:
  Waris perlu memeriksa adakah si mati mempunyai hutang yang perlu diselesaikan atau cukai harta pusaka yang perlu dibayar. Dokumen-dokumen berkaitan hutang dan cukai ini perlu disimpan dan proses penyelesaiannya harus dirancang.
 7. Dokumen Pendahuluan Pentadbiran Harta Pusaka (Grant of Probate atau Letter of Administration):
  Jika diperlukan, dokumen ini perlu diperolehi melalui mahkamah. Ia memberikan kuasa sah kepada pentadbir untuk menguruskan harta pusaka. Waris perlu memulakan proses ini jika si mati meninggalkan harta yang besar dan kompleks.
 8. Dokumen Pendakwaan (Deed of Assent):
  Dokumen ini digunakan apabila waris-waris bersetuju dengan pembahagian harta pusaka yang dicadangkan. Ia merupakan tindakan rasmi bagi waris untuk menerima harta pusaka.
 9. Dokumen Perbankan:
  Ini termasuk penyata akaun bank si mati dan semua maklumat perbankan berkaitan harta pusaka.
 10. Dokumen Undang-Undang Lain: D
  okumen undang-undang lain yang berkaitan dengan harta pusaka, seperti surat perjanjian perkongsian atau dokumen wakaf, jika berkenaan.

Menguruskan dan menyimpan dokumen-dokumen ini dengan teliti adalah penting bagi memastikan proses pembahagian harta pusaka berjalan lancar. Jika terdapat sebarang kekeliruan dalam dokumen atau masalah berkaitan, adalah bijak mendapatkan nasihat undang-undang daripada peguam yang mahir dalam harta pusaka atau mahkamah untuk menyelesaikannya dengan betul.

2.2 Pengurusan Hutang dan Cukai

Pengurusan hutang dan cukai berkaitan dengan harta pusaka adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pengurusan harta pusaka. Ia melibatkan pembayaran hutang-hutang yang masih belum diselesaikan oleh si mati dan juga membayar cukai harta pusaka yang mungkin dikenakan ke atas harta tersebut. Ini adalah bahagian penting untuk memastikan bahawa harta pusaka dapat dibahagikan dengan lancar dan sah kepada waris-waris yang berhak.

Pembayaran Hutang Si Mati:
Salah satu tanggungjawab utama waris adalah untuk memastikan bahawa semua hutang si mati diselesaikan dengan betul. Hutang-hutang ini boleh termasuk hutang pinjaman peribadi, hutang kad kredit, atau bahkan hutang perniagaan jika si mati adalah seorang perniaga. Waris perlu menjalankan penyiasatan yang teliti terhadap hutang-hutang ini dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkenaan untuk membuat pembayaran yang diperlukan. Ini penting kerana jika hutang-hutang ini tidak dibayar, harta pusaka mungkin perlu dijual untuk menyelesaikan hutang-hutang tersebut, yang boleh mengurangkan nilai harta yang diberikan kepada waris.

Cukai Harta Pusaka:
Di Malaysia, harta pusaka mungkin dikenakan cukai harta pusaka. Waris perlu memahami undang-undang cukai yang berkaitan dengan harta pusaka dan membuat pembayaran cukai yang diperlukan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN). Cukai harta pusaka biasanya bergantung kepada nilai harta pusaka yang diwarisi dan perlu dibayar dalam tempoh yang ditetapkan. Jika waris tidak mematuhi undang-undang cukai ini, ia boleh mengakibatkan denda atau tindakan undang-undang oleh pihak berkuasa cukai.

Sebagai contoh, dalam kes Mazlan v. Lembaga Hasil Dalam Negeri, waris terlambat membayar cukai harta pusaka dan ini mengakibatkan denda yang tinggi. Kes ini menunjukkan kepentingan untuk memahami dan mematuhi undang-undang cukai harta pusaka dengan teliti.

Pengurusan hutang dan cukai adalah satu aspek yang sering diabaikan dalam pengurusan harta pusaka, tetapi ia memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan nilai harta pusaka dan memastikan pembahagian yang adil kepada waris-waris. Waris perlu mengambil langkah-langkah yang berjaga-jaga untuk memastikan bahawa semua hutang dibayar dengan betul dan cukai harta pusaka diberikan perhatian yang sewajarnya, kerana mengabaikan aspek ini boleh membawa kepada komplikasi undang-undang dan kerugian kewangan.

