Wasiat Dalam Pengurusan & Pembahagian Harta Pusaka : Langkah Bijak Elakkan Konflik Keluarga

Home » Harta Pusaka » Wasiat Dalam Pengurusan & Pembahagian Harta Pusaka : Langkah Bijak Elakkan Konflik Keluarga

Bacaan umum harta pusaka. Tempoh bacaan kurang dari 5 minit
—-

Konflik dalam pengurusan harta pusaka dalam keluarga Muslim boleh dielakkan jika mengikut ketetapan dan saranan dalam agama. Kerap kali, ketiadaan perancangan dan pemikiran mengenai masa hadapan, termasuklah isu kematian, boleh mencetuskan pelbagai masalah dalam keluarga. Perpecahan dan pertikaian yang timbul boleh membawa kepada perkara buruk seperti pemindahan hak milik yang menyebabkan kehilangan harta, dan dalam beberapa kes, mungkin mengancam keharmonian keluarga.

Salah satu contoh yang kerap berlaku adalah pemindahan hak milik rumah daripada ibu bapa kepada anak. Tindakan ini sering kali dilakukan atas dasar kasih sayang, di mana ibu bapa ingin memastikan anak-anak mereka tidak menghadapi kesulitan kewangan selepas kematian. Namun, masalah muncul apabila pihak ketiga yang tidak bertanggungjawab mengambil kesempatan terhadap niat baik ini dan memanipulasikan situasi.

Selain itu, ada juga kes di mana seorang isteri dipaksa oleh keluarga suaminya untuk meninggalkan rumah yang dibeli menggunakan harta sepencarian selepas suaminya meninggal dunia. Ini adalah salah satu daripada banyak senario yang sering berlaku disebabkan oleh kekurangan pemahaman mengenai pengurusan harta pusaka yang selari dengan prinsip syarak. Kebanyakan masalah berkaitan harta pusaka berasal daripada ketidakpastian dalam mengenal pasti siapa pewaris sebenar dan ketidakmampuan untuk menguruskan tuntutan dengan bijak.

Oleh itu, adalah penting untuk merancang dan menguruskan harta pusaka dengan teliti dan berhemah, mengikut prinsip-prinsip agama. Dengan melakukan ini, kita boleh mengelakkan konflik dalam pengurusan harta pusaka dan memastikan bahawa pengagihan harta dilakukan dengan adil dan selaras dengan ajaran Islam

1: Kenalpasti Waris Yang Layak Dalam Harta Pusaka

Konflik dalam pengurusan harta pusaka dalam keluarga Muslim seringkali dapat dielakkan dengan langkah-langkah bijak yang selari dengan ajaran agama. Ramai tidak menyedari bahawa ketidakpastian mengenai waris faraid boleh mencetuskan masalah yang rumit dalam agihan pusaka, sedangkan semua ini boleh diatur semasa seseorang masih hidup.

Ada kalangan yang salah sangka bahawa mempunyai anak lelaki sudah cukup untuk memastikan harta pusaka mereka selamat, dan tidak akan jatuh ke tangan pihak lain. Namun, hakikatnya terdapat kira-kira 25 waris terdekat yang boleh menuntut harta pusaka, termasuk ibu bapa, suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, dan dalam beberapa situasi, cucu lelaki daripada anak lelaki, adik beradik seibu sebapa, bapa saudara sebelah bapa, nenek sebelah bapa, dan cucu perempuan daripada anak lelaki.

Kerap kali, konflik timbul kerana salah faham mengenai siapa yang sepatutnya menerima harta pusaka. Banyak orang beranggapan bahawa meninggalkan wasiat sebelum kematian akan memadai untuk mengelakkan pertikaian. Namun, pemahaman yang salah ini boleh mengakibatkan pembatalan wasiat secara automatik jika tiada persetujuan dalam keluarga.

