Tugas Penting Sebagai Pentadbir Harta Pusaka

Tugas Penting Sebagai Pentadbir Harta Pusaka
Home » Harta Pusaka » Tugas Penting Sebagai Pentadbir Harta Pusaka

Jadi, anda telah dilantik sebagai pentadbir harta pusaka. Tahniah, ini bermakna seseorang mempercayai anda untuk mengendalikan aset mereka dengan betul selepas mereka tiada. Tetapi jangan terlalu cepat untuk gembira kerana tugas sebagai pentadbir harta pusaka datang dengan tanggungawab yang besar. Bukan kerja mudah!

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda ditugaskan untuk mengurus pengagihan aset harta pusaka seperti wang, harta, pelaburan, pusaka dan banyak lagi. Anda perlu membuat keputusan kewangan dan undang-undang yang penting, memfailkan cukai, berkomunikasi dengan benefisiari, dan memastikan harta pusaka dibahagikan mengikut kehendak terakhir si mati.

ia boleh menjadikan anda murung jika tak berjaya laksanakan tugas sebagai pentadbir harta pusaka. Tetapi jangan risau, kami sedia membantu anda. Panduan ini akan membimbing anda menggalas tugas sebagai pentadbir harta pusaka supaya anda boleh menyelesaikan harta pusaka dengan cekap dan mengelakkan masalah yang mungkin timbul. Tarik nafas dalam-dalam dan selami.

Peranan Dan Tanggungjawab Pentadbir Harta Pusaka

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda mempunyai tanggungjawab penting untuk dilaksanakan. Peranan anda adalah untuk menguruskan harta pusaka dan memastikan hasrat terakhir si mati dituruti.

1. Menyelesaikan Hutang Tertunggak

Salah satu tugas pertama anda ialah menyelesaikan sebarang hutang tertunggak yang tertunggak oleh si mati, seperti bil utiliti, kad kredit atau pinjaman. Anda perlu memberitahu syarikat tentang kematian dan mungkin terpaksa menjual aset harta pusaka untuk membayar hutang jika dana tidak mencukupi.

2. Mengagihkan Aset

Salah satu tugas sebagai pentadbir harta pusaka adalah mengagihkan aset si mati seperti harta, pelaburan, koleksi dan wang kepada benefisiari yang dimaksudkan yang dinamakan dalam wasiat atau waris faraid. Ini termasuk tugas seperti menjual hartanah, menutup akaun dan memindahkan pemilikan aset. Pastikan semua penerima menerima apa yang mereka berhak tepat pada masanya.

3. Memfailkan Kertas Kerja Yang Diperlukan

Terdapat kertas kerja tertentu yang perlu difailkan dengan organisasi yang berbeza. Ini termasuk memberitahu bank, syarikat insurans dan agensi kerajaan seperti Pentadbiran Keselamatan Sosial dan memfailkan wasiat di mahkamah probet. Anda juga mungkin perlu memfailkan penyata cukai akhir bagi pihak si mati.

4. Menyimpan Rekod

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda mesti menyimpan rekod terperinci semua transaksi, komunikasi dan aktiviti yang berkaitan dengan harta pusaka. Benefisiari atau mahkamah mungkin memerlukan anda menyediakan perakaunan harta pusaka yang menyenaraikan semua pendapatan, perbelanjaan, pengagihan aset dan banyak lagi. Penyimpanan rekod dan ketelusan yang betul adalah penting untuk memenuhi tugas anda dengan penuh tanggungjawab.

Dengan ketekunan dan penjagaan, anda boleh berjaya menyelesaikan harta pusaka dan menghormati kehendak si mati. Peranan pentadbir adalah sukar tetapi penting, jadi ambil perhatian serius dan minta bantuan jika anda memerlukannya.

Proses Melantik Pentadbir Harta Pusaka Yang Sesuai

Sebagai pentadbir harta pusaka, salah satu tugas terpenting anda ialah melantik wasi yang sesuai. Para wasi bertanggungjawab menguruskan harta pusaka dan mengagihkan aset mengikut wasiat. Memilih pelaksana yang layak dan boleh dipercayai akan menjadikan keseluruhan proses berjalan dengan lebih lancar.

