Proses Pengurusan Harta Pusaka Untuk Anak Bawah Umur Dalam Islam

harta pusaka anak bawah umur
Home » Harta Pusaka » Proses Pengurusan Harta Pusaka Untuk Anak Bawah Umur Dalam Islam

Perancangan Harta Pusaka Untuk Anak Bawah Umur. Bacaan wajib. Kurang dari 3 minit sahaja!

“Kisah Kejadian tragik sebuah kemalangan maut di Lebuhraya Persekutuan pada 23 Julai 2019 telah menimbulkan persoalan mendalam mengenai proses pengurusan harta pusaka untuk anak-anak yang masih di bawah umur. Kisah pasangan suami isteri yang meninggalkan dunia dalam kemalangan tersebut meninggalkan dua orang anak perempuan yang masih kecil, yang berusia 4 tahun dan 6 tahun”

Kehilangan kedua ibu bapa pada usia yang begitu muda telah memberi impak yang mendalam kepada anak-anak ini. Mereka pada usia ini mungkin belum dapat memahami sepenuhnya kesan kematian yang mereka alami, tetapi rasa rindu kepada kedua ibu bapa pastinya begitu kuat. Pelukan hangat dan senyuman penuh kasih sayang yang dulunya mereka terima dari ibu bapa kini telah hilang. Ini adalah ujian yang amat berat untuk anak-anak yang begitu muda. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana mereka akan meneruskan kehidupan mereka dari sini.

Siapa yang akan mengambil alih peranan ibu bapa mereka dalam menjaga, merawat, dan menyara mereka? Tugas ini bukanlah sesuatu yang mudah, kerana ia memerlukan rasa tanggungjawab yang tinggi, pengorbanan tenaga, dan sumber kewangan yang mencukupi. Semoga urusan anak-anak ini diberkati oleh Allah dan mereka sentiasa dilindungi oleh-Nya.

Namun, pertanyaan penting yang perlu difikirkan adalah, jika situasi serupa berlaku kepada kita, adakah kita telah membuat perancangan dan persediaan yang mencukupi untuk memastikan anak-anak yang ditinggalkan dapat meneruskan kehidupan mereka dengan baik? Anak-anak yang masih di bawah umur memerlukan tempat perlindungan yang selamat, penjaga diri yang bertanggungjawab, penjaga harta yang dipercayai, bantuan dalam hal meneruskan kehidupan dan pendidikan mereka, serta sokongan jika mereka ditinggalkan dalam keadaan yang sukar.

Oleh itu, bagi ibu bapa yang mempunyai anak-anak di bawah umur, adalah penting untuk bersedia dan membuat perancangan yang betul. Ini termasuklah memastikan bahawa harta pusaka mereka diurus dengan telus dan bahawa mereka sentiasa mendapat perlindungan dan sokongan yang diperlukan untuk masa depan mereka.

Sudah pasti anda bertanya-tanya mengenai proses pengurusan harta pusaka bagi waris bawah umur (anak-anak) dalam Islam? Apakah yang berlaku dalam situasi ini? Bagaimana harta pusaka mereka diuruskan apabila ibu bapa mereka meninggal dunia? Teruskan bacaaan anda.

Pengurusan harta pusaka anak bawah umur -hanaffi.com

Dalam situasi di mana seseorang meninggal dunia dan meninggalkan waris bawah umur atau waris kurang upaya, biasanya seorang pentadbir akan dilantik oleh mahkamah atau pejabat pusaka kecil. Tujuannya adalah untuk mewakili waris-waris ini dalam menguruskan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati.

Namun, adalah penting untuk difahami bahawa harta pusaka tersebut tidak boleh serta-merta dimiliki oleh semua waris. Sebaliknya, ia akan diturunkan atau diuruskan kepada nama pentadbir yang telah dilantik sehingga waris bawah umur mencapai umur dewasa, iaitu 18 tahun, atau sehingga status waris kurang upaya tersebut ditarik balik.

Selain itu, adalah amalan biasa untuk mendaftarkan satu kaveat oleh Pentadbir Tanah terhadap hakmilik tanah pusaka tersebut. Ini bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan waris-waris yang masih di bawah umur atau kurang upaya. Dengan adanya kaveat pendaftar tersebut, tanah pusaka tidak boleh dipindah milik kepada pihak lain.

