Aset Digital dan Harta Pusaka: Cabaran dan Peluang di Zaman Sekarang

Home » Faraid » Aset Digital dan Harta Pusaka: Cabaran dan Peluang di Zaman Sekarang

Bacaan khas untuk pemilik aset digital. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit

Dalam zaman moden yang penuh dengan teknologi, konsep harta pusaka tidak lagi terhad kepada harta fizikal seperti rumah atau duit tunai. Ia telah berkembang dengan merangkumi aset-aset digital, seperti kripto, dokumen elektronik, akaun media sosial, dan lain-lain lagi yang mempunyai nilai.

Cuba kita bayangkan, jika arwah mempunyai akaun media sosial yang mempunyai pengaruh dan menjana pendapatan sudah pasti ia adalah sebahagian daripada harta pusaka dalam bentuk digital anda.

Pengurusan harta pusaka makin mencabar disaat ramai orang ada harta yang perlbagai, pengurusan aset digital dalam harta pusaka adalah bidang baru. Hal ini adalah kerana aset digital ini tidak dapat dilihat atau disentuh seperti harta fizikal tradisional.

Di samping itu, terdapat isu-isu undang-undang yang kompleks dan masalah keselamatan yang berkaitan dengan aset digital ini. Sebagai contoh, katakanlah anda mempunyai cryptocurrency yang bernilai tinggi. Apa yang akan berlaku kepada cryptocurrency ini jika sesuatu berlaku kepada anda? Adakah waris anda tahu bagaimana untuk mengaksesnya? Apakah undang-undang berkaitan dengan harta pusaka digital di negara anda? Semua ini adalah soalan-soalan penting yang perlu dijawab.

Pada masa yang sama, aset digital sebenarnya banyak membuka peluang baru kepada waris. bayangkan, jika anda mungkin mempunyai akaun media sosial yang mempunyai banyak pengikut dan mempunyai mesej penting untuk disampaikan. Pasti ia bernilai tinggi.

Namun, apa yang berlaku kepada aset digital anda selepas kematian? Adakah anda mahu mereka dihapuskan atau diteruskan? Semua ini adalah pertimbangan penting yang perlu diambil kira dalam pengurusan harta pusaka digital.

Situasi semasa juga, memainkan peranan dalam pengurusan harta pusaka digital. Contohnya, berita-berita tentang penipuan siber dan kebocoran data adalah perkara yang menjadi tumpuan utama dalam dunia siber. Ini mungkin menyebabkan kebimbangan tentang keselamatan aset digital anda selepas kematian anda.

Sebab itu, adalah penting untuk merenungkan semua aspek ini dan merancang dengan bijak untuk pengurusan harta pusaka digital anda. Ini bukan hanya tentang wang, tetapi juga mengenai warisan digital anda yang mungkin mempunyai nilai emosi dan penting untuk dijaga dan disampaikan.

1: Aset Digital dalam Perspektif Islam

Dalam Islam, pengurusan harta pusaka adalah satu aspek penting dalam agama. Aset digital adalah satu realiti baru yang perlu difahami dalam konteks Islam. Al-Quran memberikan panduan tentang pembahagian harta pusaka.

Surah An-Nisa ayat 7 menyatakan: “Harta pusaka hendaklah diuruskan dengan adil dalam semua kes. Dan sesiapa yang berhubung dengan perintah harta pusaka sepatutnya melakukan dengan adil.”

Pengurusan harta pusaka dalam perspektif Islam adalah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam. Ini termasuklah pengurusan harta fizikal dan, dalam era moden yang semakin canggih seperti sekarang, pengurusan aset digital juga perlu diberi perhatian serius. Dalam perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diambil kira dalam pengurusan aset digital dalam harta pusaka.

 1. Keadilan dan Kesaksamaan:
  Prinsip asas dalam pengurusan harta pusaka dalam Islam adalah keadilan dan kesaksamaan. Ini bermaksud bahawa harta pusaka perlu dibahagikan dengan adil di antara waris-waris yang berhak tanpa sebarang penindasan atau ketidakadilan. Ini juga merangkumi aset digital.