3. Langkah Untuk Percepatkan Proses Pengurusan Harta Pusaka

Proses pengurusan harta pusaka adalah satu aspek yang sering kali diabaikan oleh individu ketika merancang perancangan harta semasa hidup mereka. Hal ini sering berlaku kerana masyarakat seringkali enggan membincangkan atau merancang pembahagian harta mereka selepas kematian, kerana ia dikaitkan dengan perkara-perkara yang sensitif dan akhirat. Namun, pengurusan harta pusaka adalah kritikal untuk memastikan pembahagian yang adil dan lancar serta untuk mengelakkan sebarang konflik di kalangan waris-waris.

1. Kesedaran dan Pendidikan:
Langkah pertama dalam mempercepatkan proses pengurusan harta pusaka adalah dengan meningkatkan kesedaran dan pendidikan mengenai perkara ini. Individu perlu difahamkan tentang kepentingan merancang harta mereka semasa hidup, termasuklah membuat wasiat, hibah, atau wakaf jika perlu. Ini boleh membantu mereka memahami impak serta kesan pembahagian harta mereka selepas kematian.

Contoh: Seorang lelaki yang memiliki perniagaan besar, tetapi tidak merancang pengurusan harta pusakanya, meninggal dunia secara tiba-tiba. Ini meninggalkan waris-warisnya dalam keadaan kebingungan tentang bagaimana untuk menguruskan perniagaan tersebut. Kesedaran tentang keperluan merancang harta semasa hidup boleh membantu mengelakkan situasi ini.

2. Sediakan Dokumen Yang Sah:
Merancang harta pusaka melibatkan penyediaan dokumen yang sah seperti wasiat, wakaf, atau hibah. Dokumen-dokumen ini perlu disediakan dengan teliti dan mengikut undang-undang yang berkenaan. Ini membantu memudahkan proses pembahagian dan mengelakkan sebarang kekeliruan atau pertikaian di kalangan waris-waris.

Contoh: Seorang wanita membuat wasiat yang sah yang menggariskan bahagian harta pusakanya kepada anak-anaknya dengan jelas. Apabila beliau meninggal dunia, proses pembahagian berjalan lancar dan tiada pertikaian berlaku kerana wasiatnya telah disediakan dengan teliti.

3. Guna Khidmat Profesional:
Apabila perlu, individu boleh menggunakan khidmat profesional seperti peguam atau penasihat kewangan untuk membantu dalam proses pengurusan harta pusaka. Mereka boleh memberikan panduan undang-undang dan nasihat bebas prejudis yang membantu individu membuat keputusan yang bijak mengenai pengurusan harta mereka.

Contoh: Seorang lelaki yang memiliki hartanah yang kompleks dan pelaburan perlu mendapatkan khidmat seorang penasihat kewangan untuk membantu membuat perancangan harta pusakanya yang lebih kompleks.

4. Berbincang Secara Terbuka Dengan Waris-Waris:
Komunikasi terbuka dengan waris-waris adalah penting. Individu perlu membincangkan perancangan harta mereka dengan waris-waris untuk memastikan bahawa semua orang memahami keputusan dan perancangan yang dibuat.

Contoh: Seorang ibu bapa yang ingin membuat hibah harta kepada anak-anak mereka boleh membincangkan niat mereka dengan anak-anak terlebih dahulu untuk mengelakkan kekecewaan atau pertikaian di masa depan.

5. Laksanakan Pembahagian Dengan Segera:
Setelah individu meninggal dunia, pembahagian harta pusaka sepatutnya dilaksanakan dengan segera. Melengah-lengahkan proses ini boleh mengakibatkan kekeliruan, pertikaian, atau kesulitan dalam menguruskan harta pusaka.

Contoh: Apabila pembahagian harta pusaka ditangguhkan, aset seperti hartanah atau pelaburan boleh mengalami penurunan nilai atau kerugian, yang akan memberi kesan kepada nilai harta pusaka yang sebenar.

4. Kesan Melewatkan Proses Pengurusan Harta Pusaka:


Melewatkan proses pengurusan harta pusaka boleh membawa kepada kesan yang serius dan merugikan. Berikut adalah beberapa kesan negatif yang mungkin berlaku jika proses pengurusan harta pusaka diabaikan atau ditangguhkan:

1. Pertikaian Keluarga: Salah satu kesan yang paling umum adalah timbulnya pertikaian dalam keluarga. Apabila pembahagian harta pusaka tidak diurus dengan jelas dan adil, ini boleh menyebabkan konflik di antara waris-waris. Pertikaian seperti ini boleh merosakkan hubungan keluarga yang sudah lama terjalin.

Contoh: Dalam kes di mana pemilik harta tidak membuat wasiat atau perancangan harta yang jelas, waris-waris mungkin berdepan dengan ketidakpuasan atau pertikaian mengenai siapa yang seharusnya menerima apa.

