6 Proses Dalam Penilaian Harta Pusaka Untuk Tujuan Faraid

Home » Harta Pusaka » 6 Proses Dalam Penilaian Harta Pusaka Untuk Tujuan Faraid

Proses Penilaian Harta Pusaka: Bagaimana Menilai Harta

Penilaian harta pusaka adalah langkah yang sangat penting dalam proses pengurusan harta pusaka. Proses ini membantu menentukan nilai keseluruhan harta pusaka yang ditinggalkan. Nilai harta pusaka ini memainkan peranan besar dalam pelbagai aspek, termasuk isu cukai, pembahagian harta kepada ahli waris, dan pertimbangan undang-undang yang lain.

Misalnya, dalam konteks cukai, nilai harta pusaka dapat mempengaruhi jumlah cukai yang perlu dibayar oleh waris. Nilai harta juga akan menentukan bahagian masing-masing ahli waris dalam harta pusaka. Oleh itu, penilaian harta pusaka adalah langkah yang kritikal untuk memastikan proses pengurusan harta pusaka berjalan dengan lancar dan adil. Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara terperinci tentang proses penilaian harta pusaka dan memberikan contoh-contoh yang berguna

1. Penilaian Hartanah Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian hartanah biasanya dilakukan oleh penilai profesional yang mempunyai lisen yang diiktiraf. Mereka akan mempertimbangkan faktor-faktor seperti:

 • Trend ekonomi – Orang ramai cenderung membeli rumah sekiranya berlaku ledakan ekonomi di mana ada peningkatan dalam pekerjaan, jumlah gaji, dan pasaran buruh. Masa ni, ramai yang sanggup berbelanja lebih untuk hartanah, dan mungkin sebab tulah harga hartanah makin naik. Oleh itu, tak munasabah nilai hartanah akan lebih tinggi jika trend ekonomi adalah positif dan baik.
 • Lokasi – Hartanah anda terletak di kawasan kejiranan dengan kemudahan yang lengkap biasanya mempunyai nilai yang tinggi berbanding dikawasan yang kurang kemudahan awam seperti kemudahan pengangkutan awam seperti bas dan kereta api. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan penilai menilai harta pusaka hartanah dalam nilai yang tinggi.
 • Ukuran dan kondisi bangunan – Saiz dan keadaan fizikal bangunan adalah faktor penting dalam menilai harta pusaka. Ini termasuk struktur bangunan, bumbung, lantai, dinding, dan keadaan keseluruhan bangunan.
 • Perbandingan harga pasaran dengan hartanah yang serupa (market benchmark) -Penilai akan mencari rumah-rumah atau hartanah serupa dalam kawasan yang sama untuk membuat perbandingan dengan harta pusaka yang dinilai.
 • Pendapatan yang dihasilkan oleh properti (jika properti komersial) -Jika harta pusaka adalah properti komersial, pendapatan yang dihasilkan oleh properti tersebut adalah faktor penting. Penilai akan mengkaji pendapatan dari sewa atau hasil penjualan.

Faktor-faktor ini membantu penilai melakukan penilaian yang teliti dan adil terhadap harta pusaka berbentuk hartanah.

2. Penilaian Harta Peribadi Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian harta peribadi adalah proses menilai dan menentukan nilai pasaran dari harta yang dimiliki oleh seseorang atau entiti tertentu. Ini termasuklah barang-barang peribadi seperti barang kemas, pakaian, barang elektronik, dan juga harta kewangan seperti simpanan di bank, saham, dan sebagainya. Proses penilaian ini penting dalam pengurusan harta pusaka, pelaporan kewangan, atau dalam situasi di mana seseorang perlu menilai nilai harta mereka. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian harta peribadi:

 • Keadaan Fizikal: Keadaan fizikal harta seperti barang kemas atau pakaian boleh mempengaruhi nilai. Keadaan harta yang baik dan terjaga mungkin mempunyai nilai yang lebih tinggi.
 • Nilai Pasaran Semasa: Penilai akan merujuk kepada harga pasaran semasa atau nilai purata harta serupa di pasaran untuk menentukan nilai harta tersebut.
 • Keunikan : Harta yang unik atau mempunyai ciri istimewa seperti barang antik atau koleksi seni mungkin memerlukan penilaian khusus oleh pakar dalam bidang tersebut.
 • Nilai Sentimental: Bagi beberapa harta, seperti barang pusaka keluarga, nilai sentimental boleh menjadi faktor penting walaupun nilai pasaran mungkin tidak tinggi.
 • Peraturan Undang-Undang: Undang-undang dan peraturan berkaitan dengan harta tertentu, seperti cukai ke atas barang mewah, juga perlu diambil kira dalam penilaian.

Penilaian harta peribadi adalah penting dalam pelbagai konteks, termasuk pengurusan harta pusaka, perancangan kewangan, dan urusan kewangan peribadi. Ia membantu individu atau entiti mengetahui dengan tepat nilai harta mereka untuk tujuan pentadbiran yang lebih baik.