  Contohnya, jika seseorang mempunyai harta digital dalam bentuk cryptocurrency, nilai sebenarnya perlu diambil kira semasa pembahagian, dan semua waris yang berhak mesti diberi bahagian yang adil.
 2. Pengetahuan dan Kesedaran:
  Pengurusan harta pusaka digital juga memerlukan pengetahuan dan kesedaran yang mencukupi. Waris-waris dan pemilik harta perlu memahami apa itu aset digital, bagaimana mengaksesnya, dan apa yang perlu dilakukan selepas kematian pemilik harta. Ini juga melibatkan memastikan bahawa maklumat mengenai akses ke aset digital disimpan dengan selamat dan boleh diakses oleh waris.

  Contoh: Seorang individu yang memiliki cryptocurrency perlu memastikan waris-warisnya tahu bagaimana untuk mengakses wallet kripto dan kunci peribadi. Ini mungkin melibatkan menyimpan maklumat ini dalam wasiat atau dokumen penting lain.
 1. Undang-Undang dan Peraturan:
  Pengurusan harta pusaka dalam Islam juga tertakluk kepada undang-undang dan peraturan yang berlaku. Ini termasuk undang-undang faraid yang menggariskan pembahagian harta pusaka mengikut peratusan yang ditetapkan. Dalam konteks aset digital, undang-undang berkaitan dengan harta pusaka digital mungkin berbeza dari satu negara ke negara lain, dan pemilik harta perlu memahami undang-undang tempatan.

  Contoh: Di Malaysia, harta pusaka termasuk harta fizikal dan digital. Undang-undang berkaitan dengan faraid dan pengurusan harta pusaka digital boleh berbeza daripada undang-undang di negara lain.
 1. Niat dan Kehendak:
  Seperti dalam semua urusan dalam Islam, niat dan kehendak yang tulus adalah penting dalam pengurusan harta pusaka digital. Pemilik harta perlu membuat niat yang jelas mengenai apa yang mereka ingin lakukan dengan aset digital mereka selepas kematian mereka. Ini mungkin termasuk mewarisi kepada waris, menderma kepada amal, atau menggunakannya untuk tujuan tertentu yang mendapat keredhaan Allah.

  Contoh: Seseorang mungkin mempunyai akaun media sosial yang mempunyai pengikut yang ramai. Dalam niat mereka, mereka mahu akaun tersebut diteruskan oleh keluarga mereka atau digunakan untuk tujuan yang mendidik.

Dalam kesemua situasi ini, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang dan agama yang sesuai untuk memastikan bahawa pengurusan harta pusaka digital adalah sah dari segi undang-undang dan selaras dengan nilai-nilai Islam. Ini membantu memastikan bahawa aset digital tidak terbuang atau disalahgunakan selepas kematian pemilik harta, dan ia juga membantu untuk menjaga keadilan dan kesaksamaan di dalam proses pembahagian harta pusaka.

2: Cabaran Pengurusan Aset Digital

Kita sedia maklum, dalam era moden ini, aset digital telah menjadi semakin penting dalam kehidupan seharian kita. Ini termasuklah cryptocurrency, fail digital, e-mel, akaun media sosial, dan banyak lagi. Namun, pengurusan aset digital dalam konteks harta pusaka membawa cabaran-cabaran tersendiri yang perlu dihadapi. Berikut adalah beberapa daripada cabaran utama yang perlu diatasi dalam pengurusan aset digital dalam harta pusaka:

 1. Kelemahan Pengetahuan:
  Salah satu cabaran utama adalah kelemahan pengetahuan mengenai aset digital di kalangan waris-waris atau pemilik harta. Ramai orang mungkin mempunyai aset digital tetapi tidak memahami sepenuhnya bagaimana untuk menguruskannya atau menyimpannya dengan selamat. Ini boleh menyebabkan ketidakpastian dan masalah selepas kematian pemilik harta.