Walaupun nama pentadbir tercatat dalam geran harta pusaka, ini tidak memberikan hak pemilikan ke atas harta tersebut. Sebaliknya, peranan pentadbir adalah untuk mentadbir harta tersebut dan memastikan bahawa hak dan kepentingan semua waris, terutamanya waris yang masih di bawah umur atau kurang upaya, dilindungi sepenuhnya.

Pentadbir bertanggungjawab untuk memastikan hasil dari harta tersebut diagih-agihkan mengikut bahagian masing-masing seperti yang ditetapkan dalam perintah pusaka. Mereka juga perlu memastikan bahawa bahagian untuk waris yang masih di bawah umur atau kurang upaya hanya digunakan untuk kebajikan mereka semata-mata.

1. Apakah Pengertian Anak Bawah Umur Dalam Pengurusan Harta Pusaka?

Anak bawah umur dalam konteks pengurusan harta pusaka Islam merujuk kepada mereka yang belum mencapai usia kematangan undang-undang, biasanya di bawah umur 18 tahun. Mereka adalah waris yang sah kepada harta pusaka yang ditinggalkan oleh ibu bapa atau penjaga mereka yang telah meninggal dunia. Ini termasuklah harta yang ditinggalkan oleh ibu bapa kandung, wali, atau nenek moyang.

2. Siapa Yang Layak Menjadi Penjaga Untuk Anak Bawah Umur?

Merujuk kepada Enakmen Undang-undang Keluarga Islam, adalah penting untuk memahami tanggungjawab penjagaan harta anak-anak yang masih di bawah umur dalam konteks undang-undang Islam.

Pertama-tamanya, bapa adalah penjaga hakiki yang pertama dan utama bagi diri dan harta anaknya yang belum dewasa. Dalam situasi di mana bapa telah meninggal dunia, hak penjagaan ini akan turun kepada datuk lelaki di sebelah bapa, yang dalam konteks ini adalah ayah kepada suami atau ayah mertua isteri.

Jika datuk juga sudah meninggal, hak penjagaan akan beralih kepada seorang wasi yang telah dilantik oleh bapa kanak-kanak tersebut semasa hidupnya. Inilah turutannya dalam tanggungjawab pentadbir harta bagi anak bawah umur dalam undang-undang Islam.

Perlu diingat bahawa keluarga sebelah ibu tidak diberikan hak penjagaan dalam turutan ini. Namun, Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk menentukan penjaga harta mengikut pertimbangan dan kebijaksanaan Mahkamah, serta dokumen perancangan yang telah dibuat oleh si mati semasa hidupnya.

Oleh itu, penting untuk diingat bahawa isteri tidak akan secara automatik mendapat hak penjagaan harta anak-anak di bawah umur. Oleh itu, sebagai persediaan yang bijak, suami perlu melantik isteri sebagai wasi yang akan mengurus dan mentadbir harta anak-anak yang masih di bawah umur. Ini akan memudahkan proses pentadbiran selepas kematian suami.

Mungkin agak mengejutkan, tetapi dalam konteks undang-undang Islam, penjagaan harta anak adalah satu perkara yang penting. Terdapat urutan dan prosedur yang tertentu dalam menentukan siapa yang bertanggungjawab sebagai penjaga harta anak di bawah umur.

Orang yang paling layak sebagai penjaga harta anak adalah bapak mertua. Di sisi undang-undang, tanggungjawab utama menjaga anak secara langsung jatuh kepada ibu. Mahkamah akan menentukan jumlah yang sepatutnya diberikan oleh bapak mertua kepada cucu dan menantu sebagai penjaga anak.

Namun, bagaimana hubungan anda dengan keluarga mertua tidak baik dan jika ada keperluan tambahan, seperti duit tambahan semasa raya, cuti sekolah, atau awal tahun? Ini mungkin boleh menjadi situasi yang rumit.

Sekiranya anak mencapai umur 18 tahun, maka hak kesemua harta tersebut akan secara automatik diserah kepada anak, asalkan masih ada baki harta tersebut.

Seorang bapak mertua yang bijak dan baik akan melantik ibu sebagai penjaga harta dan penjaga anak. Ini kerana dia sedar bahawa ibu adalah orang yang menjaga anak sepanjang masa, 24 jam sehari.

Namun, dalam kes di mana suami sebagai pewasiat, tanggungjawab ini akan bergantung kepada keputusan suami. Hanya suami atau pewasiat lelaki yang sah sahaja yang boleh melantik penjaga harta anak bawah umur dalam wasiat.

