Penyelesaian Terbaik Bagi Kes Perbalahan & Pertengkaran Harta Pusaka Mengikut Panduan Dari Al-Quran

Harta pusaka perbincangan penyelesaian
Home » Harta Pusaka » Penyelesaian Terbaik Bagi Kes Perbalahan & Pertengkaran Harta Pusaka Mengikut Panduan Dari Al-Quran

Adakah anda pernah berada dalam situasi di mana anda terlibat dalam salah satu daripada konflik keluarga yang berlarutan mengenai harta pusaka yang kelihatan tidak kunjung selesai? Perdebatan yang berterusan, perasaan benci yang berkekalan, dan retaknya hubungan yang mungkin tidak dapat diperbaiki sesama ahli keluarga sendiri.

Bagaimana jika terdapat cara yang lebih baik untuk menyelesaikan perbalahan dan sengketa harta pusaka yang tidak berakhir dengan tangisan sebelum tidur? Adapaon, Allah telah menjawab dalam ayat Al-Quran, solusi terbaik adalah melalui persepakatan dan perbincangan yang baik .Lihat dalil dari Al-Quran ini.

 1. Surah Al-Hujurat (49:9):“Dan jika dua golongan dari orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya.”Ayat ini menekankan pentingnya perdamaian dan penyelesaian damai dalam masalah konflik. Ini relevan dengan perbincangan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka tanpa pertikaian berlarut-larut.
 2. Surah Al-Baqarah (2:197):“Dan ambillah sedikit bekal, akan tetapi sebaik-baik bekal adalah taqwa (ketakwaan).”Ayat ini mengingatkan kita bahawa dalam semua urusan, termasuk penyelesaian sengketa harta pusaka, ketakwaan kepada Allah adalah bekalan akhirat yang terbaik. Ketakwaan ini dapat membantu individu untuk bersikap adil dan damai selama perbincangan.
 3. Surah Al-Anfal (8:61):“Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah (juga) kamu dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”Ayat ini menunjukkan bahwa mencari perdamaian adalah hal yang dianjurkan. Dalam konteks artikel ini, mencapai kesepakatan melalui perbincangan yang adil adalah bentuk perdamaian.
 4. Surah Al-Nisa (4:32):“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang telah diberikan Allah kepada sebahagian kamu lebih daripada sebahagian yang lain. Mereka adalah orang-orang yang diamanatkan-Nya sebahagian mereka terhadap sebahagian yang lain. Dan bagi mereka (yang diberi amanat itu) adalah bahagian dari apa yang mereka usahakan.”Ayat ini menggariskan bawaha pentingnya berlaku adil dalam pembagian harta pusaka. Perbincangan dapat membantu mencapai pembagian yang adil seperti yang ditegaskan dalam ayat ini.

Dengan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran ini, kita dapat melihat bahawa agama Islam menekankan pada penyelesaian melalui perbincangan walaupon melibatkan perkara yang rumit dan besar. Kerana perbincangan dan toleransi yang baik dapat menyelesaikan masalah perbalahan dan pergaduhan. Perbincangan adalah salah satu cara yang dianjurkan dalam Islam, khususnya dalam perbalahan dan sengketa harta pusaka yang sering kali melibatkan masalah emosi dan konflik di antara anggota keluarga.

1. Apa Itu Perbincangan Dan Mengapa Ianya Penting Untuk Elak Sengketa Harta Pusaka?

Perbincangan adalah proses di mana para pihak yang berbalah dan bersengketa berusaha mencapai kesepakatan. Dalam konteks perbalahan atau sengketa harta pusaka, perbincangan melibatkan perundingan dan berkomunikasi secara adil untuk mencari penyelesaian yang memuaskan semua pihak.

2. Mengapa Perbincangan Penting untuk Sengketa Harta Pusaka?

Perbincangan merupakan kaedah yang berkesan untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka. Ia membolehkan pihak yang terlibat dalam pertikaian untuk berkomunikasi secara terus terang, memahami kepentingan masing-masing, dan mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Proses ini dapat membantu memperbaiki hubungan di antara mereka setelah sengketa selesai.

Selain itu, perbincangan juga merupakan kaedah yang lebih cepat dan menjimatkan berbanding dengan pendekatan lain. Pihak yang terlibat dalam perbincangan dapat dengan mudah memberi tumpuan kepada isu utama dalam pertikaian dan mencari penyelesaian yang kreatif. Berbeza dengan proses mahkamah yang hanya menentukan pihak yang menang dan yang kalah, perbincangan mendorong tercapainya persetujuan yang adil dan memuaskan untuk semua pihak yang terlibat.

Dengan itu, perbincangan merupakan pilihan terbaik dalam menyelesaikan sengketa berkaitan harta pusaka. Ia membuka saluran komunikasi, menghemat masa dan kos, serta menghasilkan penyelesaian yang dapat memenuhi kehendak semua pihak.