Apabila mempertimbangkan pelaksana, fikirkan tentang keluarga dan rakan rapat anda. Cari individu yang teratur, bertanggungjawab dan mampu menangani situasi yang berpotensi menimbulkan tekanan dengan berhati-hati dan empati. Mereka juga harus berada dalam kedudukan kewangan yang baik sendiri.

Bincangkan peranan dan tanggungjawab seorang wasi dengan bakal calon sebelum melantik mereka secara rasmi. Jelaskan bahawa ia boleh memakan masa, kerana mereka mungkin perlu mengumpul aset, membayar sebarang hutang, dan menyelesaikan sebarang pertikaian. Pastikan mereka memahami sepenuhnya perkara yang mereka daftarkan.

Sebaik sahaja anda telah memilih pelaksana, namakan mereka secara rasmi dalam wasiat anda dan simpan salinan yang ditandatangani pada fail. Anda juga harus memberikan mereka butiran tentang aset, akaun, kata laluan, dokumen anda dan sebarang maklumat lain yang akan membantu mereka menjalankan tugas mereka.

Melantik pelaksana yang betul adalah salah satu hadiah terbaik yang boleh anda tinggalkan kepada orang yang anda sayangi. Pelaksana yang cekap dan prihatin akan berusaha dengan gigih untuk memenuhi hasrat terakhir anda dan menjadikan proses itu tidak menyakitkan yang mungkin untuk penerima anda. Dengan komunikasi terbuka dan perancangan yang betul, anda boleh yakin bahawa harta pusaka anda akan berada di tangan yang baik.

Mengenalpasti Dan Mengumpulkan Aset Si Mati

Sebagai pentadbir harta pusaka, salah satu tugas penting anda adalah mengenal pasti dan mengumpulkan semua aset dan harta milik si mati. Ini termasuk:

 • Wang tunai, akaun bank, pelaburan, polisi insurans dan lain-lain. Anda perlu menghubungi mana-mana institusi kewangan berkaitan untuk mendapatkan baki dan butiran akaun. Kumpulkan semua buku akaun, kenyataan dan dokumen sokongan.
 • Harta tanah seperti rumah, tanah pertanian dan komersial. Anda perlu mendapatkan salinan geran, pajakan dan dokumen hakmilik tanah. Hubungi peguam untuk mengesahkan pemilikan tanah dan menilai nilai pasaran semasa tanah tersebut.
 • Kenderaan seperti kereta, van, lori dan sebagainya. Anda perlu mendapatkan salinan geran kenderaan, pendaftaran, insurans dan nilai pasaran kenderaan.
 • Perabot, perhiasan, barang kemas dan koleksi. Anda mungkin perlu melakukan penilaian profesional untuk menentukan nilai pasaran barang-barang ini.
 • Saham, bon dan pelaburan dalam syarikat. Anda perlu menghubungi setiap syarikat untuk mendapatkan butiran pegangan saham / bon dan nilai pasarannya.
 • Wang simpanan, akaun KWSP, polisi skim persaraan swasta dan lain-lain. Anda perlu menghubungi setiap institusi yang berkaitan untuk mendapatkan baki akaun dan butiran polisi.

Dengan mengenal pasti dan mengumpulkan maklumat mengenai semua aset dan harta pusaka ini, anda dapat memastikan harta pusaka dibahagikan mengikut wasiat atau faraid si mati. Ia juga memudahkan proses pengagihan dan penyelesaian harta pusaka.

Agihan Harta Pusaka Kepada Waris Yang Berhak

Sebagai pentadbir harta pusaka, salah satu tugas penting anda adalah membahagikan harta kepada waris yang berhak menerimanya. Ini termasuk harta seperti wang tunai, aset, saham, dan sebagainya. Anda perlu mengenal pasti siapa waris yang sah dan bahagian harta pusaka yang mereka berhak mendapat.

