Peranan Agensi dan Institusi dalam Pengurusan Harta Pusaka di Malaysia

Home » Harta Pusaka » Peranan Agensi dan Institusi dalam Pengurusan Harta Pusaka di Malaysia

Dalam urusan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka, terdapat beberapa agensi dan institusi penting yang memegang peranan dalam memastikan harta pusaka diselesaikan dengan adil dan mengikut peraturan undang-undang yang berlaku.

Setiap entiti ini mempunyai peranan yang unik berdasarkan peraturan dan undang-undang yang mengawal bidang kuasa mereka. Terdapat 4 institusi utama di Malaysia yang telah ditetapkan bidang kuasa masing – masing dalam mengendalikan urusan pembahagian harta pusaka

Dalam artikel ini, kita akan melihat  peranan utama Mahkamah Tinggi (Sivil), Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) – Unit Pembahagian Pusaka (UPP), Amanah Raya Berhad, dan Mahkamah Syariah dalam pengurusan harta pusaka di Malaysia:

1. Mahkamah Tinggi (Sivil – Peranan dalam pentadbiran harta pusaka.

Mahkamah Tinggi memegang peranan penting dalam pengurusan harta pusaka terutamanya dalam kes-kes sivil yang melibatkan harta pusaka yang bernilai tinggi. Terdapat dua situasi utama di mana Mahkamah Tinggi terlibat:

 • Mentadbir Harta Tak Berwasiat (Surat Kuasa Mentadbir): Mahkamah Tinggi mengeluarkan surat kuasa mentadbir untuk harta tak berwasiat (tanpa wasiat) yang bernilai melebihi RM2 juta (termasuk harta alih dan tak alih). Ini memastikan pengurusan harta dilakukan secara adil dan sah mengikut perundangan. Ia juga mengendalikan harta berwasiat (Probet) walaupun nilaian harta alih dan harta tak alih kurang daripada < RM2 juta.
 • Kes Rayuan di Bawah Akta Harta Pusaka Kecil: Mahkamah Tinggi juga mengendalikan kes-kes rayuan yang berkaitan dengan pembahagian harta pusaka kecil di bawah Seksyen 29 Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955. Undang-undang yang digunakan dalam kes-kes ini adalah Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97).

2. Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian (JKPTG) – Unit Pembahagian Pusaka (UPP)

Unit Pembahagian Pusaka (UPP) di bawah JKPTG bertanggungjawab dalam mengendalikan harta tak alih dan harta alih milik si mati dengan nilai bersamaan kurang daripada RM2 juta. Peranan JKPTG – UPP adalah seperti berikut:

 • Harta Tak Alih: Unit ini mengendalikan harta tak alih dengan nilai kurang dari RM2 juta. Ini termasuk harta yang tidak berwasiat mengikut Akta Wasiat 1959. Undang – undang yang berkuatkuasa ialah Akta Harta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 Akta 98
 • Pemahaman Syariah: Walaupun unit ini berkaitan dengan harta tak alih, pemahaman terhadap undang-undang syariah tetap penting untuk memastikan pengagihan harta dilakukan mengikut ajaran Islam.

3. Amanah Raya Berhad – Peranan dalam pentadbiran harta pusaka.

Amanah Raya Berhad merupakan entiti yang berperanan dalam pengurusan harta pusaka khususnya harta alih dengan nilai tidak melebihi RM600k. Peranan Amanah Raya Berhad termasuk:

 • Pengurusan Harta Alih: Amanah Raya Berhad mengendalikan harta alih milik si mati dengan nilai bersamaan atau kurang daripada RM600k. Ini merangkumi proses pengagihan dan pengurusan harta pusaka tersebut.
 • Berlandaskan Perundangan: Amanah Raya Berhad beroperasi berdasarkan Akta Perbadanan Amanah Raya Berhad (Akta 532). Mereka mengendalikan harta pusaka dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang ditetapkan.