Walaupun wasiat adalah satu cara yang sah untuk mengurus harta pusaka, ia juga perlu diatur dengan teliti. Klausa dalam surat wasiat perlu memberi kebenaran kepada semua waris dan mendapat persetujuan mereka. Jika tidak, pembahagian harta pusaka mesti mengikut sistem faraid.

Penting untuk diingat bahawa terdapat puluhan bilion ringgit harta beku umat Islam yang tidak dapat dimanfaatkan kerana masalah pengurusan pusaka yang kompleks dan kurang kesedaran mengenainya. Oleh itu, adalah amat penting untuk memahami aspek pengurusan harta pusaka secara mendalam dan sesuai dengan prinsip syarak. Melalui pendidikan dan pemahaman yang betul, kita dapat menghindari konflik dalam pengurusan harta pusaka dan memastikan harta kita diagihkan dengan adil dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

2: Wasiat: Pemegang Kunci untuk Mengatasi Konflik Pengurusan Harta Pusaka

Peranan penting wasiat dalam mengurangkan konflik pengurusan harta pusaka dalam masyarakat Islam. Wasiat adalah satu instrumen kuasa yang boleh membantu seseorang mengagihkan harta mereka dengan cara yang mereka pilih, selagi ianya selaras dengan undang-undang syarak.

 1. Mengelakkan Pertikaian
  Wasiat adalah cara yang berkesan untuk mengelakkan pertikaian dalam keluarga selepas kematian seseorang. Dengan merancang dengan teliti, seseorang boleh memastikan bahawa harta mereka diagihkan mengikut kehendak mereka. Ini membantu mengurangkan konflik di antara waris yang mungkin mempunyai pandangan yang berbeza tentang bagaimana harta seharusnya diagihkan.
 2. Menjaga Kepentingan Isteri dan Anak-anak
  Dalam undang-undang faraid, terdapat ketetapan yang jelas tentang siapa yang berhak menerima sebahagian daripada harta pusaka. Wasiat membolehkan seseorang untuk menjaga kebajikan isteri atau anak-anak mereka dengan cara yang lebih baik jika faraid tidak mencukupi. Ini boleh termasuk memberikan lebih kepada isteri atau memberikan bahagian kepada anak-anak yang tidak layak di bawah faraid.
 3. Menyelamatkan Harta
  Wasiat juga memberi peluang untuk menyumbangkan sebahagian daripada harta pusaka untuk tujuan amal atau kegunaan kemanusiaan. Ini adalah cara yang baik untuk meninggalkan impak positif dalam masyarakat selepas kematian seseorang.
 4. Mematuhi Prinsip Syarak
  Penting untuk diingat bahawa wasiat perlu mematuhi prinsip-prinsip syarak. Oleh itu, ia perlu dijalankan dengan teliti dan dengan nasihat dari individu yang mahir dalam undang-undang Islam. Wasiat yang bertentangan dengan undang-undang syarak mungkin akan dinyatakan tidak sah.
 5. Pemahaman Keluarga
  Wasiat juga boleh membantu untuk menyebarkan pemahaman yang lebih baik dalam keluarga tentang bagaimana harta pusaka hendak diagihkan. Ini dapat membantu mengelakkan konflik dengan menyatakan dengan jelas niat seseorang.

Ringkasnya, wasiat adalah alat yang berkuasa dalam pengurusan harta pusaka. Ia bukan sahaja membantu untuk mengelakkan konflik dalam keluarga, tetapi juga membolehkan seseorang mengatur harta mereka dengan cara yang mereka nilai betul. Walau bagaimanapun, pemahaman tentang prinsip-prinsip syarak dan nasihat daripada pakar dalam undang-undang Islam adalah penting untuk memastikan wasiat berjalan dengan lancar dan sah.

