Penyelesaian Harta Pusaka Islam Di Malaysia

Home » Harta Pusaka » Penyelesaian Harta Pusaka Islam Di Malaysia

Bacaan penting berkenaan masalah harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 2 minit
—-

Pengurusan harta pusaka dalam masyarakat Islam adalah satu tanggungjawab yang perlu diselesaikan dengan teliti dan berhati-hati. Sebaiknya, masyarakat memahami beberapa aspek penting yang membantu menyelesaikan pengurusan harta pusaka. Di antaranya ialah:

1. Peningkatan Pengetahuan Berkaitan Pengurusan Harta Pusaka


Adalah penting bagi masyarakat, terutamanya dalam konteks masyarakat Islam, untuk memahami dengan jelas mengenai pengurusan harta pusaka. Ini kerana kekurangan pengetahuan berkaitan dengan faraid, hibah, wasiat, wakaf, dan proses pengurusan harta pusaka boleh menyebabkan masalah yang rumit dalam masyarakat.

Ketidakfahaman terhadap prinsip faraid dan cara yang betul dalam pembahagian harta pusaka dapat menyebabkan ketidakadilan di kalangan waris. Contohnya, jika seseorang tidak memahami bahawa harta pusaka perlu dibahagikan mengikut nisbah yang telah ditetapkan oleh Islam, ia boleh mengakibatkan konflik di antara waris. Ini terutamanya berlaku apabila terdapat sebahagian waris yang mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih daripada bahagian yang sepatutnya berdasarkan faraid.

Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang hibah, wasiat, dan wakaf juga boleh menyebabkan harta pusaka tidak dimanfaatkan dengan sebaiknya. Contohnya, kekurangan pemahaman tentang hibah mungkin menyebabkan sebahagian harta pusaka tidak dapat disalurkan dengan betul kepada golongan yang layak menerimanya. Begitu juga dengan wasiat yang tidak disiapkan dengan betul, ia boleh menyebabkan harta pusaka tidak dibahagikan mengikut kehendak si mati.

Isu-isu semasa yang timbul akibat kurangnya pengetahuan tentang pengurusan harta pusaka adalah kekeliruan dalam proses pembahagian harta pusaka, percanggahan di antara waris yang boleh menimbulkan pergaduhan, dan ketidaktentuan dalam menjalankan harta pusaka mengikut ajaran Islam. Ini boleh menjejaskan keharmonian keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

Justeru, pengetahuan dan pemahaman yang mencukupi mengenai ilmu faraid, hibah, wasiat, dan wakaf adalah penting dalam memastikan pengurusan harta pusaka dapat dilakukan secara adil dan mengikut garis panduan syarak. Ini membantu masyarakat untuk memanfaatkan harta pusaka dengan sewajarnya, mencegah konflik dalam keluarga, dan menjaga keharmonian di dalam masyarakat.

2. Peranan Pihak Luar Dalam Penerangan dan Penerbitan Program Pendidikan

Melibatkan pihak masjid, surau, pejabat agama, atau persatuan dalam memberi penerangan tentang pengurusan harta pusaka dapat membantu menyampaikan pengetahuan tentang tatacara pengurusan harta pusaka yang sah dalam Islam. Taklimat, tazkirah, atau ceramah adalah platform yang berkesan dalam menyebarkan maklumat ini kepada masyarakat.

Contoh: Institut Islam mengadakan bengkel pengurusan harta pusaka bagi membantu masyarakat memahami proses-proses yang berkaitan.

3. Kelancaran dan Kerjasama dalam Proses Pengurusan

Kerumitan yang timbul dari tindakan lewat membuat tuntutan atau kurangnya kerjasama antara waris dapat mengakibatkan proses pengurusan harta pusaka yang lebih rumit. Tindakan segera dan kerjasama dari semua pihak penting dalam menyelesaikan perkara berkaitan pengurusan harta pusaka.

Contoh: Ketika waris tidak dapat dikesan, kehadiran peguam atau agen harta pusaka boleh membantu menyelesaikan isu ini.

Kelewatan penyelesaian pembahagian harta puisaka ini sebenarnya mengundang banyak masalah.

Implikasi dari segi hukum:-
——–
1. Terdedah kepada perlanggaran hukum
a. Termakan harta secara batil
b. Termakan harta anak yatim
2. Tidak menunaikan hak-hak simati
a. Hutang simati tidak dijelaskan dengan segera
b. Wasiat tidak dilaksanakan dengan segera
3. Bilangan waris makin bertambah ramai akibat kematian berlapis
4. Pembahagian yang salah akibat lupa keterangan sebenar

Implikasi dari segi undang-undang, ekonomi dan sosial:-
——–
1. Harta terbiar dan tidak terurus
2. Urusniaga hartanah tidak dapat dijalankan
3. Wang pampasan pengambilan balik tanah tidak dapat dibayar kepada waris-waris
4. Berbangkit isu pemilikan beramai-ramai keatas hartanah
5. Kehilangan dokumen penting seperti surat mati, surat perjanjian dan sebagainya
6. Menyulitkan proses perbicaraan pembahagian pusaka.

4. Perancangan Awal dan Pengurusan Harta Pusaka yang Tidak Dimanfaatkan

Masyarakat perlu merancang pengurusan harta pusaka yang tidak dimanfaatkan selepas kematian. Melalui perancangan awal, harta pusaka boleh diagihkan atau dimanfaatkan dalam pelbagai cara seperti hibah, wakaf, atau penyerahan kepada yang berhak.

Contoh: Menyediakan wasiat yang jelas bagi harta pusaka yang tidak dimanfaatkan, seperti harta tanah yang tidak digunakan.

Perancangan awal wasiat atau hibah penting untuk mengelak sebarang permasalahan berkaitan pembahagian harta pusaka apabila seseorang itu meninggal dunia.


Kesimpulan

Pengurusan harta pusaka merupakan tanggungjawab bersama. Dengan kesedaran dan pemahaman yang betul tentang proses pengurusan harta pusaka, masyarakat dapat melaksanakan tugas ini dengan lebih efisien dan mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!