3. Peranan Perunding Profesional yang Bertauliah Dalam Perbincangan Untuk Membantu Mencapai Kesepakatan

Sebuah perundingan yang cekap dapat membantu para pihak berkomunikasi secara terbuka dan memahami sudut pandang serta kepentingan masing-masing. Seorang perunding memainkan peranan penting dalam memfasilitasi perbincangan dengan langkah-langkah seperti berikut:

 1. Mengenalpasti Isu-Isu Utama: Perunding membantu mengenalpasti isu-isu utama yang perlu dibincangkan dan kepentingan yang ada di pihak masing-masing. Ini membantu para pihak memahami perspektif satu sama lain dengan lebih baik.
 2. Mengarahkan Perbincangan: Perunding mengarahkan perbincangan ke arah yang konstruktif. Mereka memastikan bahawa setiap pihak diberi peluang untuk berbicara dan didengar, sambil mengelakkan perdebatan yang tidak perlu.
 3. Cadangan Penyelesaian Yang Baik Kepada Semua Pihak: Perunding berpengalaman dapat mengemukakan beberapa pilihan penyelesaian yang kreatif dan adil. Mereka juga membantu mencapai kompromi yang adil di antara para pihak.
 4. Mencapai Kesepakatan Bersama: Perunding membantu para pihak mencapai kesepakatan akhir yang diterima bersama. Kesepakatan ini lebih mungkin ditaati karena ia berdasarkan pada keperluan dan kepentingan para pihak.

Dengan bantuan perundingan, penyelesaian perbalahan dan sengketa harta pusaka dapat dicapai dengan lebih pantas, menjimatkan kos, dan efisien. Para pihak juga lebih mungkin merasa puas dengan hasilnya dan dapat menjaga hubungan keluarga yang telah terbina selama bertahun-tahun. Oleh itu, jika anda terlibat dalam sengketa harta pusaka, pertimbangkan perundingan sebagai cara terbaik untuk mencapai penyelesaian yang adil dan memuaskan semua pihak.

4. Proses Perbincangan Mampu Untuk Elak Perbalahan Dan Sengketa Harta Pusaka

Proses perbincangan biasanya bermula dengan mencari seorang perunding yang sesuai dan mempunyai pengalaman dalam hal pengurusan harta pusaka dan undang undang di Malaysia. Perunding ini perlu bersifat neutral, terlatih, dan berpengalaman dalam menyelesaikan sengketa berkaitan harta pusaka. Setelah itu, kedua pihak perlu bersetuju untuk melibatkan perundingan ini.

Seterusnya, perunding akan mengadakan pertemuan awal untuk menjelaskan proses perbincangan kepada kedua pihak. Dalam pertemuan ini, perunding akan mendengarkan pandangan kedua pihak secara objektif dan membantu mengenalpasti isu-isu utama yang perlu diselesaikan.

4.1. Negosiasi

Proses negosiasi bermula dengan cubaan untuk mencapai titik pertemuan di antara kedua-dua pihak. perunding berperanan sebagai fasilitator untuk memastikan komunikasi berlangsung secara konstruktif. perunding juga boleh memberi nasihat neutral berdasarkan undang-undang harta pusaka waris dan amalan terbaik dalam menyelesaikan perbahalan dan sengketa berkaitan harta pusaka.

4.2. Kesepakatan

Jika negosiasi berjalan lancar, kedua pihak akan mencapai kesepakatan. Kesepakatan ini perlu dirakam secara bertulis dan mengikat secara undang-undang. Semua pihak dan perunding perlu menandatangani kesepakatan ini. Dengan itu, proses perbincangan selesai dan kesepakatan itu dianggap sah di sisi undang-undang.

4.3. Kelebihan Perbincangan Berbanding Penyelesaian di Mahkamah

Perbincangan membawa beberapa kelebihan berbanding penyelesaian sengketa di mahkamah:

 • Lebih Pantas: Perbincangan biasanya memakan masa beberapa minggu atau bulan, bergantung kepada kerumitan kes. Ini lebih cepat daripada proses mahkamah yang boleh berlarutan bertahun-tahun. Dengan perbincangan, pihak-pihak boleh mencapai kesepakatan dan meneruskan dengan kehidupan mereka.

 • Lebih Jimat Dari Segi Kos Ekonomi: Perbincangan tidak melibatkan kos tinggi seperti perbicaraan mahkamah. Anda tidak perlu membayar kos guaman dan yuran mahkamah yang mahal. Bayaran kepada perunding atau pihak tengah adalah lebih berpatutan. Ini menjadikan perbincangan sebagai pilihan yang lebih ekonomi untuk menyelesaikan sengketa berkaitan harta pusaka.

 • Lebih Fleksibel: Perbincangan memberikan peluang kepada pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mereka boleh berfikir kreatif dan berunding untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Ini berbeza dengan keputusan mahkamah yang seringkali melibatkan konsep pihak yang menang dan pihak yang kalah.

 • Hubungan Terpelihara: Proses perbincangan yang baik dapat membantu mengekalkan hubungan yang baik antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka berkumpul dan berbincang untuk menyelesaikan masalah, bukan saling menyalahkan di mahkamah. Selepas mencapai kesepakatan, hubungan keluarga atau persahabatan dapat dipulihkan.