2. Kerugian Kewangan: Melewatkan proses pengurusan harta pusaka boleh membawa kepada kerugian kewangan. Harta pusaka seperti pelaburan atau hartanah mungkin mengalami penurunan nilai jika tidak diurus dengan baik. Ini boleh merugikan waris-waris yang sepatutnya menerima harta tersebut.

Contoh: Jika hartanah yang ditinggalkan oleh si mati tidak diurus dengan baik, nilai hartanah tersebut mungkin berkurangan, dan waris-waris akan menerima nilai yang lebih rendah daripada yang sepatutnya.

3. Ketidakpastian Pembahagian: Tanpa perancangan harta yang jelas, pembahagian harta pusaka mungkin menjadi tidak pasti. Waris-waris mungkin tidak tahu bagaimana harta akan dibahagikan atau siapa yang bertanggungjawab untuk menguruskan proses tersebut. Ini boleh mencipta kebingungan dan kecemasan.

Contoh: Apabila pemilik harta tidak meninggalkan wasiat atau perancangan yang jelas, waris-waris mungkin tidak tahu bagaimana untuk menguruskan perniagaan atau aset yang ditinggalkan oleh si mati.

4. Kehilangan Dokumen Penting: Melewatkan proses pengurusan harta pusaka juga boleh mengakibatkan kehilangan dokumen penting seperti wasiat, akta hartanah, atau dokumen kewangan. Ini boleh menyukarkan proses pembahagian dan mengakibatkan lebih banyak masalah.

Contoh: Jika wasiat yang dibuat oleh si mati hilang, waris-waris mungkin tidak dapat membuktikan niat sebenar si mati mengenai pembahagian harta.

5. Risiko Pengabaian Harta: Dalam beberapa kes, harta pusaka mungkin terbiar jika proses pengurusan tidak diuruskan dengan segera. Ini bermakna aset seperti wang tunai atau pelaburan mungkin terbiar dan tidak memberi manfaat kepada individu atau keluarga.

Contoh: Apabila waris-waris gagal untuk membuat tuntutan pembahagian harta dengan segera, harta yang ditinggalkan oleh si mati mungkin terbiar dalam akaun bank yang tidak aktif.

Sebab itu, melewatkan proses pengurusan harta pusaka boleh membawa kepada kesan negatif yang serius, termasuklah pertikaian keluarga, kerugian kewangan, ketidakpastian pembahagian, kehilangan dokumen penting, dan risiko pengabaian harta.

Oleh itu, adalah penting untuk mengambil langkah-langkah proaktif dalam merancang dan mengurus harta pusaka dengan teliti dan berkesan. Ini akan membantu memastikan bahawa harta pusaka dibahagikan dengan adil dan lancar, mengelakkan sebarang konflik atau masalah di kalangan waris-waris.

Kesimpulan

Dapatkan diambil ikthibar bahawa, harta pusaka perlu diuruskan dengan cepat tanpa melengahkannya sesuka hati. Daripada situasi semasa yang berlaku boleh la kita simpulkan:

Pertama sekali, waris-waris perlu berusaha untuk mencapai sepakat dalam pembahagian harta pusaka. Ini boleh dilakukan melalui perbincangan dan rundingan, dan jika perlu, melalui penyelesaian luar mahkamah seperti perundingan aman atau melalui pihak ketiga.

Kedua, dokumen-dokumen harta pusaka perlu disimpan dengan baik dan dapat diakses oleh waris. Waris harus mengetahui di mana dokumen-dokumen ini disimpan dan apa yang terkandung di dalamnya.

Ketiga, penting untuk mengurus hutang dan cukai dengan betul. Ini termasuk membayar hutang-hutang si mati dan menguruskan perkara cukai harta pusaka dengan teliti.

Bagi mempercepatkan proses pembahagian harta pusaka, semua waris si mati hendaklah bersedia bertolak ansur, bekerjasama dan bersepakat sesama mereka untuk menguruskan proses permohonan pembahagian.

Semua waris hendaklah berbincang sesama mereka tanpa ada perasaan curiga dan irihati di antara mereka, dalam semangat kekeluargaan yang tinggi dan tiada campurtangan orang luar untuk menentukan cara dan kaedah yang terbaik untuk membahagikan harta pusaka.

Cara dan kaedah pembahagian yang dipersetujui oleh semua waris mestilah yang dibenarkan syarak dan undang-undang.
Semoga artikel ringkas ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda.. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah sentiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diredhai-Nya


Jika ingin membaca berkenaan 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke blog bacaan.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!