Agihan Harta Kepada Waris

Sebelum membahagikan harta, anda perlu menyediakan senarai waris yang berhak dan peratusan bahagian yang mereka patut terima berdasarkan wasiat, faraid atau undang-undang. Jika tiada wasiat, waris akan dibahagikan mengikut hukum faraid.

 • Hubungi setiap waris dan beritahu mereka tentang harta pusaka yang mereka akan terima. Berikan butiran lengkap aset dan nilainya.
 • Aturkan taklimat dengan waris untuk membincangkan proses pembahagian dan dokumen yang perlu ditandatangani. Jelaskan dengan teliti kepada mereka tentang obligasi dan tanggungjawab mereka sebagai penerima harta.
 • Laksanakan proses pemindahan hak milik, pendaftaran dan penyerahan aset kepada waris. Anda mungkin perlu membantu waris dalam urusan ini.
 • Bantu waris menyelesaikan cukai yang perlu dibayar hasil daripada pewarisan harta seperti cukai tanah, duti setem dan lain-lain.
 • Simpan rekod lengkap pembahagian harta termasuk senarai aset, nilai, waris dan bahagian masing-masing. Ini penting untuk rujukan dan audit di masa hadapan.

Dengan melaksanakan pembahagian harta pusaka dengan teliti dan profesional, anda dapat memastikan harta diagihkan kepada waris yang berhak mengikut undang-undang dan kehendak si mati. Ini akan memberikan ketenangan fikiran kepada waris dan memudahkan urusan pentadbiran harta

Perkara-Perkara Yang Boleh Dilakukan Oleh Pentadbir Harta Pusaka

Sebagai pentadbir harta pusaka, banyak pantang larang yang anda kena tahu, disini saya senaraikan perkara yang anda boleh buat, antaranya:

 • Menyelia dan mengawasi pekerja di bawah pentadbiran anda. Ini termasuk memastikan mereka menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan. Anda boleh mengarahkan pekerja untuk melakukan kerja tertentu.
 • Membuat keputusan mengenai hal ehwal pejabat atau jabatan anda. Sebagai pentadbir, anda diberi kuasa untuk membuat keputusan penting yang melibatkan operasi harian.
 • Menguruskan bajet jabatan anda. Anda bertanggungjawab untuk merancang dan memperuntukan perbelanjaan tahunan jabatan. Pastikan wang disalurkan dengan bijak.
 • Mengendalikan mesyuarat dan perbincangan. Sebagai ketua, anda perlu memimpin mesyuarat dalamannya jabatan. Anda juga boleh mengadakan sesi perbincangan dengan kakitangan untuk membincangkan hal ehwal penting.
 • Memberi penilaian prestasi kepada kakitangan. Sebagai pentadbir, anda bertanggungjawab untuk menilai prestasi kakitangan di bawah pengurusan anda. Berikan penilaian adil dan objektif berdasarkan kerja dan sumbangan mereka.

Dengan kuasa yang diberikan, pastikan anda menggunakannya dengan bijak. Jangan sekali-kali menyalahgunakan kuasa anda kerana ini boleh mendatangkan implikasi buruk. Sentiasa menghormati dan melayan kakitangan anda dengan adil.

Perkara-Perkara Yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pentadbir Harta Pusaka

Sebagai pentadbir, ada beberapa perkara yang tidak boleh anda lakukan. Ini termasuk:

1. Mengabaikan Tanggungjawab

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda bertanggungjawab untuk memastikan semua operasi berjalan lancar. Jangan abaikan tugas-tugas penting seperti memantau sistem, menangani aduan pengguna, atau menguruskan data dan fail. Kegagalan untuk melakukan tugas-tugas ini boleh menyebabkan gangguan atau kerugian.

2. Menyalahgunakan Kuasa

Jangan gunakan kedudukan anda untuk mementingkan diri sendiri atau kawan-kawan. Ini termasuk memberi kelebihan atau layanan istimewa kepada orang tertentu, atau menggunakan sumber syarikat untuk faedah peribadi. Tindakan sedemikian adalah tidak beretika dan boleh dianggap sebagai penyalahgunaan kuasa.