  Contoh: Seseorang yang memiliki cryptocurrency mungkin tidak mengerti bagaimana menyimpan kunci peribadi dengan selamat atau bagaimana untuk mengaksesnya. Ini boleh mengakibatkan kehilangan aset digital tersebut.
 2. Kehilangan Akses:
  Pengurusan aset digital sering bergantung pada akses kepada akaun dan kata laluan. Jika pemilik harta tidak memberikan akses yang mencukupi kepada waris-waris atau tidak meninggalkan arahan yang jelas mengenai bagaimana untuk mengakses aset digital, maka ini boleh menyebabkan aset digital tersebut terkunci untuk selamanya.

  Contoh: Jika seseorang meninggal dunia tanpa memberikan kata laluan kepada akaun e-mel yang mengandungi maklumat penting, waris-waris mungkin tidak dapat mengakses dokumen-dokumen tersebut.
 3. Keselamatan dan Keganasan dalam Talian:
  Aset digital juga boleh terdedah kepada risiko keselamatan dalam talian. Akaun-akaun media sosial boleh diambil alih, cryptocurrency boleh dicuri, dan maklumat peribadi boleh disalahgunakan. Ini boleh menjadi masalah besar jika tidak diurus dengan cermat.

  Contoh: Terdapat kes-kes di mana akaun media sosial orang yang telah meninggal dunia digunakan untuk penipuan atau penyebaran maklumat palsu.
 4. Perbezaan Undang-Undang:
  Cabaran lain adalah perbezaan dalam undang-undang berkaitan dengan aset digital di pelbagai negara. Undang-undang mengenai harta pusaka digital mungkin berbeza dari satu negara ke negara lain, dan ini boleh menjadi rumit jika pemilik harta mempunyai aset digital di pelbagai bidang kuasa undang-undang.

  Contoh: Di beberapa negara, undang-undang mungkin belum lagi mengakui sepenuhnya kepemilikan aset digital, yang boleh menyebabkan masalah dalam pengurusan harta pusaka.
 5. Privasi dan Etika:
  Pengurusan aset digital juga melibatkan isu privasi dan etika. Bagaimana maklumat peribadi dalam e-mel atau media sosial hendak diuruskan selepas kematian pemilik harta? Adakah ianya harus diwarisi, dihapuskan, atau dikekalkan?

  Contoh: Beberapa platform media sosial mempunyai dasar mengenai akaun orang yang telah meninggal dunia, tetapi terdapat perbincangan mengenai apa yang harus dilakukan dengan akaun-akaun tersebut dari segi privasi dan kenangan.

Disebabkan itu, kita sebagai orang yang bertanggungjawab atau waris perlu memastikan pengurusan aset digital dalam harta pusaka dirancang dengan teliti, dan dapatkan pengetahuan yang mencukupi supaya memudahkan kefahaman mengenai aspek undang-undang mahupon agama.

3: Perancangan Harta Pusaka Digital

Adapon, perancangan harta pusaka digital adalah langkah penting untuk memastikan aset digital seseorang diuruskan dan diselesaikan dengan baik selepas kematian. Ini merangkumi segala-galanya dari cryptocurrency hingga akaun media sosial, fail digital, dan e-mel. Berikut adalah beberapa langkah penting dalam perancangan harta pusaka digital:

 1. Pengenalan kepada Aset Digital:
  Langkah pertama adalah mengenalpasti semua aset digital yang dimiliki. Ini termasuklah cryptocurrency seperti Bitcoin, Litecoin, dan Ethereum, akaun media sosial seperti Facebook dan Twitter, serta fail-fail penting dalam komputer atau storan awan.

  Contoh: Seseorang mungkin mempunyai akaun Coinbase yang mengandungi cryptocurrency dan akaun Instagram yang mempunyai nilai kenangan dan nilai yang tinggi.
 2. Penyusunan Senarai Aset Digital:
  Buat senarai aset digital berserta butiran butiran berkaitan. Ini boleh termasuk URL, nama pengguna, kata laluan, dan sebarang arahan khusus yang perlu diambil selepas kematian.

