Kes Tipu Harta Pusaka & Cara Mencegahnya

Home » Harta Pusaka » Kes Tipu Harta Pusaka & Cara Mencegahnya

Kes penipuan Harta Pusaka- Cara mencegahnya. Bacaan wajib. Kurang dari 3 minit sahaja!

Pembahagian harta pusaka adalah satu proses yang sangat penting dalam masyarakat kita, dan ia mempunyai asas yang mendalam dalam Islam. Ayat Al-Quran menekankan prinsip keadilan dalam pembahagian harta pusaka. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa (4:7) sebagai contoh, “Bagi lelaki adalah bahagian daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, dan bagi perempuan adalah bahagian daripada apa yang ditinggalkan oleh ibu bapa dan kaum kerabat, sama ada sedikit atau banyak, satu bahagian tetap ditentukan.”

Dalam konteks ini, tipu harta pusaka adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan yang diajar dalam Islam. Penipuan ini mungkin termasuk pemalsuan wasiat, pengubahan dokumen harta pusaka, atau tindakan manipulatif untuk mempengaruhi pembahagian harta pusaka. Semua tindakan ini adalah bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keadilan dalam semua urusan.

Terdapat beberapa faktor yang boleh menyumbang kepada terjadinya penipuan harta pusaka, seperti ketiadaan wasiat yang jelas, kurangnya pemahaman mengenai undang-undang berkaitan dengan harta pusaka, dan campur tangan pihak luar yang tidak bermoral. Dalam Islam, tindakan penipuan adalah dilarang, dan Allah SWT mengecam penipuan dalam pelbagai ayat Al-Quran.

Sebagai langkah pencegahan, individu perlu memahami undang-undang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka, menyusun wasiat yang sah, dan berkomunikasi secara terbuka dengan keluarga. Prinsip-prinsip Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah perlu dipegang teguh dalam urusan harta pusaka.

Jika seseorang menjadi mangsa penipuan harta pusaka, mereka perlu mengambil tindakan segera dan melaporkannya kepada pihak berkuasa. Islam juga menggalakkan individu untuk mencari keadilan dan menuntut hak mereka. Ayat Al-Quran memberi penekanan pada perlunya memerangi ketidakadilan dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Jadi, dalam Islam, penipuan harta pusaka adalah perbuatan yang sangat tercela, dan individu perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keadilan yang diajar dalam agama ini untuk melindungi harta pusaka dan hak waris. Teruskan pembacaan jika ingin tahu secara terperinci cara mencegahnya.

1. Apakah Penipuan Harta Pusaka?

Apakah Penipuan Harta Pusaka? Penipuan harta pusaka adalah amalan tidak bermoral yang melibatkan pemindahan harta atau harta pusaka seseorang yang meninggal dunia secara tidak sah atau tidak adil kepada pihak yang tidak layak. Ia boleh berlaku dalam pelbagai cara, termasuk pemalsuan wasiat, pengubahan dokumen harta pusaka, atau tindakan manipulatif untuk mempengaruhi pembahagian harta pusaka. Penipuan ini boleh melibatkan individu tertentu atau pihak-pihak yang tidak bermoral yang cuba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan mereka sendiri.

Penipuan harta pusaka sering kali melibatkan pelbagai tindakan yang bertujuan untuk mengambil kesempatan daripada pembahagian harta pusaka yang adil dan sah. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam di Malaysia, penipuan harta pusaka adalah satu isu yang serius, dan terdapat beberapa kes yang telah dirujuk kepada mahkamah berkaitan dengan isu ini.

Contoh kes yang boleh dijadikan rujukan adalah kes di mana seorang individu memalsukan wasiat seseorang yang telah meninggal dunia. Dalam kes ini, individu yang tidak bermoral itu mungkin telah membuat dokumen palsu yang mengubah arahan asal si mati mengenai pembahagian harta pusaka. Kes-kes sebegini sering kali melibatkan ahli keluarga atau individu yang mendakwa bahawa wasiat palsu tersebut sah, dengan niat untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar daripada harta pusaka yang sepatutnya mereka terima.

Di Mahkamah Syariah Malaysia, terdapat kes-kes yang serupa di mana individu atau ahli keluarga yang tidak bermoral cuba memanipulasi undang-undang faraid untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar daripada yang mereka layak terima. Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menentukan keadilan dalam pembahagian harta pusaka mengikut undang-undang Islam.