3. Penilaian Harta Kewangan Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian harta kewangan bermaksud kita mencari tahu berapa nilai wang yang boleh kita dapatkan daripada harta atau pelaburan kita. Ini penting kerana ia membantu kita membuat keputusan tentang bagaimana menguruskan wang kita dengan bijak.

Ada beberapa perkara yang perlu kita fikirkan dalam penilaian ini:

 • Berapa Banyak Wang yang Boleh Kita Dapatkan Sekarang: Kita perlu tahu berapa banyak wang yang kita boleh dapatkan jika kita menjual harta atau melaburannya hari ini.
 • Keadaan Baik atau Buruk: Kita perlu fikirkan jika harta atau syarikat yang mengeluarkan pelaburan kita dalam keadaan baik atau buruk. Kalau baik, mungkin nilainya lebih tinggi.
 • Cara Pasaran: Apa yang berlaku dalam ekonomi dan pasaran kewangan boleh mempengaruhi nilai harta kita. Jika pasaran sedang baik, nilai harta mungkin naik.
 • Pendapatan Berkala: Beberapa harta memberikan wang secara berkala, seperti dividen daripada saham atau faedah daripada bon. Kadar berapa yang kita terima juga penting.
 • Risiko: Semua pelaburan melibatkan risiko. Adakah harta kita berisiko tinggi atau rendah?
 • Pembandingan dengan Asing Lain: Kita boleh membandingkan harta kita dengan harta lain yang serupa untuk mendapatkan idea tentang berapa banyak ia bernilai.
 • Konsultasi Pakar: Kadang-kadang, kita perlu bertanya kepada pakar kewangan untuk membantu kita menilai harta yang lebih rumit.

Jadi, penilaian harta kewangan membantu kita tahu berapa banyak wang yang kita ada, dan ini penting untuk membuat keputusan yang bijak tentang bagaimana menguruskan wang kita lebih lebih lagi dalam proses pentadbiran harta pusaka

4. Penilaian Harta Perniagaan Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian harta perniagaan adalah seperti menilai nilai sebenar perniagaan yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Ini berguna untuk tahu berapa banyak nilai perniagaan itu pada masa dia meninggal. Proses penilaian ini melibatkan beberapa perkara:

 • Harga Semasa: Kenapa penting? Sebab nilai perniagaan boleh berubah-ubah. Jadi kita perlu tahu nilai dia pada waktu dia meninggal.
 • Pendapatan dan Keuntungan: Kami periksa berapa banyak wang yang perniagaan itu buat dan ada untung atau rugi.
 • Hutang dan Tanggungjawab: Semua benda yang perniagaan harus bayar pun kami kira.
 • Keadaan Perniagaan: Adakah perniagaan itu bagus atau tak bagus? Reputasi dia pun kami tengok.
 • Keunikan: Ada benda istimewa tak dalam perniagaan itu? Mungkin ada paten atau pelanggan tetap.
 • Pasaran: Kami fikir tentang pasaran di mana perniagaan itu berada. Kalau pasaran stabil, mungkin perniagaan lebih berharga.
 • Pendapatan Masa Depan: Kami juga cuba tengok berapa banyak wang yang perniagaan boleh buat dalam masa depan.
 • Pakar Penilai: Kadang-kadang, kami minta pakar penilai perniagaan bagi dapatkan nombor yang betul.

Penilaian ini penting dalam pengurusan harta pusaka untuk pastikan bahawa harta perniagaan diuruskan dengan adil dan mengikut undang-undang.

5. Penilaian Harta Ketagori Intelektual Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian harta intelektual dalam pengurusan harta pusaka adalah tentang menentukan nilai harta yang berhubung dengan hak milik intelektual seperti paten, hak cipta, dan merek dagang yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Ini adalah proses yang penting kerana hartaintelektual boleh mempunyai nilai yang tinggi, dan nilainya boleh memberi kesan kepada pembagian harta pusaka. Di sini adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian harta intelektual:

 • Jenis Harta Intelektual: Pertama sekali, kita perlu kenal jenis harta intelektual yang ada. Adakah itu hak cipta, paten, atau sesuatu yang lain?
 • Keadilan Pasaran: Macam mana kita tahu berapa banyak harta intelektual itu bernilai? Satu cara ialah dengan melihat harga yang orang bayar untuk harta serupa di pasaran.
 • Pendapatan Masa Depan: Untuk hak cipta atau paten yang masih boleh hasilkan wang, kita perlu fikir berapa banyak pendapatan yang mungkin akan diperoleh daripadanya dalam masa akan datang.
 • Keunikan: Adakah harta intelektual itu unik? Kalau ya, nilai dia mungkin lebih tinggi.
 • Pakar Penilai: Kadang-kadang, kita perlu pakar yang tahu betul tentang jenis harta intelektual tersebut untuk menilainya.

Penilaian harta intelektual penting kerana ia membantu memastikan bahawa nilai hak milik intelektual itu diambil kira dengan betul dalam proses pengurusan harta pusaka, dan ia juga membantu memastikan bahawa nilainya didistribusikan dengan adil kepada waris-waris yang layak.