4. Mahkamah Syariah – Peranan dalam pentadbiran harta pusaka.

Mahkamah Syariah berperanan dalam pengurusan harta pusaka dengan fokus kepada aspek undang-undang Islam. Peranan mereka termasuk:

 • Penentuan Waris dan Pembaghagian Harta Pusaka. Mahkamah Syariah mengendalikan kes pemohon beragama Islam bagi penentuan waris dan bahagian setiap waris. Mereka juga mengeluarkan ‘Sijil Faraid’ yang menetapkan pembahagian harta secara sah dan adil.
 • Bidang Kuasa yang Luas: Mahkamah Syariah juga mempunyai bidang kuasa yang luas dalam perkara lain berkaitan dengan harta pusaka seperti wakaf, wasiat, hibah, sah taraf anak, perkahwinan, nasab, dan harta sepencarian. Ini termasuk kes kes yang berkaitan dengan aspek-aspek tersebut yang memerlukan penyelesaian mengikut undang-undang syariah
 • Sebagai contoh, sebuah keluarga Islam berhadapan dengan kematian seorang anggota keluarga dan perebutan harta pusaka menjadi isu yang kompleks. Dalam kes ini, Mahkamah Syariah memainkan peranan penting dalam menyelesaikan sengketa berkaitan hak waris dan pembahagian harta.
 • Dengan merujuk kepada Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 (Akta 505) atau Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri, Mahkamah Syariah akan mendengar bukti dan hujah-hujah dari semua pihak yang berkepentingan. Berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mereka akan menentukan pembahagian harta pusaka yang adil antara waris-waris yang sah
 • Penting untuk diingat bahawa dalam semua entiti yang terlibat dalam pengurusan harta pusaka ini, pendekatan yang adil dan telus adalah prasyarat. Adanya undang-undang yang jelas dan peraturan yang terperinci membantu memastikan hak-hak waris dilindungi dan harta pusaka dikelola mengikut kehendak syariah atau undang-undang yang berlaku.

Dalam menghindari perebutan harta pusaka dan penganiayaan terhadap mak ayah, langkah-langkah berikut boleh diambil:

 1. Pengetahuan Undang-Undang: Pelajarilah undang-undang yang berkaitan dengan harta pusaka dan waris dalam Islam. Memahami hak dan kewajipan setiap waris adalah langkah pertama untuk menghindari konflik.
 2. Penulisan Wasiat: Wasiat adalah alat penting yang membolehkan seseorang mengatur pembahagian harta pusaka mengikut kehendak peribadi. Dengan merancang wasiat yang sah, anda dapat mengurangkan potensi perebutan harta pusaka.
 3. Pemilihan Ejen Mentadbir: Jika nilai harta melebihi had tertentu, pemilihan ejen mentadbir yang dipercayai dan berkelayakan adalah penting untuk memastikan pengurusan harta pusaka berjalan lancar.
 4. Musyawarah/Perbincangan Keluarga: Adakan perbincangan keluarga yang terbuka dan jujur mengenai pembahagian harta pusaka. Kesediaan untuk berkomunikasi dapat mengurangkan ketegangan dan konflik dalam jangka masa panjang.
 5. Nasihat Perundingan  Profesional: Dapatkan nasihat daripada peguam atau penasihat undang-undang Islam yang berkelayakan untuk memastikan semua langkah yang diambil mengikut perundangan dan syariah.

Kesimpulannya

Pengurusan harta pusaka adalah proses yang kompleks dan memerlukan kefahaman yang mendalam mengenai undang-undang dan ajaran agama. Dengan melibatkan entiti seperti Mahkamah Tinggi (Sivil), JKPTG – UPP, Amanah Raya Berhad, dan Mahkamah Syariah, serta mengambil langkah-langkah berjaga-jaga yang sesuai, kita dapat mencegah perebutan harta pusaka dan penganiayaan terhadap mak ayah dalam masyarakat kita.


Kepada seorang suami atau ketua keluarga, jadilah suami yang bertanggungjwab dengan mudahkan urusan pengurusan harta pusaka anda dengan merancang awal supaya waris anda tidak terkapai kapai menguruskan berseorangan walaupon masih sedih mengenangkan pemergian anda.

Suami juga boleh hibahkan harta (rumah) (Klik) kepada anak dan menjadikan isteri sebagai pentadbir supaya perkara seperti diatas tidak berlaku dan menyebabkan hubungan kekeluargaan menjadi musnah.

Dalam masa yang sama, kepada semua wali kepada waris. Ingatlah anda bertanggungjawab kepada waris arwah.

Jangan lah kerana sedikit harta keluarga berpecah belah. Sebab itu pentingnya memahami ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka dalam Islam.

Jika ingin membaca berkenaan 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke blog bacaan.

Semoga coretan ringkan ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda.. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah sentiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diredhai-Nya

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!