Sekiranya ibu telah meninggal dunia, ayah akan terus menjadi penjaga harta dan penjaga anak, tanpa perlu wasiat. Siapa yang layak menjadi penjaga harta anak bergantung kepada keputusan pewasiat. Secara biasanya, pewasiat akan melantik isteri sebagai penjaga harta anak dalam wasiatnya.

Selain itu juga, adalah disyorkan untuk mengelakkan meletakkan nama anak-anak yang masih di bawah umur sebagai penerima atau penama dalam polisi takaful, KWSP, ASB, dan Tabung Haji. Ini disebabkan undang-undang menentukan bahawa jika penerima atau penama masih di bawah umur yang sah untuk berkontrak (di bawah 18 tahun), maka wang tersebut akan diserah kepada Amanah Raya dan bukannya diserah terus kepada anak yang masih di bawah umur atau kepada isteri atau ibu anak tersebut. Hal ini akan merumitkan proses pentadbiran harta pusaka si mati.

3. Bagaimana Cara Melantik Penjaga Yang Menguruskan Harta Pusaka Secara Sah?

Melantik penjaga harta pusaka untuk anak bawah umur perlulah merujuk kepada adalah proses yang yang sah disisi undangan undang Malaysia dan undang-undang Islam. Ia melibatkan beberapa langkah yang perlu diikuti dengan teliti:

3.1 Permohonan Mahkamah:
Biasanya, proses melantik penjaga bermula dengan mengemukakan permohonan kepada mahkamah syariah. Dalam permohonan ini, penjaga yang dicadangkan akan menyatakan alasan mengapa mereka layak untuk dilantik. Jika tidak ia akan berbalik kepada hireaki enakmen undang undang keluarga Islam.

3.2 Siasatan Mahkamah:
Mahkamah akan menjalankan siasatan ke atas calon penjaga termasuklah latar belakang mereka, reputasi, kemahiran kewangan, dan kebolehan untuk menjaga kepentingan anak-anak.

3.3 Kesaksian:
Saksi-saksi mungkin diperlukan untuk memberikan pandangan mereka tentang sesuai atau tidaknya calon penjaga tersebut.

3.4 Pengesahan Mahkamah:
Selepas siasatan selesai, mahkamah akan membuat keputusan untuk melantik penjaga yang sesuai. Keputusan ini adalah sah dan mengikat secara undang-undang. Proses ini perlu dibuat jika ada pihak yang mahukan hak dan rasa boleh memberikan yang terbaik kepada waris.

4. Apakah Peranan Dan Tanggungjawab Penjaga Dalam Menguruskan Waris Dan Harta Pusakanya?

Peranan dan tanggungjawab seorang penjaga dalam pengurusan harta pusaka anak bawah umur adalah penting dalam memastikan hak dan kepentingan anak-anak terlindungi dengan sempurna. Tanggungjawab ini adalah tanggungjawab yang memerlukan kesungguhan dan kecekapan, dan ia termasuk beberapa perkara berikut:

4.1 Penjaga Harta:
Penjaga memainkan peranan utama dalam pengurusan harta pusaka anak. Mereka bertanggungjawab untuk menjaga dan menguruskan harta tersebut demi kepentingan anak-anak sehingga mereka mencapai umur dewasa, biasanya pada usia 18 tahun. Ini termasuk melabur, menyimpan, atau menguruskan aset dengan bijak.

4.2 Penjaga Kebajikan:
Selain daripada pengurusan harta, penjaga juga bertanggungjawab untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan anak-anak. Ini termasuk memastikan mereka mempunyai akses kepada pendidikan yang berkualiti, bantuan perubatan jika diperlukan, serta keperluan asas seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal yang selesa.

4.3 Menjalankan Wasiat:
Jika si mati telah meninggalkan wasiat yang mengarahkan pengagihan harta kepada anak-anak dengan cara tertentu, penjaga perlu memastikan wasiat tersebut diikuti dengan teliti dan sah. Mereka juga bertanggungjawab untuk memahami dan melaksanakan arahan-arahan dalam wasiat.

4.4 Melapor dan Mendokumentasikan:
Penjaga perlu menjalankan tanggungjawab mengenai pelaporan kepada mahkamah atau pihak berkuasa yang berkenaan tentang pengurusan harta anak. Ini termasuk menyimpan rekod dan dokumen berkaitan dengan pelaburan dan transaksi kewangan bagi tujuan dokumentasi dan penyemakan.