  Contoh: Dalam senarai aset digital, seseorang mungkin menyenaraikan URL kepada akaun-akaun mereka dan kata laluan yang berkaitan.
 3. Penyimpanan Selamat Kata Laluan:
  Kata laluan adalah kunci utama untuk mengakses aset digital. Oleh itu, penting untuk menyimpan kata laluan dengan selamat. Ini boleh dilakukan dengan menggunakan pengurus kata laluan seperti LastPass atau dengan menulisnya di buku khas yang disimpan di tempat selamat.

  Contoh: Seorang individu mungkin menggunakan aplikasi pengurus kata laluan untuk menyimpan kata laluan akaun-akaun mereka.
 4. Penunjuk Arah yang Jelas:
  Jika ada arahan khusus mengenai apa yang perlu dilakukan dengan aset digital selepas kematian, ianya perlu dijelaskan secara terperinci. Ini termasuklah siapa yang mempunyai hak untuk mengakses aset digital dan apa yang perlu dilakukan dengan mereka.

  Contoh: Seseorang mungkin mahu akaun media sosial mereka dihapuskan selepas kematian atau mungkin mahu cryptocurrency dijual dan hasilnya disumbangkan kepada amal.
 5. Menggunakan Perkhidmatan Pemegang Amanah Untuk Menjaga Akses Keselamatan Digital:
  Terdapat perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan pemegang amanah digital di mana individu boleh menyimpan maklumat aset digital dan arahan-arahan mereka. Ini membolehkan akses kepada waris-waris selepas kematian.
 6. Penyusunan Semula Wasiat:
  Selaras dengan perancangan harta pusaka digital, wasiat perlu disusun semula untuk merangkumi arahan-arahan khusus berkaitan aset digital. Ini memastikan bahawa arahan-arahan yang berkaitan dengan harta pusaka digital adalah sah di mata undang-undang.

  Contoh: Dalam wasiat, individu mungkin menyatakan bahawa semua akaun media sosial perlu dihapuskan selepas kematian mereka.
 7. Sedekah Digital:
  Individu juga boleh mempertimbangkan untuk mewarisi aset digital kepada amal atau badan bukan untung yang mereka sokong. Ini adalah cara yang baik untuk memberi sumbangan kepada masyarakat dan meninggalkan kesan positif selepas kematian.

  Contoh: Seseorang mungkin mahu mewarisi cryptocurrency mereka kepada organisasi yang menyokong pendidikan anak-anak miskin.

Perancangan harta pusaka digital adalah penting dalam dunia digital moden. Ia membantu memastikan bahawa aset digital tidak terbiar atau terkunci selepas kematian, dan memudahkan proses pengurusan harta pusaka oleh waris-waris. Dengan langkah-langkah yang betul, seseorang boleh meninggalkan warisan digital yang berharga dan bermakna.

4: Kaedah Pengurusan Faraid Aset Digital

Dalam era digital yang semakin canggih, pengurusan faraid harta pusaka telah meluas untuk merangkumi aset-aset digital. Ini termasuklah cryptocurrency, fail-fail digital, akaun media sosial, dan banyak lagi. Cara menguruskan faraid aset digital ini sebenarnya hampir sama dengan pengurusan harta alih yang lain.

Aset digital ini boleh dikategorikan dalam dua jenis harta pusaka, iaitu harta alih dan harta tak alih. Pengurusan faraid aset digital haruslah mengambil kira jenis-jenis harta yang ada, sama ada harta alih, harta tak alih, atau gabungan keduanya.

Sebelum pengurusan faraid dilakukan, pihak waris perlu mengenalpasti semua aset digital yang dimiliki oleh si mati. Ini termasuklah cryptocurrency seperti Bitcoin, akaun media sosial seperti Facebook, atau apa-apa jenis fail digital yang memiliki nilai. Contohnya, seseorang mungkin mempunyai Bitcoin di platform seperti Luno atau akaun Facebook yang aktif.

Kemudian, pihak waris perlu membuat senarai aset digital beserta butiran seperti URL, nama pengguna, dan kata laluan. Ini penting kerana kata laluan adalah kunci untuk mengakses aset digital. Pastikan kata laluan disimpan dengan selamat, sama ada dengan menggunakan aplikasi pengurusan kata laluan atau dengan menulisnya di tempat selamat.