Untuk memberi contoh yang lebih konkrit, saya akan berkongsi satu contoh kes perbalahan atau sengketa yang berjaya diselesaikan melalui perbincangan. Ini adalah contoh yang memperlihatkan bagaimana perbincangan dapat membantu menyelesaikan konflik secara aman dan adil.

Contoh Kes:
Pergaduhan Keluarga Berjaya Diselesaikan Melalui Perbincangan

Kisah ini melibatkan sebuah keluarga yang terdiri daripada dua beradik, Fatimah dan Ali (nama sebenar ditukar untuk menjaga sensitiviti yang terlibat), yang terlibat dalam pergaduhan yang berpanjangan berkaitan dengan harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu mereka selepas kematiannya.

Latar Belakang Kes:

Ibu mereka meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta yang termasuk tanah, rumah, dan wang simpanan. Fatimah dan Ali mempunyai pandangan yang berbeza mengenai bagaimana harta tersebut seharusnya dibahagikan. Fatimah berpendapat bahawa ia harus dibahagikan secara adil, mengikut undang-undang pewarisan atau faraid, sementara Ali merasa bahawa dia berhak mendapat bahagian yang lebih besar kerana telah merawat ibu mereka dalam tahun-tahun terakhir hidupnya.

Pergaduhan dan Kesukaran:

Pergaduhan antara Fatimah dan Ali menjadi semakin sengit. Mereka mula melibatkan guaman dan memasukkan kes ke mahkamah. Bagi kedua-dua pihak, ini adalah pengalaman yang menekan emosi dan kewangan masing masing. Mereka merasakan pergaduhan ini akan merosakkan hubungan keluarga mereka secara kekal.

Penyelesaian Melalui Perbincangan:

Pada satu keadaan, keluarga mereka yang lain merasakan bahawa perbincangan adalah satu-satunya jalan yang wajar. Mereka mengupah seorang perunding profesional yang berpengalaman dalam menyelesaikan perbalahan atau sengketa harta pusaka.

Dalam sesi perbincangan yang berlangsung beberapa bulan, perunding membantu Fatimah dan Ali berbicara secara terus terang tentang kebimbangan masing-masing. Mediator juga membantu mereka mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diselesaikan dan mencadangkan beberapa pilihan penyelesaian yang adil.

Kesepakatan Damai:

Akhirnya, melalui perbincangan yang mendalam dan adil, Fatimah dan Ali mencapai kesepakatan. Mereka bersetuju untuk membagi harta pusaka mengikut undang-undang pewarisan harta pusaka (faraid) yang telah ditetapkan dan dalam masa yang sama mempertimbangkan jasa baik Ali dalam merawat ibu mereka. Kesepakatan itu direkod secara sah dan disahkan oleh semua pihak.

Hasil Yang Positif:

Hasil daripada penyelesaian ini adalah dua beradik yang tidak hanya mendapat penyelesaian yang adil, tetapi juga dapat memulihkan hubungan keluarga mereka. Mereka menyedari bahawa kerjasama dan perbincangan adalah kunci dalam menyelesaikan sengketa dengan cara yang menjaga keharmonian keluarga.

Kisah ini adalah contoh bagaimana perbincangan yang dikendalikan dengan baik dan bantuan seorang perunding yang kompeten dapat membantu menyelesaikan pergaduhan keluarga berkaitan harta pusaka. Ia selaras dengan panduan penting dalam Al-Quran yang menekankan perdamaian, keadilan, dan penyelesaian perbalahan atau sengketa melalui perbincangan sebagai cara terbaik untuk menjaga keharmonian dalam keluarga.

Kesimpulan

Jadi, penting untuk anda tahu, jika berlaku perbalahan, boleh saja anda pertimbangkan untuk melantik perunding untuk menguruskan perbincangan sebelum bertindak untuk teruskan di mahkamah.

Insyallah, perbincangan yang dilakukan oleh perunding berpengalaman adalah pendekatan terbaik untuk menyelesaikan sengketa harta pusaka. Daripada membawa keluarga anda melalui proses mahkamah yang panjang, perbincangan apa kata biar pihak ketiga yang ada pengalaman menguruskan kes anda.

Akhirnya, menjaga hubungan keluarga adalah sangat penting. Perbincangan membantu anda berbuat yang terbaik bagi mereka yang Anda cintai dengan cara yang damai.


Adapaon, sebagai seorang suami atau ketua keluarga, jadilah suami yang bertanggungjwab dengan mudahkan urusan pengurusan harta pusaka anda dengan merancang awal supaya waris anda tidak terkapai kapai menguruskan berseorangan walaupon masih sedih mengenangkan pemergian anda.

Dalam masa yang sama, kepada semua wali kepada waris. Ingatlah anda bertanggungjawab kepada waris arwah.Jangan lah kerana sedikit harta keluarga berpecah belah. Sebab itu pentingnya memahami ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka dalam Islam.

Jika ingin membaca berkenaan 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke blog bacaan.

Semoga coretan ringkan ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda.. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah sentiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diredhai-Nya

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!