3. Mendedahkan Maklumat Sulit

Anda mungkin mempunyai akses kepada maklumat sulit seperti data peribadi pelanggan, rahsia perniagaan, atau fail keselamatan. Jangan sesekali dedahkan maklumat ini kepada pihak yang tidak dibenarkan. Ini termasuk berkongsi melalui media sosial atau membocorkan kepada pesaing. Pelanggaran ini boleh didakwa di bawah undang-undang perlindungan data dan boleh menyebabkan tindakan undang-undang.

4. Melakukan Pemilih kasih

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda perlu bersikap adil dan saksama terhadap semua bawahan, pelanggan, dan rakan kongsi. Jangan melakukan pemilih kasih atau memberi layanan istimewa kepada sesiapa berdasarkan faktor seperti bangsa, agama, atau gender mereka. Amalkan sikap profesional yang tidak berat sebelah demi integriti organisasi anda.

Tip Pentadbiran Harta Pusaka Yang Berkesan

Sebagai pentadbir harta pusaka, anda memainkan peranan penting dalam pengurusan harta pusaka si mati. Berikut adalah beberapa tip pentadbiran harta pusaka yang berkesan:

Kenal pasti harta pusaka dan waris

 • Kenal pasti semua aset, hak milik, akaun bank dan sebagainya yang terdapat dalam harta pusaka.
 • Kumpulkan dokumen sokongan seperti geran tanah, sijil saham, penyata bank dan lain-lain.
 • Kenal pasti waris yang sah dan hubungan mereka dengan si mati.

Urus pembahagian harta pusaka

 • Pembahagian harta pusaka hendaklah dibuat mengikut peruntukan di dalam wasiat atau mengikut undang-undang pembahagian harta pusaka tanpa wasiat.
 • Edarkan notis kepada waris mengenai butiran harta pusaka dan cadangan pembahagian. Beri peluang kepada waris untuk membuat bantahan.
 • Selesaikan sebarang pertikaian atau bantahan sebelum membuat pembahagian akhir harta pusaka.

Laksanakan obligasi pentadbir

 • Bayar semua hutang, cukai dan fi pentadbiran yang perlu dibayar daripada harta pusaka.
 • Laksanakan wasiat si mati seperti menyelesaikan zakat, mengagihkan wang kepada badan amal dan sebagainya.
 • Failkan penyata akaun harta pusaka setiap tahun ke pejabat tanah sehingga proses pentadbiran selesai.

Serahkan harta pusaka kepada waris

 • Serahkan semua dokumen berkaitan aset dan hak milik kepada waris masing-masing.
 • Pindahkan aset seperti rumah, kenderaan dan lain-lain kepada nama waris.
 • Tutup akaun bank atas nama si mati dan serahkan baki kepada waris mengikut perkadaran yang ditetapkan.

Kesimpulan

Anda mempunyai tanggungjawab yang besar sebagai pentadbir harta pusaka. Ia boleh berasa sangat menggembirakan untuk mengendalikan aspek undang-undang, kewangan dan keluarga dalam peranan ini sambil juga menangani kesedihan anda sendiri. Walau bagaimanapun, dengan mendidik diri anda tentang tugas utama, menetapkan keutamaan, dan tidak takut untuk meminta bantuan apabila anda memerlukannya, anda akan mendapat keyakinan terhadap keupayaan anda untuk melaksanakan tugas penting ini dengan betul. Kekal fokus untuk melakukan yang betul mengikut kehendak terakhir orang yang anda sayangi dan membantu penerima mereka melalui masa yang sukar ini. Walaupun jalan di hadapan tidak mudah, anda akan berasa selesa apabila mengetahui anda menghargai ingatan mereka dan membantu memberikan keselamatan kepada mereka yang mereka tinggalkan. Dengan kerja keras dan ketekunan, anda akan mendapat ini.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!