Pihak waris juga perlu membuat penunjuk arah yang jelas mengenai apa yang perlu dilakukan dengan aset digital selepas kematian. Ini termasuklah siapa yang berhak mengakses aset digital tersebut dan arahan khusus berkaitan pengurusan mereka. Contohnya, seseorang mungkin mahu akaun media sosial mereka dihapuskan selepas kematian atau mungkin mewarisi cryptocurrency kepada waris tertentu.

Perlu diingat bahawa pengurusan aset digital dalam faraid memerlukan pengetahuan tentang jenis-jenis aset yang dimiliki si mati. Ini termasuklah penglibatan si mati dalam berdagang cryptocurrency atau melibatkan diri dalam platform-platform yang diluluskan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang patuh syariah seperti Luno, SINEGY, Tokenize, atau MX Global. Pengetahuan ini penting agar aset digital tidak terbiar dalam pengurusan harta pusaka dan pihak waris dapat menuntutnya melalui medium yang berwibawa.

Dalam pengurusan faraid aset digital, pihak waris tidak perlu bimbang kerana kebanyakan platform aset digital telah mempunyai maklumat pelanggan mereka yang dikemas kini dan berkaitan dengan SSM dan Bank Negara Malaysia (BNM). Pihak waris juga boleh mendapatkan bantuan daripada agensi yang menguruskan faraid seperti Amanah Raya Berhad (ARB) atau Mahkamah Syariah.

ARB adalah sebuah syarikat milik penuh kerajaan yang menawarkan perkhidmatan pengurusan pewarisan kepada masyarakat. Mereka berperanan sebagai pemegang amanah utama di Malaysia dan berusaha untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam perancangan harta pusaka. ARB juga bekerjasama dengan pelbagai agensi kerajaan dan institusi kewangan untuk menawarkan penyelesaian holistik dalam pengurusan pewarisan.

Mahkamah Syariah pula terdiri daripada Mahkamah Rendah Syariah dan Mahkamah Tinggi Syariah. Mahkamah ini adalah tempat di mana nilai harta pusaka ditentukan, dan ia berperanan dalam pengesahan ahli waris, perkahwinan, dan hak-hak ahli waris. Pihak waris boleh merujuk kepada Mahkamah Syariah apabila timbul isu-isu berkaitan dengan pengurusan harta pusaka aset digital.

Dalam kesimpulannya, pengurusan faraid aset digital adalah proses yang kompleks tetapi penting dalam era digital moden. Dengan langkah-langkah yang betul, aset digital seseorang boleh diuruskan dengan baik selepas kematian, memastikan bahawa waris-waris dapat mewarisi dengan sah. Adalah penting untuk mendapatkan bantuan daripada agensi yang berkaitan atau Mahkamah Syariah untuk memastikan proses ini berjalan lancar dan mengikut undang-undang serta syariah yang berkenaan

Kesimpulan

Berdasarkan segala penjelasan mengenai pengurusan harta pusaka aset digital ini, jelas bahawa
aset digital merupakan harta alih yang boleh dikategorikan sebagai ketiga-tiga jenis harta ini iaitu
harta pusaka kecil, harta pusaka ringkas dan juga harta pusaka biasa.

Ini kerana aset digital sama seperti harta alih yang lain di mana si mati mempunyai harta alih sahaja atau harta alih dan harta tak alih mengikut nilai yang ditetapkan dalam akta-akta berkaitan. Pihak waris hendaklah mengambil endah mengenai perkara ini agar pengurusan ini dapat dilaksanakan dengan telus dan amanah serta mematuhi syariat Islam.

Selain itu, pihak waris juga hendaklah maklum mengenai agensi-agensi yang berbidangkuasa untuk menguruskan harta pusaka si mati yang sesuai dengan nilai jumlah hartanya dan jenis-jenis harta yang ada. Malahan dalam pengurusan untuk merujuk kepada institusi berkaitan dengan segala harta alih tersebut juga perlu diambil tahu agar waris tidak ketinggalan dalam pengurusannya termasuklah maklumat mengenai syarikat cryptocurrency.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan, pastikan dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!