6. Penilaian Harta Digital Dalam Pengurusan Harta Pusaka

Penilaian harta digital dalam pengurusan harta pusaka adalah langkah penting untuk menilai nilai harta yang berkaitan dengan dunia digital seperti domain web, cryptocurrency, dan harta digital lain yang mungkin dimiliki oleh si mati. Proses penilaian ini penting kerana harta digital boleh mempunyai nilai yang signifikan, dan nilai ini perlu dipertimbangkan dalam proses pembahagian harta pusaka. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu dipertimbangkan dalam penilaian harta digital:

 • Jenis Harta Digital: Pertama sekali, perlu dikenalpasti jenis harta digital yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah. Contohnya, adakah itu cryptocurrency, akaun media sosial, atau domain web?
 • Nilai Pasaran Semasa: Bagi cryptocurrency atau harta digital yang boleh diniagakan, penting untuk merujuk kepada harga pasaran semasa untuk menentukan nilai harta tersebut.
 • Kunci Akses: Untuk harta digital yang memerlukan kunci akses seperti kata laluan, proses penilaian mungkin lebih rumit kerana akses kepada harta tersebut perlu dipulihkan.
 • Kehadiran dalam Dalam Talian: Harta digital yang mempunyai kehadiran dalam talian yang kukuh seperti laman web dengan trafik tinggi boleh mempunyai nilai yang lebih tinggi.
 • Pakar IT atau Pakar Keselamatan Siber: Dalam beberapa kes, perlu melibatkan pakar IT atau pakar keselamatan siber untuk menilai dan menguruskan harta digital ini.

Penilaian harta digital adalah penting kerana harta ini semakin mendominasi harta pusaka dalam era digital ini. Memahami nilai harta digital dan bagaimana menguruskannya dengan betul adalah kunci untuk memastikan bahawa harta pusaka diuruskan dengan adil dan berkesan.

Kesimpulan

menilai Harta pusaka

Memahami nilai sebenar harta yang ditinggalkan adalah langkah kritikal untuk memastikan bahawa pembahagian harta tersebut adalah adil dan selaras dengan undang-undang.

Proses penilaian boleh menjadi rumit dan memerlukan kepakaran yang sesuai, terutamanya apabila harta pusaka terdiri daripada pelbagai jenis harta seperti hartanah, kewangan, perniagaan, intelektual, dan digital. Pengurus harta pusaka, peguam, atau penilai profesional mungkin perlu melibatkan pakar yang berkelayakan dalam bidang yang berkaitan untuk menilai nilai yang berbeza.

Selain itu, dalam beberapa kes, nilai harta juga boleh berubah seiring dengan masa, seperti nilai saham di pasaran kewangan yang berubah-ubah. Oleh itu, penting untuk melakukan penilaian semasa dalam beberapa situasi.

Selain daripada nilai harta, penilaian juga dapat membantu mengenal pasti risiko atau isu yang mungkin timbul semasa proses pembahagian harta pusaka. Dengan penilaian yang teliti, potensi pertikaian atau perselisihan boleh dielakkan atau diselesaikan dengan lebih baik.

Terima kasih kerana membaca sehingga baris ini. AKhirnya, penilaian harta adalah langkah awal yang penting dalam proses pentadbiran dan pengagihan harta pusaka ini, dan pemahaman yang mendalam tentang nilai harta adalah kunci untuk menjalankan proses dengan berkesan dan adil.


Adapon, kepada seorang suami atau ketua keluarga, jadilah muslim yang bertanggungjwab dengan memudahkan pengurusan dan pentadbiran harta pusaka dengan merancang awal, supaya waris anda tidak terkapai kapai menguruskannya sekiranya anda tiada nanti.

Dalam masa yang sama, kepada semua wali kepada waris. Ingatlah anda bertanggungjawab kepada waris arwah. Jangan lah kerana sedikit harta keluarga berpecah belah. Sebab itu pentingnya memahami ilmu faraid dan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Jika ingin membaca berkenaan 101 soalan lazim pengurusan harta pusaka. Klik disini untuk ke blog bacaan. Semoga coretan ringkan ini dapat membantu dan memberi manfaat kepada anda.. Kami berdoa kepada Allah, semoga Allah sentiasa menunjukkan kita ke jalan yang benar dan diredhai-Nya

Hubungi Kami

Jika ada pertanyaan berkenaan masalah harta pusaka atau perlukan bantuan guaman. Boleh hubungi En.Hanaffi untuk pertanyaan secara PERCUMA di 0165577653 atau Whatsapp (klik button dibawah)

Share This Post

Dapat E-Book Hibah Percuma

Khas untuk anda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nak kami bantu anda?

Hubungi segera untuk sesi konsultansi percuma

© 2021 SEZARAH NUR VENTURE (SA0388691-M) . All rights reserved

hanaffi.com

error: Content is protected !!