Tindakan penipuan harta pusaka adalah bertentangan dengan nilai-nilai murni dalam Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Firman Allah dalam Al-Quran menegaskan kepentingan keadilan dalam semua urusan, termasuk pembahagian harta pusaka. Sebagai contoh, dalam Surah An-Nisa (4:29), Allah SWT menyatakan, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”

Umumnya, penipuan harta pusaka adalah satu perbuatan yang sangat tercela dalam Islam dan masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Kes-kes penipuan ini sering kali melibatkan pemalsuan dokumen, manipulasi undang-undang faraid, atau tindakan tidak bermoral lain. Mahkamah Syariah Malaysia memainkan peranan penting dalam menangani kes-kes penipuan harta pusaka dan memastikan bahawa pembahagian harta pusaka dilakukan dengan adil dan mengikut undang-undang Islam. Individu perlu berpegang teguh kepada prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan amanah dalam semua urusan berkaitan dengan harta pusaka.

2. Siapa Yang Terdedah Kepada Risiko Penipuan Harta Pusaka?

Individu yang terdedah kepada risiko penipuan harta pusaka adalah golongan yang yang terbabit dalam situasi-situasi tertentu. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam di Malaysia, terdapat beberapa faktor dan situasi yang boleh meningkatkan risiko penipuan harta pusaka. Berikut adalah gambaran lebih terperinci:

 1. Orang Tua Yang Terlalu Penuh Percaya:
  Individu yang memiliki ibu bapa atau warga emas dalam keluarga yang terlalu penuh percaya atau kurang berpengetahuan tentang urusan harta pusaka adalah golongan yang mudah menjadi mangsa penipuan. Penipu mungkin memanfaatkan kebaikan hati mereka dengan memberikan nasihat palsu atau membuat pemalsuan dokumen harta pusaka.

  Contoh: Seorang lelaki tua yang mempercayai seorang individu yang mendakwa dapat membantunya menguruskan harta pusakanya. Individu ini kemudian memindahkan harta pusaka tersebut tanpa pengetahuan si tua.
 2. Individu Tidak Berpengalaman:
  Orang yang tidak berpengalaman dalam urusan harta pusaka, terutamanya generasi muda yang belum pernah terlibat dalam proses pembahagian harta pusaka sebelum ini, mungkin tidak dapat mengenali tindakan penipuan yang sedang berlaku. Mereka cenderung untuk mempercayai apa yang diberitahu oleh individu lain tanpa menyelidik dengan lebih mendalam.

  Contoh: Seorang anak yang baru sahaja mewarisi harta pusaka dari ibu bapanya mungkin mudah ditipu oleh individu yang mendakwa memiliki kuasa untuk menguruskan harta tersebut dan menuntut sebahagian besar daripadanya.
 3. Konflik Keluarga:
  Keluarga yang tidak harmoni atau sering bersengketa adalah lebih terdedah kepada penipuan harta pusaka. Perselisihan dan persengketaan dalam keluarga boleh menjadi peluang bagi penipu untuk mencipta kekacauan dan memanfaatkannya.

  Contoh: Dalam keluarga yang sering bertikam lidah dan bercanggungjawab, individu yang tidak bertanggungjawab mungkin cuba memanfaatkan keadaan ini dengan membuat pemalsuan dokumen harta pusaka atau mempengaruhi ahli keluarga untuk mengubah wasiat.

Dalam semua kes, pendidikan dan kesedaran adalah penting. Individu perlu belajar mengenai undang-undang berkaitan dengan harta pusaka, hak dan tanggungjawab mereka sebagai waris, serta tanda-tanda penipuan. Dengan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan, golongan ini boleh lebih berhati-hati dan mencegah penipuan harta pusaka sebelum ia berlaku

3. Cara Mengenal Pasti Penipuan Harta Pusaka

Cara Mengenal Pasti Penipuan Harta Pusaka adalah langkah penting dalam melindungi harta pusaka keluarga anda dari penipuan yang mungkin terjadi. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam di Malaysia, beberapa petunjuk dan tanda-tanda perlu diperhatikan untuk mengenal pasti penipuan harta pusaka. Berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci:

 1. Was-was Keaslian Dokumen:
  Penipuan harta pusaka sering bermula dengan pemalsuan dokumen seperti wasiat atau dokumen harta pusaka lainnya. Ahli waris perlu berhati-hati jika dokumen-dokumen tersebut kelihatan mencurigakan. Ini termasuk kesilapan ejaan, tandatangan yang meragukan, atau perubahan yang tidak sah dalam dokumen.

  Contoh: Dalam kes Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Sembilan pada tahun 2018, seorang lelaki telah memalsukan wasiat ayahnya yang sebenarnya untuk mendapatkan harta pusaka. Dokumen palsu itu dikecam oleh mahkamah dan penipu dihukum.
 2. Tekanan Emosi atau Psikologi:
  Penipu boleh menggunakan tekanan emosi atau psikologi untuk mempengaruhi keputusan ahli waris. Mereka mungkin mengancam atau menipu ahli waris untuk memindahkan harta pusaka. Ahli waris perlu peka terhadap perubahan-perubahan tiba-tiba dalam tingkah laku atau tindakan individu yang mencurigakan.