4.5 Menguruskan Kaveat Pendaftar:
Sekiranya tanah atau harta pusaka melibatkan hakmilik yang perlu dijaga, penjaga perlu menguruskan kaveat pendaftar untuk melindungi hak dan kepentingan waris-waris bawah umur atau kurang upaya tersebut.

4.6 Membuat Keputusan Bijak:
Penjaga perlu membuat keputusan berdasarkan kepentingan terbaik anak-anak. Ini termasuk membuat keputusan mengenai pelaburan, pendidikan, dan perkara-perkara lain yang berkaitan dengan harta atau kesejahteraan anak-anak.

4.7 Melindungi Anak Daripada Kesan Negatif:
Penjaga juga perlu berusaha untuk melindungi anak-anak daripada kerosakan atau pengaruh negatif yang mungkin timbul daripada harta pusaka atau perdebatan keluarga berkaitan dengan harta tersebut.

4.8 Pematuhan Undang-Undang:
Penjaga mesti memahami dan mematuhi undang-undang yang berkaitan dengan pengurusan harta anak di wilayah atau negara mereka. Ini termasuk memastikan pematuhan cukai, peraturan pelaburan, dan undang-undang warisan yang berlaku.

Tanggungjawab penjaga adalah amanah besar yang memerlukan komitmen, keberanian, dan pengetahuan yang mendalam. Mereka perlu sentiasa menjalankan tugas mereka dengan penuh kejujuran dan keberhematan demi kepentingan anak-anak yang mereka jaga.

5. Tip Dalam Menguruskan Harta Pusaka Untuk Anak Bawa Umur

Menguruskan harta pusaka untuk anak bawah umur adalah tugas yang perlu dijalankan dengan teliti dan bijaksana. Terdapat beberapa tip yang boleh membantu dalam proses pengurusan ini:

5.1 Perancangan Awal:
Salah satu tip terpenting adalah merancang awal tentang bagaimana harta pusaka hendak diuruskan jika sesuatu berlaku kepada ibu bapa. Ini termasuk melantik penjaga dan membuat wasiat yang jelas dan sah.

5.2 Mengenal Pasti Penjaga Yang Sesuai:
Memilih penjaga yang sesuai adalah penting. Penjaga haruslah individu yang mempunyai pengetahuan kewangan yang mencukupi, integriti yang tinggi, dan kecekapan dalam menguruskan harta.

5.3 Menggunakan Perkhidmatan Profesional:
Kadang-kadang, adalah bijak untuk mendapatkan perkhidmatan profesional seperti peguam atau penasihat kewangan atau wasi dari syarikat amanah dalam proses pengurusan harta pusaka ini. Mereka boleh memberikan nasihat yang berharga dan memastikan semua prosedur sah dan teratur.

5.4 Pelaburan Yang Berhemah:
Penjaga harus berhati-hati dalam memilih pelaburan untuk harta pusaka. Mereka perlu memilih pelaburan yang selamat dan berpatutan, dengan mengambil kira tahap risiko yang sesuai dengan keperluan anak-anak.

5.5 Rekodkan Urusan Dokumen Dengan Teliti:
Semua urusan berkaitan pengurusan harta haruslah didokumentasikan dengan teliti. Ini termasuk rekod transaksi kewangan, dokumen perundangan, dan salinan wasiat. Dokumentasi yang teliti dapat membantu mengelakkan sebarang pertikaian di masa depan.

5.6 Pemantauan Berkala:
Penjaga perlu memantau prestasi pelaburan dan keadaan kewangan secara berkala. Ini termasuk menyemak portfolio pelaburan, pembayaran hutang, dan pematuhan cukai.

5.7 Pendidikan Kewangan Anak:
Sebaiknya melibatkan anak-anak dalam proses pengurusan harta, terutamanya apabila mereka semakin matang. Mereka perlu diberi pendidikan berkenaan kewangan yang asas dan diberi pengetahuan tentang bagaimana menguruskan harta mereka sendiri pada masa akan datang.

5.8 Pertimbangkan Perlindungan Insuran/Takaful:
Pertimbangkan untuk mendapatkan polisi perlindungan takaful yang sesuai yang boleh memberikan perlindungan kewangan jika berlaku sesuatu kepada penjaga atau harta pusaka.