3. Contoh Konflik Harta Pusaka dan Peranan Wasiat dalam Menyelesaikannya

Konflik berkaitan dengan pengurusan harta pusaka boleh timbul dalam pelbagai situasi. Berikut adalah beberapa contoh konflik yang sering berlaku dan bagaimana wasiat dapat membantu dalam menyelesaikannya:

 1. Perebutan Harta Antar Waris:
  • Contoh: Selepas kematian seorang individu, anak-anak dan ahli keluarga mula bersaing untuk mendapatkan bahagian yang lebih besar daripada harta pusaka.
  • Peranan Wasiat: Dalam wasiat, individu boleh menentukan dengan jelas bagaimana harta mereka harus diagihkan. Ini membantu mengelakkan pertikaian dan menyediakan panduan yang konsisten untuk pemilik harta.
 2. Ketidaksetujuan Mengenai Siapa yang Harus Mendapat Bahagian:
  • Contoh: Keluarga mungkin tidak bersetuju mengenai siapa yang berhak menerima sebahagian daripada harta pusaka, terutama jika terdapat anak-anak tiri atau adik-beradik seibu sebapa.
  • Peranan Wasiat: Wasiat membolehkan seseorang untuk menetapkan siapa yang harus menerima harta, mengikut pandangan mereka. Ini dapat mengurangkan pertikaian antara waris dan mematuhi kehendak pemilik harta.
 3. Perlindungan Kepentingan Isteri dan Anak-anak:
  • Contoh: Dalam sesetengah kes, faraid mungkin tidak mencukupi untuk menjaga kebajikan isteri atau anak-anak tertentu.
  • Peranan Wasiat: Wasiat membolehkan seseorang memberikan lebih kepada isteri atau anak-anak yang memerlukan dengan cara yang sah. Ini memastikan bahawa kebajikan keluarga terdekat dijaga dengan lebih baik.
 4. Tujuan Amal dan Kemanusiaan:
  • Contoh: Individu mungkin mempunyai hasrat untuk menyumbangkan sebahagian daripada harta mereka kepada tujuan amal seperti pendidikan atau bantuan kepada golongan yang memerlukan.
  • Peranan Wasiat: Wasiat membolehkan mereka untuk menjalankan niat baik ini dan meninggalkan impak positif dalam masyarakat selepas kematian mereka.
 5. Pemahaman dan Kepahaman Keluarga:
  • Contoh: Keluarga mungkin tidak memahami niat sebenar seseorang dalam pengurusan harta pusaka mereka.
  • Peranan Wasiat: Wasiat dapat berfungsi sebagai dokumen yang menjelaskan dengan jelas niat pemilik harta. Ini membantu keluarga memahami dan menghormati keputusan yang telah dibuat.

Dalam semua contoh ini, wasiat berfungsi sebagai alat yang kuat untuk mengelakkan dan menyelesaikan konflik pengurusan harta pusaka. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mematuhi prinsip-prinsip undang-undang syarak dan mendapatkan nasihat dari pakar undang-undang Islam untuk memastikan wasiat adalah sah dan sah. Dengan merancang dengan bijak, seseorang dapat membantu menjaga harmoni dalam keluarga mereka selepas kematian mereka.

4: Melaksanakan Wasiat Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Melaksanakan wasiat dalam pengurusan harta pusaka merujuk kepada tindakan memenuhi permintaan tertulis yang dibuat oleh si mati sebelum dia meninggal dunia mengenai cara harta pusakanya perlu dibahagikan. Di bawah ini adalah langkah-langkah mudah untuk melaksanakan wasiat:

 1. Pastikan Wasiat Sah:
  Pastikan bahawa wasiat yang ditinggalkan oleh si mati adalah sah dan mematuhi undang-undang Islam. Ini termasuk memastikan bahawa ia tidak melebihi 1/3 daripada harta pusaka dan tidak bertentangan dengan undang-undang waris Islam. Adapon jika ada
 2. Beritahu Penerima Waris:
  Beritahu penerima waris dan mereka yang terlibat mengenai kandungan wasiat tersebut.
 3. Ikuti Arahan Wasiat:
  Selepas kematian si mati, pelaksana wasiat perlu mengikut arahan yang diberikan dalam wasiat. Sebagai contoh, jika si mati mewasiatkan sebahagian harta untuk disumbangkan kepada amal, pelaksana wasiat perlu membuat sumbangan tersebut.
 4. Hormati Hak Penerima Waris Lain:
  Pastikan bahawa hak penerima waris lain dihormati. Jika ada penerima waris yang mempunyai hak sah ke atas bahagian harta, wasiat tidak boleh menjejaskan hak mereka.
 5. Mungkin Perlukan Pengesahan:
  Dalam beberapa kes, pelaksana wasiat mungkin perlu mendapatkan pengesahan dari mahkamah Islam atau pihak berkuasa yang relevan untuk memastikan wasiat itu sah dari sisi undang undang
 6. Simpan Bukti:
  Semua urusan berkaitan pelaksanaan wasiat perlu dicatat dan disimpan sebagai bukti, agar tidak ada pertikaian di kemudian hari.
 7. Berdoa:
  Semasa melaksanakan wasiat, doakan si mati agar Allah mencurahkan rahmat kepada mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka.

Penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang Islam atau bantuan dari pakar undang-undang waris dalam proses melaksanakan wasiat kerana ia melibatkan perkara yang kompleks dan berbeza mengikut keadaan individu.


Kesimpulan

Wasiat adalah instrumen yang kuat dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka. Ia bukan hanya merupakan hak individu untuk menentukan nasib harta mereka, tetapi juga alat yang dapat mencegah konflik dan perbalahan dalam keluarga selepas kematian seseorang. Langkah bijak untuk mengelakkan konflik keluarga melibatkan merancang dengan cermat dan menggunakannya sebagai satu bentuk perlindungan untuk waris dan keluarga terdekat.

Melalui wasiat, seseorang dapat:

 1. Memberi Arahan yang Jelas: Wasiat membolehkan seseorang untuk memberikan arahan yang jelas mengenai bagaimana harta mereka harus diagihkan. Ini menghindari ketidakpastian dan pertikaian antara waris.
 2. Melindungi Kepentingan Keluarga: Dengan merancang dengan bijak, seseorang dapat memastikan bahawa kebajikan keluarga terdekat, terutamanya isteri dan anak-anak, dijaga dengan baik selepas kematian mereka.
 3. Menghormati Niat dan Nilai-nilai Individu: Wasiat membenarkan individu untuk menghormati niat mereka yang melibatkan tujuan amal, bantuan kepada golongan yang memerlukan, dan pemeliharaan nilai-nilai kemanusiaan.
 4. Menghindari Pertikaian Waris: Dengan merancang dengan bijak, seseorang dapat mengelakkan pertikaian di kalangan waris dan mematuhi prinsip-prinsip undang-undang syarak.

Namun, adalah penting untuk mendapatkan nasihat undang-undang yang sesuai dan memastikan bahawa wasiat adalah sah dan sah mengikut syariah. Ia juga adalah tanggungjawab individu untuk menjelaskan niat mereka kepada keluarga dan memastikan bahawa keluarga memahami dan menghormati keputusan yang telah dibuat.

Dengan langkah-langkah bijak ini, wasiat dapat berfungsi sebagai alat penting dalam menjaga harmoni dan mengelakkan konflik dalam pengurusan dan pembahagian harta pusaka, serta mewujudkan warisan yang bermakna untuk generasi akan datang.

Jika ada masalah dan perlukan bantuan nasihat, hubungi atau berunding dengan seorang yang arif atau boleh rujuk seperti En.Hanaffi. Mereka ini berkelayakan dalam memberikan nasihat yang lebih terperinci dari sudut undang-undang dan pandangan agama.

Hubungi En.Hanaffi jika ingin dapatkan nasihat perundangan berkenaan harta pusaka. (Klik Sini)


Ada pertanyaan, jemput baca 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke baca berkenaan harta pusaka dan jawapan berdasarkan undang undang yang sah.

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman atau mediator untuk bantu jadi orang tengah selesaikan masalah harta pusaka. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!