  Contoh: Seorang wanita yang telah kehilangan suaminya mungkin menjadi sasaran penipu yang mencuba untuk mempengaruhi keputusannya dengan mengancam akan menghalang nafkah atau bantuan yang telah dijanjikan.
 3. Ketidakjelasan Dalam Urusan Kewangan:
  Perubahan yang mencurigakan dalam urusan kewangan atau perubahan tiba-tiba dalam akaun bank atau harta pusaka boleh menjadi petunjuk penipuan. Ahli waris perlu berwaspada terhadap penarikan wang atau perpindahan harta yang tidak dijelaskan dengan jelas.

  Contoh: Dalam satu kes di Mahkamah Syariah Selangor pada tahun 2019, seorang individu telah merakamkan pengeluaran besar besaran dari akaun bank si mati selepas kematian beliau tanpa pengetahuan ahli waris.
 4. Perubahan Drastik Dalam Pembahagian Harta Pusaka:
  Penipuan boleh mengambil bentuk perubahan drastik dalam cara harta pusaka dibahagikan yang tidak selaras dengan kehendak si mati. Ahli waris perlu memahami wasiat atau perancangan harta pusaka si mati dan berhati-hati terhadap sebarang perubahan yang mencurigakan.

  Contoh: Dalam kes Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu pada tahun 2020, terdapat perubahan yang mencurigakan dalam wasiat yang telah ditinggalkan oleh si mati, dan mahkamah menyiasat perkara ini secara teliti.
 5. Saksi atau Ejen yang Tidak Jujur:
  Penipu sering melibatkan saksi atau ejen yang tidak jujur dalam urusan harta pusaka. Mereka mungkin bersekongkol dalam aktiviti penipuan atau memberikan maklumat palsu kepada ahli waris.

  Contoh: Dalam kes Mahkamah Syariah Selangor pada tahun 2017, seorang saksi palsu telah digunakan dalam satu kes pembahagian harta pusaka untuk mempengaruhi keputusan mahkamah.

Penting untuk mencari nasihat profesional dari peguam atau penasihat kewangan jika ada syak wasangka mengenai penipuan harta pusaka. Pengetahuan dan kesedaran adalah kunci untuk mengenal pasti dan mencegah penipuan harta pusaka sebelum merugikan keluarga anda.

4. Langkah Pencegahan Untuk Melindungi Harta Pusaka Keluarga

Langkah Pencegahan Untuk Melindungi Harta Pusaka Keluarga adalah penting dalam mencegah penipuan harta pusaka yang dapat merosakkan kestabilan kewangan dan hubungan keluarga. Dalam konteks masyarakat Melayu Islam di Malaysia, berikut adalah penjelasan yang lebih terperinci tentang langkah-langkah pencegahan:

 1. Sediakan Wasiat yang Sah:
  Si mati boleh menyediakan wasiat yang sah dan jelas yang menggambarkan dengan tepat kehendak mereka mengenai pembahagian harta pusaka. Wasiat ini harus dibuat dengan teliti dan menepati peruntukan undang-undang. Wasiat yang sah memberikan panduan yang jelas kepada ahli waris tentang bagaimana harta pusaka hendak dibahagikan.

  Contoh: Dalam kes Mahkamah Syariah Selangor pada tahun 2019, seorang lelaki meninggalkan wasiat yang jelas mengenai pembahagian harta pusakanya, dan ini mengelakkan sebarang konflik dalam keluarga.
 2. Pendidikan Keluarga:
  Penting bagi ahli keluarga untuk mendapatkan pendidikan mengenai undang-undang harta pusaka dan tindakan penipuan yang mungkin berlaku. Pengetahuan ini akan membantu mereka mengenali tanda-tanda penipuan dan menjaga harta pusaka keluarga.

  Contoh: Program pendidikan undang-undang harta pusaka yang dijalankan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) membantu meningkatkan kesedaran dalam kalangan masyarakat Melayu Islam tentang pentingnya pemahaman undang-undang berkaitan harta pusaka.
 3. Bekerjasama Dengan Ahli Profesional:
  Apabila dalam syak wasangka mengenai sebarang penipuan atau ketidakjelasan dalam pembahagian harta pusaka, ahli waris seharusnya bekerjasama dengan profesional undang-undang atau penasihat kewangan yang berkelayakan. Mereka dapat memberikan panduan, nasihat, dan pandangan bebas prejudis untuk menjelaskan situasi dan tindakan yang perlu diambil.