5.9 Berunding Dengan Mahkamah:
Sekiranya terdapat pertikaian dalam pengurusan harta pusaka, berunding dengan mahkamah mungkin perlu. Ini boleh membantu menyelesaikan pertikaian secara adil dan sah.

5.10 Komitmen Kepada Kepentingan Anak:
Yang paling penting, penjaga haruslah berkomitmen kepada kepentingan terbaik anak-anak yang mereka uruskan. Segala keputusan dan tindakan haruslah berasaskan kebajikan anak-anak tersebut.

Pengurusan harta pusaka untuk anak bawah umur adalah tanggungjawab yang besar, tetapi dengan perancangan yang teliti dan nasihat yang sesuai, ia boleh dijalankan dengan berkesan untuk memastikan masa depan kewangan anak-anak terjamin.

Kesimpulan

Sebagai ibu bapa yang mempunyai anak bawah umur, adalah penting untuk bersedia dan merancang dengan teliti bagi memastikan kebajikan anak-anak yang ditinggalkan terjamin. Ringkasnya untuk menjamin kebajikan waris jika anda masih hidup buatlah dua langkah penting ini.

Pertama: Menulis Wasiat
Menulis wasiat adalah langkah awal yang sangat penting. Wasiat adalah satu-satunya dokumen yang akan bercakap bagi pihak kita apabila kita telah meninggal dunia. Ia tidak hanya dapat menjamin dan memelihara hak anak-anak yatim, tetapi juga dapat mengelakkan sebarang ketidakadilan dalam pengagihan harta. Dalam merangka wasiat, beberapa perkara penting perlu diambil kira:

Melantik WASI: Memilih WASI yang bertanggungjawab dan berkebolehan adalah kunci. WASI ini akan bertanggungjawab untuk mentadbir harta pusaka, termasuk pengumpulan aset, penyelesaian hutang, dan pengagihan harta.

Melantik PENJAGA HARTA: Selain WASI, PENJAGA HARTA yang amanah dan bertanggungjawab perlu dilantik. Penjaga ini akan memegang dan menguruskan harta yang bakal diwarisi oleh anak-anak di bawah umur. Mereka harus menguruskannya dengan amanah untuk kebajikan anak-anak tersebut hingga mereka mencapai umur dewasa.

Pendokumentasian Yang Teliti: Semua urusan berkaitan pengurusan harta haruslah didokumentasikan dengan teliti. Ini termasuk menyenaraikan aset dan liabiliti, menentukan bagian untuk setiap waris, dan memberikan arahan khusus jika perlu.

Pemilihan Amanah: Menggunakan amanah untuk harta tunai, sijil Takaful, atau polisi insurans adalah satu strategi yang baik. Melalui amanah, pemilik harta boleh melantik pemegang amanah yang jujur dan amanah untuk menguruskan harta mengikut terma dan syarat yang ditetapkan.

Kedua: Melantik Pemegang Amanah
Melantik Pemengang Amanah adalah langkah tambahan yang penting dalam pengurusan harta pusaka. Melalui amanah, pemilik harta boleh mengekalkan kawalan ke atas harta pusaka selepas kematian mereka. Pemegang amanah yang dipilih perlu memiliki integriti yang tinggi dan berwibawa. Kelebihan amanah adalah:

Pengeluaran Duit Dalam Keadaan Keperluan: Harta amanah tidak akan terbeku selepas kematian pemiliknya, dan ia boleh digunakan untuk saraan hidup, pendidikan, kesihatan, dan keperluan anak-anak yang ditinggalkan. Ini memudahkan proses pentadbiran dan memastikan anak-anak mendapat sokongan yang diperlukan.

Keseluruhannya, melalui langkah-langkah ini, ibu bapa dapat memastikan bahawa hak anak-anak yang masih bawah umur terpelihara dengan baik. Pengurusan harta pusaka yang bijak dan berwibawa adalah penting untuk memastikan masa depan anak-anak yang ditinggalkan. Tugas dan tanggungjawab ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah, dan oleh itu, kita perlu melaksanakannya dengan teliti dan amanah.

Jadi pastikan untuk dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang penasihat kewangan atau peguam atau perunding pengurusan harta pusaka yang profesional seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci mengenai bagaimana untuk melindungi hak pusaka pasangan anda berdasarkan sudut undang-undang tempatan sedia ada harini.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!