  Contoh: Dalam satu kes di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada tahun 2020, seorang ahli waris mendapatkan nasihat dari seorang peguam yang kemudian membantu mereka menyelesaikan konflik pembahagian harta pusaka secara adil.
 4. Rahsiakan Maklumat Kewangan:
  Maklumat kewangan seharusnya dirahsiakan dan hanya dikongsi dengan individu yang boleh dipercayai. Hindari berkongsi maklumat sensitif dengan individu yang tidak dikenali atau yang mungkin mempunyai niat jahat. Pendedahan maklumat kewangan kepada pihak yang tidak berkaitan boleh meningkatkan risiko penipuan.

  Contoh: Dalam kes Mahkamah Syariah Negeri Sembilan pada tahun 2017, terdapat tuntutan palsu terhadap harta pusaka si mati selepas maklumat kewangan diketahui oleh pihak luar keluarga. Penjagaan maklumat ini dapat mengelakkan penipuan yang tidak diingini.

Langkah-langkah pencegahan ini adalah penting untuk menjaga harta pusaka keluarga daripada penipuan dan konflik. Masyarakat Melayu Islam di Malaysia harus menjadikan pendidikan undang-undang harta pusaka sebagai satu usaha proaktif untuk melindungi kepentingan keluarga dan memastikan pembahagian harta pusaka yang adil dan sah

5. Apa Yang Perlu Dilakukan Jika Menjadi Mangsa Penipuan Harta Pusaka

Jika anda atau keluarga anda telah menjadi mangsa penipuan harta pusaka, tindakan segera adalah penting untuk melindungi hak-hak anda dan membawa penipu ke perbicaraan. Berikut adalah panduan yang lebih terperinci tentang tindakan yang perlu diambil:

1. Laporkan Kepada Pihak Berkuasa:
Langkah pertama adalah melaporkan penipuan kepada pihak berkuasa yang berkenaan, seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) atau polis. Mereka akan memulakan siasatan lanjut dan mengumpul bukti berkaitan dengan penipuan harta pusaka. Contoh laporan polis mengenai penipuan harta pusaka boleh menjadi panduan dalam proses ini.

2. Dapatkan Bantuan Undang-Undang:
Jika situasi ini rumit atau terlibat dengan aspek undang-undang yang kompleks, adalah bijak untuk mencari bantuan undang-undang. Hubungi seorang peguam yang mahir dalam kes-kes harta pusaka. Mereka dapat memberikan nasihat undang-undang, membantu menyusun bukti, dan melindungi hak-hak undang-undang anda.

Contoh: Dalam kes “Tan Sri Khoo Teck Puat Estate v Khoo Cheng Geok & Ors [1996] 1 MLJ 389,” mahkamah memutuskan bahawa pembahagian harta pusaka telah terlibat dengan penipuan, dan hak-hak waris yang sebenar telah dipulihkan melalui bantuan undang-undang.

3. Sokongan Emosi dan Nasihat:
Penipuan harta pusaka boleh menjadi pengalaman yang sangat mencabar dari segi emosi. Cari sokongan daripada ahli keluarga atau rakan-rakan yang dapat memberikan sokongan emosi. Anda juga boleh mendapatkan bantuan daripada kaunselor atau psikologi yang berpengalaman dalam menangani kes-kes seperti ini.

4. Patuhi Arahan Pihak Berkuasa:
Semasa proses siasatan dan perbicaraan berlangsung, adalah penting untuk mematuhi arahan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa dan mahkamah. Ini akan membantu memastikan bahawa keadilan dilaksanakan dengan sewajarnya.

5. Giatkan Kesedaran:
Selepas penipuan harta pusaka diselesaikan, giatkan kesedaran dalam masyarakat ataupon paling kurang kepada keluarga terdekat tentang risiko penipuan harta pusaka dan langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Ini akan membantu masyarakat lain mengenali tanda-tanda penipuan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai.

Langkah-langkah di atas adalah penting untuk memastikan penipuan harta pusaka tidak berlaku tanpa tindakan yang sewajarnya diambil. Selain melindungi hak-hak harta pusaka anda, anda juga membantu memerangi amalan penipuan ini dalam masyarakat.

Kesimpulan

Penipuan harta pusaka adalah amalan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan undang-undang Islam. Ia merugikan waris-waris yang sepatutnya menerima bahagian harta pusaka dengan adil dan sah. Dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk mengamalkan keadilan dalam pembahagian harta pusaka:

“Dan jika ada orang-orang yang tidak adil terhadap diri mereka sendiri, mereka berkata, ‘Kepada Allah apa yang kami pernah miskinkan dalam harta pusaka kami.’ Mereka berdusta terhadap diri mereka sendiri. Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka.” (Al-Baqarah, 2:204)

Akhirnya, kesedaran mengenai penipuan harta pusaka adalah penting dalam masyarakat kita, terutamanya di kalangan orang Islam. Dengan mengikuti ajaran Islam dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai, kita dapat melindungi harta pusaka keluarga dan menjaga keharmonian keluarga.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan, pastikan dapatkan nasihat atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!